Studieordninger for uddannelser i Herning

Studieordninger ved Aarhus BSS

Find

Alfabetisk

Studienævn

Hvad er en studieordning?

Reglerne for den enkelte uddannelse fastsættes i uddannelsens studieordning. Studieordningen er det juridiske grundlag for din uddannelse, og den beskriver det faglige indhold og de regler, der er gældende for din uddannelse. Du har som studerende selv ansvar for at holde dig orienteret om de gældende regler i den studieordning, du er indskrevet på.

I din studieordning finder du bl.a.:

  • Adgangskravene til uddannelsen
  • Formålet med uddannelsen og en beskrivelse af den viden, færdigheder og kompetencer, du tilegner dig under uddannelsen
  • Overblik over uddannelsens opbygning
  • Link til kursusbeskrivelser for de enkelte fag, som beskriver fagenes indhold samt undervisnings- og eksamensform
  • Oversigt over de generelle regler, der gælder for dig som studerende; herunder links til gældende bekendtgørelser

Hvordan kan jeg se, hvilken studieordning jeg er på?

Når du begynder på din uddannelse, bliver du indskrevet på den aktuelle (nyeste) studieordning, men der kan også være andre aktive studieordninger for din uddannelse.

Du kan se, hvilken studieordning du er indskrevet på, ved at logge på mitstudie.au.dk og klikke dig ind på 'Min studieordning'.

Her finder du et overblik over de fag, der indgår i din uddannelse og et link til selve studieordningen.

Hvis du ikke kan finde din studieordning på mitstudie.au.dk, kan du finde den via din uddannelsesoversigt på selvbetjeningen.

Tidligere studieordninger

I søgefeltet øverst på siden finder du de nyere studieordninger. Hvis du har brug for en ældre version af en studieordning, kan du henvende dig til Aarhus BSS Student Services.  

Overgangsstudieordning GMM