Specielt for Nobelparken og Tåsingegade

Specialepladser i Nobelparken og Tåsingegade

Der er 149 pladser i Tåsingegade og 168 pladser i Nobelparken.

Pladserne er forbeholdt kandidatstuderende på Arts, der er tilmeldt specialet.

I tilfælde af, at antallet af ansøgere er større end antallet af specialepladser, bliver der trukket lod om pladserne blandt de tilmeldte. En tilmelding via selvbetjening er således ikke en garanti for en specialeplads.

Perioderne for lån af specialepladserne er:

  • 15. januar – 1. juni
  • 1. august – 2. januar

Ansøgning om specialeplads

Du ansøger om en specialeplads via selvbetjeningen (mit.au.dk) senest:

  • 30. april (plads for perioden 1. august – 2. januar)
  • 31. oktober (plads for perioden 15. januar – 1. juni)

Tilmeldingen åbner 14 dage før fristen.

NB: I tilmeldingsperioden vil der kun være åbent for tilmelding for de studerende, der er tilmeldt speciale i det efterfølgende semester. Hvis du er tilmeldt speciale og ikke har mulighed for at ansøge om specialeplads via mit.au.dk, bedes du henvende dig til Studiecenter Arts inden for ovennævnte frist.