Formular til censorudpegning - IKK

Blanketten "Formular til censorudpegning" bruges til at finde den censor, der skal bedømme dit speciale.
Blanketten skal indsendes senest 6 uger før, specialet skal afleveres
.

Hvis du ikke indsender blanketten senest 6 uger før, du afleverer, har vi ikke mulighed for at have en censor klar, så dit speciale kan blive bedømt rettidigt.
Hvis I skriver et gruppespeciale, skal I kun indsende én tilkendegivelse.

Hvis du allerede inden fristen for indsendelse af blanketten kan se, at du ikke vil få mulighed for at aflevere dit speciale til den fastsatte frist, skal du ikke udfylde denne formular. Følg i stedet retningslinjerne under "Hvis du ikke afleverer dit speciale til fristen" i Trin-for-trin-guiden.
  

Arts Studier - Formular til censorudpegning - IKK

Formular til censorudpegning - IKK

Skriv 1 til 3 nøgleord som beskriver dit speciale, vælg gerne nøgleordene i samarbejde med din vejleder. Censor vælges på baggrund af disse nøgleord. Du skal vælge blandt dit fags nøgleord.


Din digitale eksamen vil åbne 5-7 dage før din deadline for aflevering af speciale.

AU-Mail-adresse
[studienr]@post.au.dk
201712345@post.au.dk

Brugernavn til AU-systemer
au[AU-ID]@uni.au.dk
au123456@uni.au.dk