Forretningsudvalget

Forretningsudvalget er Artsrådets daglige ledelse. Det betyder, at det er forretningsudvalgets opgave, at sørge for til dagligt at varetage fagudvalgenes og de studerendes interesser og at udføre det, som bliver besluttet på Artsrådsmøderne. Forretningsudvalgets opgaver består blandt andet i kontakt og hjælp til fagudvalg, lobbyering og kontakt til fakultetsledelsen, organisering af kampagner, seminarer, foredragsarrangementer mm.

Forretningsudvalget består på nuværende tidspunkt af 4 medlemmer med plads til 7, som vælges til Artsrådets konstituerende møde hvert år i februar. De 4 medlemmer er i øjeblikket er følgende:

Puk Jensen - forkvinde

Læser Antropologi

--- 

Sarah Valentin - næstforkvinde
Læser Antropologi

---

Katrine Kristensen - kasserer
Læser Antropologi

---

Jonathan Rossen - menigt medlem
Læser Uddannelsesvidenskab