SU

Kilometerpenge

Hvis du har særlig lang transporttid, eller hvis der ikke er offentlig transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted, kan du søge om kilometerpenge.

Vi anbefaler, at du læser betingelserne for kilometerpenge, inden du søger.

Hvor ofte skal du afsted?

Den betingelse, du søger kilometerpenge på baggrund af, skal være opfyldt regelmæssigt og for mere end halvdelen af de dage, du har skemalagt undervisning. Der skal være tale om en sammenhængende periode på minimum 4 uger.
Eksempel: Du har undervisning fem dage om ugen dvs. du skal opfylde betingelserne tre dage om ugen.
Ved undervisning fire om ugen, er det tre dage om ugen. Ved undervisning tre dage om ugen, er det to dage om ugen. Ved undervisning to dage om ugen, er det to dage om ugen og til sidst ved undervisning én dag om ugen, er det en dag om ugen.

Du søger om kilometerpenge i det nye selvbetjeningssystem.

Det er meget vigtigt, at du uploader den korrekte dokumentation til din ansøgning. Du vil modtage et afslag på din ansøgning, hvis dokumentationen ikke er fyldestgørende.

Din dokumentation skal som minimum indeholde følgende:

 • Ud- og hjemrejse fra rejseplanen.dk
  Du benytter din hjemadresse og adressen på dit uddannelsessted. Du skal skrive en specifik adresse. Eksempel: Nordre Ringgade 1 og ikke blot Aarhus Universitet. Ankomst- og afgangstidspunkter skal passe med dit skema
 • OBS. Rejserne i rejseplanen skal IKKE foldes ud, da vi skal kunne se de øvrige rejsemuligheder. Det skal være muligt at se de indtastede informationer (adresser og ankomst- og afgangstid).
 • Din bilrejse ud og hjem fra krak.dk
  En udskrift fra krak.dk. med både kort og rutebeskrivelse. Vi skal kunne se de indtastede adresser. Du benytter din hjemadresse og adressen på dit uddannelsessted. Du skal skrive en specifik adresse. Eksempel: Nordre Ringgade 1 og ikke blot Aarhus Universitet.

Vi anbefaler, at du læser omkring kravene til dokumentationen på ungdomskort.dk.

Undervisningsaktivitet

Vi benytter mitstudie.au.dk for at se undervisningsaktiviteter. Hvis IKKE din undervisning fremgår af mitstudie.au.dk, skal du uploade dit skema med mødetidspunkter (minimum 4 uger frem fra starten af ansøgningsperioden). Det drejer sig typisk om studerende fra HEALTH og ingeniørstuderende.

OBS! Der benyttes udelukkende de skemalagte mødetider. Der tages ikke forbehold
for det akademiske kvarter eller andre særaftaler.

Hold øje med din AU-studiemail og din e-boks

Hvis vi mangler yderligere dokumentation eksempelvis mødetider, praktikkontrakt o.l.,
vil vi kontakte dig via din AU-studiemail.
Du vil få en frist for at fremsende, det vi mangler, og overholder du ikke denne frist, vil du modtage et afslag i din e-boks.
Når din ansøgning er blevet behandlet, vil du modtage en meddelelse i din e-boks.

Særligt ved specialet

Vi skal have dokumentation på specialet i form af en endelig godkendt specialekontrakt, hvor det skal fremgå, at du skal være på den ansøgte lokation.

Vi skal også have dokumentation på, at det ikke er muligt, at skrive specialet andre steder. F.eks. hvis du skal lave forsøg, benytte en bestemt database på stedet o.l. Det er ikke nok blot at have fået stillet en kontorplads til rådighed.

Derudover skal vi have dokumentation på dine mødetider. Det er desværre ikke nok, at du blot selv oplyser dem – de skal være bekræftet af en specialevejleder, underviser eller AU-ansat, som har indblik i dit speciale og mødetider.
Kan du ikke fremvise dokumentation på dine faste mødetider, er du desværre ikke berettiget til kilometerpenge i forbindelse med dit speciale.

Antal kilometer

Det antal kilometer, som du indtaster i din ansøgning skal stemme fuldstændig overens med krak.dk. Hvis ikke det stemmer overens, vil du modtage et afslag på din ansøgning.
Det er det samlede antal kilometer – ud og hjem – som du skal indtaste.

Er kilometerantallet med decimaler, rundes det samlede kilometerantal op eller ned efter de almindelige regler. (Under 5 rundes der ned, 5 eller derover rundes der op).

Lønnet praktik

Det er ikke muligt at modtage kilometerpenge i en periode, hvor der er lønnet praktik. Her må vi henvise til SKAT. Det kan du læse om på deres hjemmeside.

Du skal ansøge igen, hvis du...

 • flytter
 • ændrer uddannelseslokalitet
 • begynder på en ny uddannelse
 • afbryder uddannelsen
 • forlænger uddannelsen
 • får orlov eller skal i lønnet praktik
 • ændrer til fjernundervisning eller e-læring
 • ikke længere har transport over den danske grænse fra Øresundsregionen eller Flensborgzonen

OBS! Du er ikke berettiget til kilometerpenge, når du har orlov, er i lønnet praktik eller til fjernundervisning/e-læring.