SU

Kilometerpenge

Hvis du har særlig lang transporttid, eller hvis der ikke er offentlig transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted, kan du søge om kilometerpenge.

Vi anbefaler, at du læser betingelserne for kilometerpenge, inden du søger.

Før du søger om kilometerpenge, er der nogle du ting, du skal have styr på:

Bemærk: Når du søger kilometerpenge til et klinik / praktikophold skal du søge for en periode på minimum 5 dage.

Skal du afsted på f.eks. klinikophold eller praktik i en kortere periode end 5 dage, kan du desværre ikke få kilometerpenge for denne periode.

Hvad er betingelserne for kilometerpenge?

Du skal opfylde en af de særlige betingelser for at få kilometerpenge:

 • Strækning: Det er ikke muligt at køre med bus, tog eller metro på hele eller dele af strækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted. Det betyder typisk, at der fra din bopæl til første mulige offentlige transportmiddel skal være over 12 km.
 • Ventetid: Din samlede ventetid på bus, tog eller metro er på mindst to timer per undervisningsdag. Med ventetid menes den tid, der er, mellem du ankommer til dit uddannelsessted, og undervisningen starter, og/eller når undervisningen er slut.
 • Rejsetid: Din brug af bus, tog eller metro forlænger din samlede rejsetid fra bopæl til uddannelsessted pr. dag med mere end to timer i forhold til bilkørsel.
 • § 114: Du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og er godkendt til støtte til køb af bil efter § 114 i lov om social service.

For at få kilometerpenge skal du både opfylde betingelserne for Ungdomskort og opfylde en af de særlige betingelser for kilometerpenge.

Hvor ofte skal du afsted?

Den betingelse, du søger kilometerpenge på baggrund af, skal være opfyldt regelmæssigt og for mere end halvdelen af de dage, du har skemalagt undervisning. Der skal være tale om en sammenhængende periode på minimum 4 uger.

Eksempel: Du har undervisning fem dage om ugen dvs. du skal opfylde betingelserne tre dage om ugen.

 • Ved undervisning fire dage om ugen, er det tre dage om ugen.
 • Ved undervisning tre dage om ugen, er det to dage om ugen.
 • Ved undervisning to dage om ugen, er det to dage om ugen.
 • Ved undervisning én dag om ugen, er det en dag om ugen.

Hvad skal min dokumentation indeholde?

Din dokumentation skal som minimum indeholde følgende:

 • Ud- og hjemrejse fra rejseplanen.dk
  Du benytter din hjemadresse og adressen på dit uddannelsessted. Du skal skrive en specifik adresse. Eksempel: Nordre Ringgade 1 og ikke blot Aarhus Universitet. Ankomst- og afgangstidspunkter skal passe med dit skema
 • OBS. Rejserne i rejseplanen skal IKKE foldes ud, da vi skal kunne se de øvrige rejsemuligheder. Det skal være muligt at se de indtastede informationer (adresser og ankomst- og afgangstid).
 • Din bilrejse ud og hjem fra krak.dk
  En udskrift fra krak.dk. med både kort og rutebeskrivelse. Vi skal kunne se de indtastede adresser. Du benytter din hjemadresse og adressen på dit uddannelsessted. Du skal skrive en specifik adresse. Eksempel: Nordre Ringgade 1 og ikke blot Aarhus Universitet.

Vi anbefaler, at du læser omkring kravene til dokumentationen på ungdomskort.dk.

Antal kilometer

Det antal kilometer, som du indtaster i din ansøgning skal stemme fuldstændig overens med krak.dk. Det er det samlede antal kilometer – ud og hjem – som du skal indtaste. Bemærk: Der kan være forskel på antal kilometer på ud- og hjemrejsen. Hvis ikke det stemmer overens, vil du modtage et afslag på din ansøgning.

Er kilometerantallet med decimaler, rundes det samlede kilometerantal op eller ned efter de almindelige regler. (Under 5 rundes der ned, 5 eller derover rundes der op).

