Ansøgning

Hvor cv’et er bagudrettet og har fokus på dine allerede opnåede kompetencer og erfaringer, skal din ansøgning være fremadrettet. Den skal vise arbejdsgiveren, hvordan du kan løse opgaver hos dem med de erfaringer, du kommer med.

Arbejdsgiverne bruger i gennemsnit kun ca. 2 minutter og 18 sekunder på at læse en ansøgning igennem.

(Ballisagers rekrutteringsanalyse 2017).  

Det er derfor meget vigtigt, at din ansøgning er overskuelig, letlæselig og kun indeholder de vigtigste pointer.

Inden du begynder på din ansøgning, kan det være en hjælp for dig at udfylde denne øvelse, det tager ca. 30 min. FIND ØVELSEN HER!

Start med research, så du kan målrette din ansøgning

 • Start med at læse stillingsopslaget grundigt igennem, så du bedst muligt kan målrette din ansøgning. Hvad er det for nogle kompetencer, arbejdsgiveren efterspørger? Hvilke arbejdsopgaver skal du løse? Husk at jobopslaget er en ønskeliste! Du kan derfor sagtens søge stillingen, selvom du ikke opfylder alt det efterspurgte.
 • Det kan ofte betale sig at lave lidt research på virksomheden. Du kan eksempelvis læse på deres hjemmeside eller LinkedIn-profil. Det giver dig mulighed for at målrette din ansøgning endnu mere.
 • Skal du ringe til virksomheden og stille uddybende spørgsmål? Ja, det kan i mange tilfælde være en rigtig god idé. Du kan fx. spørge ind til arbejdsopgaverne nævnt i opslaget - hvordan vægtes de i forhold til hinanden? Du kan også spørge ind til fx virksomhedens strategi og organisering. Men ring kun, hvis du har noget relevant at spørge om og har forberedt nogle spørgsmål. Ellers giver det ikke nødvendigvis et særlig godt indtryk. 

Form: Overskuelig og letlæselig

 • Arbejdsgiverne bruger i gennemsnit kun ca. 2 minutter og 18 sekunder på at læse en ansøgning igennem (Ballisagers rekrutteringsanalyse 2017). Det er derfor meget vigtigt, at din ansøgning er overskuelig, letlæselig og kun indeholder de vigtigste pointer. Din ansøgning skal derfor gerne være kort - vi anbefaler max en side med luft mellem afsnittene.
 • Skriv din ansøgning på almindeligt hverdagssprog og fokusér på kommunikationen. Forsøg at undgå floskler og slangudtryk, men skriv ellers som det falder dig naturligt. Drop det akademiske sprog, undgå lange sætninger og højt lixtal. Lad være med at være overhøflig med fraser a la ”jeg tillader mig hermed at søge stillingen…”, for det skaber distance til modtageren.
 • Læs grundig korrektur og få også gerne en anden til det, så du kan få rettet det, du selv har stirret dig blind på.
 • Når du sender ansøgningen og CV’et, skal de sendes som pdf. Så skrider formatet ikke. Navngiv dokumenterne med dit ”navn_jobbets titel_virksomhedens navn” samt hhv. ”ansøgning” eller ”CV”. 

Indhold: Hold hele tiden fokus på arbejdsgiveren

Generelt om indhold

Når du skriver din ansøgning, skal du hele tiden tage udgangspunkt i, hvordan du kan opfylde arbejdsgiverens behov. Det er ikke vigtigt for arbejdsgiveren, at du selv får opfyldt dit højeste ønske ved at arbejde for dem. Fokusér i stedet på, hvad de får opfyldt ved at ansætte dig.

Det betyder, at alt, hvad du medtager i ansøgningen, skal relateres til stillingens arbejdsopgaver, virksomheden, branchen eller lignende. Arbejdsgiveren skal kunne se for sig, hvordan du kan passe til stillingen. Det er derfor ikke nok at beskrive dine kompetencer og erfaringer. Skær i stedet ud i pap, hvordan det kan omsættes til værdi for dem. Det vil forenklet sagt sige, at du fx kan skrive ”jeg har tidligere lavet XXX, og det kan bruges hos jer på den og den måde”. Eller ”Hos jer kan jeg bidrage med XX. Det kan jeg, fordi jeg tidligere har XX” (se eksempel nedenfor)

Overskrift

Det er en god idé at bruge en overskrift, der med det samme viser arbejdsgiveren, hvad du kan byde ind med. Det kan fx være ”Erfaren projektleder med blik for detaljen” eller ”Formidler med styr på SoMe og grammatik”. Overskriften skal selvfølgelig relateres til stillingen. Brug bare løs af din kreativitet og undgå blot at skrive ”Ansøgning til stillingen som projektleder”. Det viser nemlig ikke noget om, hvem du er.

Motivation

Start din ansøgning med et par linjer, hvor du beskriver din motivation for at søge stillingen. Husk at disse linjer skal fokusere på, hvordan du kan opfylde arbejdsgiverens behov; ikke hvordan stillingen kan opfylde dine.

