Formular til censorudpegning - IKS

Blanketten "Formular til censorudpegning" bruges til at finde den censor, der skal bedømme dit speciale.
Blanketten skal indsendes senest 6 uger før, specialet skal afleveres
.

Hvis du ikke indsender blanketten senest 6 uger før, du afleverer, har vi ikke mulighed for at have en censor klar, så dit speciale kan blive bedømt rettidigt.
Hvis I skriver et gruppespeciale, skal I kun indsende én tilkendegivelse.

Hvis du allerede inden fristen for indsendelse af blanketten kan se, at du ikke vil få mulighed for at aflevere dit speciale til den fastsatte frist, skal du ikke udfylde denne formular. Følg i stedet retningslinjerne under "Hvis du ikke afleverer dit speciale til fristen" i Trin-for-trin-guiden.
  

Arts Studier - Formular til censorudpegning - IKS

Formular til censorudpegning - IKS

Felter markeret med * er obligatoriske


OBS! Udfyld begge felter med valg af kandidatuddannelse


Skriv 1 til 3 nøgleord som beskriver dit speciale, vælg gerne nøgleordene i samarbejde med din vejleder. Censor vælges på baggrund af disse nøgleord. Se dit fags nøgleord her.


Digital Eksamen åbner 5-7 dage før din deadline for aflevering af speciale.

AU-Mail-adresse
[studienr]@post.au.dk
201712345@post.au.dk

Brugernavn til AU-systemer
au[AU-ID]@uni.au.dk
au123456@uni.au.dk