Forretningsudvalget

Forretningsudvalget er Artsrådets daglige ledelse. Det betyder, at det er forretningsudvalgets opgave, at sørge for til dagligt at varetage fagudvalgenes og de studerendes interesser og at udføre det, som bliver besluttet på Artsrådsmøderne. Forretningsudvalgets opgaver består blandt andet i kontakt og hjælp til fagudvalg, lobbyering og kontakt til fakultetsledelsen, organisering af kampagner, seminarer, foredragsarrangementer mm.

Forretningsudvalget består på nuværende tidspunkt af 7 medlemmer, som vælges til Artsrådets konstituerende møde hvert år i februar. De 7 medlemmer er i øjeblikket følgende:

Forperson

Mette H. Svane, BA Tysk SLK (6. semester)

Næstforperson

Nicolaj Sørensen, BA Klassisk Filologi (6. semester)

Kasserer

Bálint M. Sosovicska, BA Klassisk Filologi (8. semester)

Menige medlemmer

Philip M. E. Brett, BA Historie (6. semester)

Ninna N. I. C. Friis, BA Historie (6. semester)

Astrid Iversen, BA Cognitive Science (6. semester)

Bjørk Lauridsen, BA Arkæologi ( semester)