Kursusevaluering

Hvorfor skal jeg evaluere?

Din mening er et værdifuldt bidrag til den fremtidige udvikling af kursusforløb og undervisningsaktiviteter. Ved at evaluere giver du feedback til underviserne om, hvordan du har oplevet kurset, og hvilket udbytte du har fået.

Kursusevalueringer er et centralt værktøj, når underviserne udvikler og forbereder kursusforløb, og det er derfor afgørende for at tilbyde uddannelser af høj kvalitet.

Hvad sker der, efter jeg har besvaret en evaluering?

Når du har trykket ”send” på evalueringsskemaet, sker der en hel del efterfølgende. I figuren herunder kan du se, hvordan din besvarelse indgår som en del af kvalitetssikringen af et kursusforløb.

Ansvarsfordelingen for opfølgning på kursusevalueringer:

Studienævn

 • sikrer tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning
 • godkender plan for tilrettelæggelse af undervisning og prøver
 • kvalitetssikrer og kvalitetsudvikler uddannelse og undervisning
 • påser opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer
 • drøfter evalueringer, formulerer eventuelle råd, ønsker, henstillinger og krav til enkeltkurser og programmer.

Studieleder

 • har til opgave i samarbejde med studienævnet at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver
 • er ansvarlig over for studienævnet for varetagelsen af sine opgaver
 • holder ansvaret for at følge op på kursusevalueringer
 • orienterer hvert semester institutlederen om evalueringens hovedresultater og drøfter i den forbindelse behovet for opfølgning med institutlederen

Institutleder

 • er ansvarlig for instituttets undervisning, herunder udvikling af uddannelsesmiljøet (på instituttet)
 • sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning
 • har ansvaret for evalueringer af undervisning
 • har ansvaret for med inddragelse af studienævn og studieleder at følge op på evaluering af uddannelse og undervisning
 • har ansvaret for personalemæssige implikationer af kursusevalueringer

Prodekan for uddannelse

 • sikrer ensartet evalueringsprocedurer på tværs af Aarhus BSS og kan rekvirere særkørsler med nøgletal på aggregeret niveau som grundlag for drøftelser af kvalitet i undervisningen på fakultetet

Dekanen

 • sikrer sammenhængen mellem forskning og uddannelse og kvalitet af uddannelse og undervisning samt tværgående kvalitetsudvikling af fakultetets uddannelse og forskning