Studiestart på Antropologi Bachelor 2019

Velkommen på Antropologi

Her finder du alle praktiske informationer om din studiestart

Kære nye studerende!

Da du nu har klikket dig ind på denne side, må det betyde, at du skal starte på bacheloruddannelsen i antropologi her i sensommeren 2019.

Du begynder mandag d. 26/8 i uge 35, og denne uge vil foregå som en introduktionsuge, hvor du sammen med dine nye medstuderende vil blive introduceret til studiet, både fagligt og socialt.

Dette kommer til at ske gennem forskellige aktiviteter, som vi, dine tutorer, har sat i værk! Vi håber, at du efter introugen føler dig forberedt på livet som studerende på antropologi!

Her på siden kan du finde intropjecen, som blandt andet indeholder et velkomstbrev fra dine tutorer, programmet for introugen og nogle praktiske oplysninger som telefonnumre, gode råd, nyttige links og meget mere. Du vil her på siden også kunne finde et velkomstbrev fra afdelingslederen, Mads Daubjerg, som fortæller lidt om nogle af de faglige aspekter på studiet..

Praktisk information

Introugen starter mandag d. 26 august, hvor du skal du møde op kl. 9.30 hos en af tutorerne for at spise morgenmad med ca. 10 andre af dine nye medstuderende. Efterfølgende vil der være fælles afgang til Moesgaard, hvor der både er mulighed for at tage bus og cykle.

Resten af ugen er udførligt beskrevet i intropjecen, hvor både tidspunkt, begivenhed og lokalitet fremgår, dog skal du være mere end velkommen til at kontakte en af de mange tutorer både før og under introugen, skulle tvivl opstå!

Det koster 300 kr. at deltage i introugen. Prisen for introugen inkluderer mad flere dage i ugen (hvilke kan læses i intropjecen), forskellige sociale arrangementer og underholdning. Billetten til introugen kan købes på: https://studiestart-antropologi.nemtilmeld.dk/1/

Det er også muligt udelukkende at deltage i de mere faglige indslag, som ligger mellem 08.00-16.00. Ønsker man kun at deltage heri, koster det ikke noget at deltage i introugen. Du kan finde flere informationer herom i intropjecen.

I intropjecen på side 14 finder du også kontaktoplysninger på cheftutor Christian Bødker Gantzel, holdtutorerne og morgenmadstutoren. Du er ALTID velkommen til at kontakte os, hvis du har nogen spørgsmål til din studiestart – hellere et spørgsmål for meget end et for lidt!

På følgende link kan du allerede nu finde facebookgruppen for din årgang: https://www.facebook.com/groups/2322478244677409/. Alle tutorerne er også medlem af gruppen, så her er du også hjertelig velkommen til at stille spørgsmål til din studiestart.

På antropologi afholder vi hytteturen fra fredag d. 18 oktober - søndag d. 20 oktober 2019. Mere info følger senere herom.

I intropjecen på s. 7-9 står der flere praktiske oplysninger om din studiestart, b.la. om indkøb af studiebøger, kort over Moesgaard Campus  mm.    

Studiestartsprøve

Pr. 1/9 2016 er der indført en studiestartsprøve på alle bacheloruddannelser på Arts. Prøven afholdes i løbet af september på bacheloruddannelsens første semester.

På Antropologi er studiestartsprøven tilknyttet disciplinen Antropologiens faghistorie og grundbegreber. Via linket kan du læse mere om prøvens art i kursuskataloget.  

Det er vigtigt, at du orienterer dig om studiestartsprøven. I introduktions kan din studievejleder fortælle dig mere om studiestartsprøven på din uddannelse. 

IT-systemer og vigtige links

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • mit.au.dk er til studieselvbetjening, hvor du eksempelvis kan bestille studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.

  • studerende.au.dk/arts er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.

Få overblik over IT-systemer på AU

372028 / i40