Studiestart Litteraturhistorie Bachelor 2019

Velkommen på litteraturhistorie!

Her finder du alle praktiske informationer om din studiestart

Kære nye studerende på Litteraturhistorie 2019,

Litteraturhistorie er et fantastisk studie, hvor vi mødes om vores fælles passion for litteraturen – om du er til Harry Potter, Shakespeare, begge dele eller noget helt tredje betyder ingenting. Vi er en gruppe studerende med mange forskellige udgangspunkter, og i uge 35 under introugen skal vi lære hinanden bedre at kende. Under introugen vil du blive introduceret til livet på Aarhus Universitet og til dit nye studie. Du vil møde dine undervisere, blive introduceret til studiemiljøet og lære dine nye medstuderende at kende. Introugen går ud på at få en god start på studiet og blive fagligt såvel som socialt integreret. Vi er et hold meget spændte tutorer, der glæder os til at dele ud af vores erfaringer, hygge med jer, og sørge for at I bliver mindst lige så glade for at studere Litteraturhistorie, som vi er.     

Praktisk information

Her på siden kan I finde informationer om studiestarten på Litteraturhistorie, 2019. Vi glæder os til at møde jer i introugen, som foregår i uge 35. Undervisningen starter i uge 36.

Litteraturhistorie holder til på Kasernen på Langelandsgade 139. Det er i disse bygninger, at I oftest har undervisning, og det er også her, de fleste af rusugens arrangementer kommer til at foregå.

 

Nedenunder finder I vigtige dokumenter i forbindelse med studiestarten. Det er også via disse dokumenter, at I kan tilmelde jer introugen, hytteturen og finde flere informationer om jeres studiestart.

Studiestartsprøve

Pr. 1/9 2016 er der indført en studiestartsprøve på alle bacheloruddannelser på Arts. Prøven afholdes i løbet af september på bacheloruddannelsens første semester.

På Litteraturhistorie er studiestartsprøven tilknyttet disciplinen Tekstanalyse 1. Via linket kan du læse mere om prøvens art i kursuskataloget.  

Det er vigtigt, at du orienterer dig om studiestartsprøven. I introduktionsugen kan din studievejleder fortælle dig mere om studiestartsprøven på din uddannelse. 

IT-systemer og vigtige links

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • mit.au.dk er til studieselvbetjening, hvor du eksempelvis kan bestille studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.

  • studerende.au.dk/arts er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.

Få overblik over IT-systemer på AU

371971 / i40