Studiestart Nordisk Bachelor og Tilvalg 2019

Velkommen på Nordisk sprog og litteratur!

Her finder du alle praktiske informationer til din studiestart

 

Tillykke med din optagelse på Nordisk sprog og litteratur!  

Studiestarten ligger i uge 35, hvor der afholdes introduktionsuge for alle nye studerende. I ugens løb er der blevet stablet aktiviteter på benene for at integrere dig socialt og fagligt på dit nye studie. I den forbindelse har en gruppe frivillige, ældre studerende på Nordisk Sprog og Litteratur meldt sig til at være dine tutorer. De har alle prøvet at være lige der, hvor du er netop nu, og glæder sig til at tage godt imod dig – så glæd dig!

Introugens program, information om hyttetur og meget mere finder du i studiestartspjecen, som kan downloades under punktet ’studiestartsdokumenter’ længere nede.

Praktisk information

 

Første dag: Vi mødes mandag d. 26. august kl. 9.00 i KOMMAbar (1485 – 137)

I kan finde alle relevante kontaktoplysninger i studiestartspjecen

Facebookgruppe for alle nye studerende: Nordisk Sprog og Litteratur 2019

Hytteturen ligger d. 25.-27. oktober 2019. Flere oplysninger herom samt tilmelding findes i pjecen

Betaling for introugen samt hytteturen skal ske på (Info om priser findes i pjecen): https://nordiskstudiestart2019.nemtilmeld.dk/1

Studiestartsprøve

Pr. 1/9 2016 er der indført en studiestartsprøve på alle bacheloruddannelser på Arts. Prøven afholdes i løbet af september på bacheloruddannelsens første semester.

På Nordisk er studiestartsprøven tilknyttet disciplinen Mundtligt og skriftligt dansk. Via linket kan du læse mere om prøvens art i kursuskataloget.  

Det er vigtigt, at du orienterer dig om studiestartsprøven. I introduktionsugen kan din studievejleder fortælle dig mere om studiestartsprøven på din uddannelse. 

IT-systemer og vigtige links

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • mit.au.dk er til studieselvbetjening, hvor du eksempelvis kan bestille studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.

  • studerende.au.dk/arts er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.

Få overblik over IT-systemer på AU

371972 / i40