Vedtægter for Fagudvalget Algería

Vedtægter for fagudvalget for studerende på de spansksprogede uddannelser på Aarhus Universitet

Vedtægterne vedrører uddannelserne:

  • Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur,
  • Interkulturelle Studier (spansk og spanskamerikansk)
  • International virksomhedskommunikation i spansk og
  • Spansk erhvervssprog og international erhvervskommunikation (cand.ling.merc.)

 

§ 1        Fagudvalget består af

En formand, næstformand og pt. 13 faste bestyrelsesmedlemmer. Derudover til de åbne møder er alle studerende velkomne.

§ 2        Formandens rolle

§ 2.1   Formanden står for at lave dagsorden

§ 2.2   Formanden er tovholder for:

-       At møderne afholdes

-       At tidsfrister overholdes

-       At alle arrangementer, møder og events er faciliteret

§ 2.3   Ønsker man at komme i kontakt med fagudvalget, kan man kontakte Alegría på mail:    alegria.au@gmail.com

§ 3        Næstformandens rolle

§3.1                Såfremt formanden er fraværende, overgår alle formandens opgaver til næstformanden.

§3.2                Såfremt både formanden og næstformanden er fraværende, overgår alle formandens opgaver til en af formanden valgt studerende.

§ 4        Der er fast referent i foreningen

Referent står for at tage notater, renskrive referatet og lægge det ud på fagudvalgets facebook side

§ 5        Valg af formand og næstformand

Der er valg til formand og næstformand hvert år i november.

§ 6        Afholdelse af møde

§ 6.1   Der afholdes fagudvalgsmøde i to henseender: Bestyrelsesmøder, som sker når behovet opstår; Åbne møder to gange pr. semester.

§ 6.2   Formanden og næstformanden kan i samråd rykke et møde.

§ 7        Stemmeret

Alle studerende på sektion for Spansk studier har stemmeret i fagudvalget.

§ 8        Ordstyrer

Formanden er ordstyrer

§ 9                 Holdrepræsentanter

§ 9.1 Hvert hold på hver årgang af de spanske studier skal have to holdrepræsentanter, som skal deltage i Alegrías åbne møder. Går en holdrepræsentant af, er den studerende selv ansvarlig for at finde en afløser.


§ 9.2  Kandidatstudier har blot én holdrepræsentant