Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund

Studienævnet er det institutorgan, der sammen med studielederen og studieadministrationen bestyrer alt, hvad der angår undervisning og eksamen på dit fag. Det er blandt andet dit studienævn, der behandler sagen, hvis du søger dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Studienævnet arbejder med ændringer i eksamensformer og fag (studieordningsændringer), udbud af fx valgfag, hum-fag, profilfag og fag på Summer University, følger op på evalueringer og diskuterer politiske og strategiske tiltag på instituttet (fremdrift, dimensionering, strategier for fx undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling).

Medlemmer og valg

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på dine studier.

Uddannelsesnævn

Studienævnet har nedsat en række uddannelsesnævn (UN) som repræsenterer en eller flere uddannelser

Søg støtte til studieaktiviteter

Er du studerende på Institut for Kultur og Samfund (dog undtaget teologi) kan du søge om midler til studenteraktiviteter fra Studienævnets Aktivitetspulje

Er du underviser ved Institut for Kultur og Samfund (dog undtaget teologi) kan du forhøre dig direkte hos din Afdelingsleder om midler til aktiviteter i forbindelse med undervisningen.

Kontakt

Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund
Aarhus Universitet
Tåsingegade 3
8000 Århus C.

Henvendelse til Studiecenter Arts.

Ansøgningsvejledninger:

Hvis du vil søge optagelse på en uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, skal du søge via:
Optagelse på AU (skema F)


Studienævnsmedlemmer

Studienævnets videnskabelige (VIP) medlemmer er for de flestes vedkommende samtidig afdelingsledere (AL) for de respektive afdelinger/uddannelsesnævn.

De studerende i studienævnet er ofte næstforpersoner eller menige medlemmer af deres respektive uddannelsesnævn.

Videnskabelige medlemmer

Pr. 1. feb. 2023:

Studentermedlemmer

Pr. 1. feb. 2023:

 • Ane Kirstine Høgsbro Dybkjær
  Næstforperson
  Historie og Klassiske Studier
   
 • Ellen Harpøth Lauersen
  Antropologi og Human Security
   
 • Simone Lykke Skov
  Arkæologi og  Sustainable Heritage Management
   
 • Vakant
  Filosofi og Idéhistorie
   
 • Daniela Lange Andersen
  Global Studies
   
 • Jonas Østvand Matthiesen 
  Global Studies
   
 • Caroline Würtz Gammelmark
  Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier

Mødeplaner, dagsordener og referater

Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund holder ordinære møder den anden onsdag i måneden, undtagen i juli. Sekretær for studienævnet er Louise Wennemoes Hansen.  

Studienævnsår 2023/2024

Studienævnsår 2023/24:

Studienævnsår 2022/2023

Studienævnsår 2022/23:

Studienævnsår 2021/2022

Studienævnsår 2020/2021

Studienævnsår 2019-2020

Studienævnsår 2018-2019

Studienævnsår 2017-2018

Studienævnsår 2016-2017

Studienævnsår 2015-2016

Studienævnsår 2014-2015

Studienævnsår 2013-2014

Studienævnsår 2012-2013