Vedtægter for Fagudvalget Algería

Vedtægter for Fagudvalget Algería - Fagudvalget for studerende på de spansksprogede uddannelser på Aarhus Universitet

 

Vedtægterne vedrører uddannelserne:
    Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur,
    Interkulturelle Studier (spansk og spanskamerikansk)
    International virksomhedskommunikation i spansk og
    Spansk erhvervssprog og international erhvervskommunikation (cand.ling.merc.)

§ 1 Fagudvalget består af:
En formand, næstformand, PR-ansvarlige, referent, kasserer og andre bestyrelsesmedlemmer (pt. er alle vores medlemmer fra Spansk IVK og Spansk SLK). Derudover er alle studerende velkomne til de åbne møder og til stormøde.

§ 2 Formandens rolle
§ 2.1  Formanden står for at lave dagsorden    
§ 2.2  Formanden er tovholder for:

  • At møderne afholdes
  • At tidsfrister overholdes
  • At alle arrangementer, møder og events er faciliteret

§ 2.3 Ønsker man at komme i kontakt med fagudvalget, kan man kontakte Alegría på mail:    alegria.au@gmail.com

§ 3 Næstformandens rolle
§3.1 Såfremt formanden er fraværende, overgår alle formandens opgaver til næstformanden.
§3.2 Såfremt både formanden og næstformanden er fraværende, overgår alle formandens opgaver til en af formanden valgt studerende.

§ 4 Der er fast referent i foreningen.
Referent står for at tage notater, renskrive referatet.

§ 5 Valg af formand og næstformand
Der er valg til formand og næstformand i slutningen af hvert semester.

§ 6 Afholdelse af møde
§ 6.1 Der afholdes fagudvalgsmøde én gang om ugen, samt to åbne møder pr. semester.

§ 7 Stemmeret
Alle studerende på sektion for Spansk studier har stemmeret i fagudvalget.

§ 8 Ordstyrer
Formanden er ordstyrer