Undervisningsaktivitet

Vi benytter mitstudie.au.dk for at se undervisningsaktiviteter. Hvis IKKE din undervisning fremgår af mitstudie.au.dk, skal du uploade dit skema med mødetidspunkter (minimum 4 uger frem fra starten af ansøgningsperioden). Det drejer sig typisk om studerende fra HEALTH og ingeniørstuderende.

OBS! Der benyttes udelukkende de skemalagte mødetider. Der tages ikke forbehold
for det akademiske kvarter eller andre særaftaler.

Hvordan søger jeg?

Du søger om kilometerpenge i selvbetjeningssystemet via ungdomskort.dk.

Det er meget vigtigt, at du uploader den korrekte dokumentation til din ansøgning.

I din ansøgning skal du oplyse det samlede antal kilometer tur og retur (det vil sige ud og hjem). Oplyser du for mange kilometer, vil du få afslag.

Er det samlede antal kilometer med decimaler, bruges de almindelige regler for at runde op og ned. Er decimalen 1 til 4, rundes der ned. Er decimalen 5 til 9, rundes der op.

Eksempel 1: Det samlede antal kilometer lagt sammen fra udskrifterne på Krak er 128,3 = du kan søge for 128 kilometer

Eksempel 2: Det samlede antal kilometer lagt sammen fra udskrifterne på Krak er 98,6 = du kan søge for 99 kilometer

Jeg søger for en periode, hvor jeg skriver speciale

Er du nødsaget til at opholde dig et bestemt sted, mens du skriver speciale, kan du søge om kilometerpenge for perioden.

 • Vi skal have dokumentation på specialet i form af en endelig godkendt specialekontrakt, hvor det skal fremgå, at du skal være på den ansøgte lokation.
 • Vi skal også have dokumentation på, at det ikke er muligt, at skrive specialet andre steder. F.eks. hvis du skal lave forsøg, benytte en bestemt database på stedet o.l.
  • Det er ikke nok blot at have fået stillet en kontorplads til rådighed.
 • Derudover skal vi have dokumentation på dine mødetider.
  • Det er desværre ikke nok, at du blot selv oplyser dem – de skal være bekræftet af en specialevejleder, underviser eller AU-ansat, som har indblik i dit speciale og mødetider.

Kan du ikke fremvise dokumentation på dine faste mødetider, er du desværre ikke berettiget til kilometerpenge i forbindelse med dit speciale.

Jeg skal i praktik/klinik

Ulønnet praktik

Det er muligt at søge om kilometerpenge, hvis du er i ulønnet praktik.

Når du søger det vigtigt, at vedlægge dokumentation for:

 • Aftale for den periode, hvor du er i ulønnet praktik/klinik samt dit tjenested (arbejdssted).
 • De konkrete tidspunkter for, hvornår du skal møde og hvornår du har fri. 

Sammen med din praktikkontrakt kan du vedlægge mail/brev fra praktikstedet/klinikken, som bekræfter ovenstående. 

Lønnet praktik

Det er ikke muligt at modtage kilometerpenge i en periode, hvor der er lønnet praktik. Her må vi henvise til SKAT. Det kan du læse om på deres hjemmeside.

Du skal ansøge igen, hvis du...

 • flytter
 • ændrer uddannelseslokalitet
 • begynder på en ny uddannelse
 • afbryder uddannelsen
 • forlænger uddannelsen
 • får orlov eller skal i lønnet praktik
 • ændrer til fjernundervisning eller e-læring
 • ikke længere har transport over den danske grænse fra Øresundsregionen eller Flensborgzonen

OBS! Du er ikke berettiget til kilometerpenge, når du har orlov, er i lønnet praktik eller til fjernundervisning/e-læring.    

Hvordan/hvor får jeg svar på min ansøgning?

Hold øje med din AU-studiemail og din digitale postkasse.

Hvis vi mangler yderligere dokumentation eksempelvis mødetider, praktikkontrakt o.l.,
vil vi kontakte dig via din AU-studiemail.
Du vil få en frist for at fremsende, det vi mangler, og overholder du ikke denne frist, vil du modtage et afslag i din digitale postkasse.

Når din ansøgning er blevet behandlet, vil du modtage en meddelelse i din digitale postkasse.