Muligheder for tandplejer-studerende

Udvekslingsophold

Du har mulighed for at søge om at komme på udveksling i forbindelse med dit 9. modul på tandplejer uddannelsen.

Du kan komme til

  • UiT - Tromsø
  • Bergen University
  • Karolinska Instituttet i Stockholm

Du kan tage af sted til disse universiteter i 10 uger og følger et forløb, der udgør det for indholdes af modul 9: Borgere med særlige behov. Du aflægger eksamen i modulet på AU.

Du skal fra bruge MoveOn til at finde mere information omkring universiteterne og aftalerne.

Derudover kan du søge udveksling via aftaler, der dækker hele Health (kan findes i MoveOn), men her skal du selv finde fagligt relevant forløb.

Ansøgning

Ansøgningen om et udvekslingsophold skal indeholde:

  • Udvekslingssted i prioriteret rækkefølge (angives i MoveOn)
  • Motivation for at tage på udlandsophold og evt. tidligere erfaring

Der skal ansøges igennem det fælles ansøgningsmodul og fristen er 1. december.

Finansiering

SU kan medbringes til udlandet.  

Derudover er det muligt at få Erasmus stipendie med (ca. 400-450 EUR per måned)

Forhåndsgodkendelse

Hvis du får tildelt en udvekslingsplads skal du ansøge studienævnet om en personlig forhåndsgodkendelse. Denne skal bruges til at ansøge om meritoverførsel ved hjemkomst.