Aktivitetspulje ved Studienævn for Kultur og Samfund

Hvad er studienævnets aktivitetskonto?

Studienævnet ved Kultur og Samfund har en aktivitetspulje hvorfra studerende kan søge tilskud til forskellige aktiviteter. Aktivitetspuljen styres af et lille udvalg (Aktivitetspulje udvalget) bestående af 2 VIP og 2 studerende fra studienævnet. Puljen deler årligt midler ud for cirka 80.000,- Kr.

Hvilke aktiviteter kan du søge til og hvor meget kan du søge om?

Du (som studerende), dit fagråd eller forening kan søge midler til alle slags aktiviteter. Aktiviteten skal primært være rettet mod studerende under Studienævnet for Institut for Kultur og Samfund.

Det maksimale beløb der kan søges er 5.000 kr. Der er ikke noget minimum beløb for en ansøgning.

Er du underviser som gerne vil søge midler, skal du i stedet søge gennem din afdelingsleder.

Hvad kan du ikke søge tilskud til?

 • Aktiviteter uden studerende fra Institut for Kultur og Samfund
 • Aktiviteter som inkluderer meget få studerende (f. eks. deltagelse i konference i udlandet for to studerende)
 • Et arrangement eller en aktivitet der er afholdt
 • Midler til tobak eller spiritus
 • Er du underviser og søger midler til f. eks. en ekskursion skal dette gøres gennem dit Uddannelsesnævn. Find siden her

Hvornår er ansøgningsfristerne?

 • 15. Februar
 • 1. April
 • 15. September
 • 1. November

På hvilken baggrund bliver din ansøgning vurderet?

Det tæller positivt hvis:

 • Der forventes et højt antal af studerende som deltagere i aktiviteten
 • Aktivteten er inkluderende for en hel årgang eller et helt kursushold 
 • Det er tydeligt og velargumenteret hvorledes aktiviteten har faglig relevans for de studerende
 • Det er tydeligt og velargumenteret hvorledes aktiviteten er godt for studiemiljøet

Det tæller negativt hvis:

 • Det er uklart hvad aktiviteten går ud på eller hvad formålet med aktiviteten er
 • Det er en lukket aktivitet for en lille gruppe af studerende
 • Det er uklart hvad midlerne skal bruges til

 

Hvordan laver du en god ansøgning?

 • Sørg for at opfylde formalia (søg i tide og søg gennem ansøgningsblanketten)
 • Gør det tydeligt hvorfor aktiviteten er vigtig og hvad midlerne skal bruges til
 • Hvis muligt må der gerne vedhæftes et budget. I det må det gerne indgå hvis de studerende har en egenbetaling i forbindelse med aktiviteten.
 • Hvis der er et program for aktiviteten må det gerne vedhæftes.

Hvor kan du ellers søge om midler?