Har du ikke så megen relevant erfaring, så lad din motivation fylde mere; dog hele tiden med fokus på arbejdsgiveren.

Eksempel:

I stedet for at fokusere på din interesse og på, hvad du får ud af at blive ansat (fx ”Jeg har længe interesseret mig for kommunikation, så i stillingen hos jer kan jeg virkelig få lov at udleve min drøm”), så vis hvor din motivation stammer fra og forbind det til virksomheden:

”Jeg har ry for at være en god kommunikatør. Kommunikation har fyldt meget i både min uddannelse og mit studiejob. Derfor er jeg ellevild for at blive jeres nye kommunikationsmedarbejder, for hos jer kan jeg bruge alle mine erfaringer, og ud fra jeres hjemmeside at dømme har I lige så høje standarder for kommunikation som jeg har – a match made in heaven!”

Det centrale i ansøgningen

Efter en motiveret indledning er det nu, du skal beskrive, hvordan dine kompetencer og erfaringer kan bruges i stillingen som nævnt ovenfor. Der vil typisk være plads til 3-5 eksempler, hvor du matcher dine kompetencer med stillingen. Hvis du er i tvivl om, hvordan du kan omsætte dine kompetencer til noget, der er relevant for virksomheden, så prøv øvelsen, som der er link til øverst på siden.

Eksempel:

I stedet for at skrive floskler som fx ”Som person kan jeg holde mange bolde i luften”, så vis hvor du har den kompetence fra, og hvordan det kan sættes i spil hos arbejdsgiveren:

"Gennem mit arbejde i Føtex kundeservice har jeg haft fornøjelsen af at håndtere mange forskelligartede og pressede situationer. En erfaring som gør, at jeg ved, at jeg vil trives med de hyppige deadlines, der er hos jer”. 

Afslutning

Afslutningen skal, ligesom resten af ansøgningen, afspejle, hvem du er som person. Skriv derfor hvad der falder dig naturligt, når du bruger de sidste par linjer på lægge op til samtale. Du kan fx skrive ”Jeg glæder mig til at høre fra jer” eller ”Jeg ser frem til at møde jer til en uddybende snak om, hvordan mine kompetencer kan bruges hos jer”. Undlad at bruge høflighedsfraser og sætninger som fx ”Jeg håber at høre fra jer”, da det kan sætte spørgsmålstegn ved din egen værdi. 

Den uopfordrede ansøgning

Når du skriver en uopfordret ansøgning, gælder mange af de samme anbefalinger, som når du søger på et stillingsopslag.

 • Research er endnu mere vigtigt, når du skal skrive en uopfordret ansøgning. Her har du ikke et jobopslag at skrive dig ind i. Du skal selv finde frem til behov ved virksomheden, som du kan opfylde med din profil.
 • Du skal også undersøge, hvem ansøgningen skal sendes til. Ring evt. til virksomheden og spørg. Modtageren skal gerne have ledelsesansvar eller anden mulighed for at kunne træffe beslutninger om ansættelse.
 • Når du skal skrive ansøgningen, skal du først og fremmest finde noget, som du har at tilbyde virksomheden. Husk på, at du ikke skal tigge dig til et job; du søger, fordi du har nogle ressourcer at tilbyde virksomheden. Du kan evt. præsentere gode idéer vedrørende virksomheden. Måske har du hørt om et projekt, som de er i gang med, og som du ved, at du kan bidrage til. Eller måske har du blot læst en artikel om virksomheden i avisen og synes, at din profil er passende til stedet. Vær gerne fremadsynet og hav visioner.
 • Sørg for, at din henvendelse er kort og præcist formuleret, så arbejdsgiveren nemt kan komme frem til, hvad du gerne vil. Overvej om du vil skrive en reel ansøgning eller blot formulere dine pointer i en mail og vedhæfte dit CV.
 • Slut ansøgningen med, at du vil vende tilbage i den kommende uge for at høre nærmere. På den måde har du forberedt arbejdsgiveren på, at du kontakter ham/hende. Læg ikke en besked hos sekretæren, men spørg hvornår du kan træffe chefen eller den personaleansvarlige. Regn ikke med at vedkommende ringer tilbage, så bliv ved indtil du får kontakt. Det er dig, der har bolden hele vejen.
 • Forbered nogle spørgsmål om virksomheden og den mulige stilling. Start med at spørge, om de har læst din henvendelse. Hvis ikke, så forklar hvad der står i den. Læg op til en personlig samtale. Hvis de afviser blankt, kan du jo spørge, hvad de ville gøre, hvis de var i dit sted og gerne ville ind i branchen. Måske kender de nogen i branchen, der kender nogen, der mangler en med dine kvalifikationer.

At søge uopfordret er tidskrævende, da man er nødt til at lave en del research. Man må også forbedrede sig på en del afslag. Men ofte kan det betale sig – der skal jo kun én ansøgning til, hvor man er heldig og lige rammer ind i et behov.

Du kan fx finde flere tips til uopfordret ansøgning hos Akademikerkampagnen.