Studiestart Tysk (International Virksomhedskommunikation i Tysk (IVK) og Tysk sprog, litteratur og kultur (SLK)) Bachelor 2019

Velkommen på Tysk!

Her finder du alle praktiske informationer om din studiestart

Kære nye tyskstuderende,

Velkommen til jeres første semester som studerende på Arts, som er det fakultet på Aarhus Universitet, der beskæftiger sig med og undersøger menneskets kulturelle, sproglige og kommunikative udfoldelser.

Tysk på Aarhus Universitet

Der er to tyskuddannelser på Aarhus Universitet: International virksomhedskommunikation i tysk (Tysk IVK) og Tysk sprog, litteratur og kultur (Tysk SLK). Fælles for de to uddannelser er, at de beskæftiger sig med tysk sprog, kultur og kommunikation i videste forstand. Det fælles kommer især til udtryk de første to semestre, hvor begge uddannelser har fælles undervisning i fire fag, nemlig: Historie, samfund og kultur, Tekstgenrer og fagkommunikation, Sprog i teori og praksis samt Interkulturel kommunikation og oversættelse.

International virksomhedskommunikation i tysk (IVK)

På IVK har vi derefter fokus på, hvordan virksomheder kommunikerer både internt, eksternt og på tværs af markeder og kulturer. Vi analyserer den kontekst, som den internationale virksomhed agerer i, og vi arbejder med mange af de kommunikationsopgaver, som er relateret hertil. Desuden går vi mere i dybden med virksomhedens internationale markedskommunikation og arbejder med oversættelse af virksomhedens fagkommunikation. IVK sætter os i stand til at udføre en bred vifte af kommunikations- og oversættelsesopgaver i den internationale virksomhed.

Tysk sprog, litteratur og kultur (SLK)

På SLK går vi derefter i dybden med det tyske sprog og den tyske kultur. Vi beskæftiger os med den tyske grammatik, lærer centrale perioder i Tysklands historie at kende, diskuterer den tyske samfunds udvikling i en interkulturel sammenhæng og analyserer nye og gamle tyske litterære værker. SLK åbner ikke kun op for muligheden for at blive gymnasielærer, men vi får også et indblik i, hvordan vi kan bruge vores viden om tysk sprog, litteratur og kultur i kommunikative og erhvervsmæssige sammenhænge.

Programmet for introugen, og meget andet, kan du finde i studiestartspjecen, som du kan downloade under punktet 'studiestartsdokumenter' længere nede på siden.

Praktisk information

Vi mødes mandag d. 26. august kl. 9.00 i Nobelparken, og så spiser vi morgenmad sammen. Vi står klar til at tage imod jer fra kl. 8.30, og vi står ude i krydset ved Ringgaden med et tysk flag, så I skal nok kunne få øje på os!

Adressen er Jens Chr. Skous vej 4, 8200 Aarhus N

I takt med at studiestarten nærmer sig, vil der løbende blive frigivet praktiske informationer omkring studiet og introugen, og hvis vi selv skal sige det, så har vi planlagt et rigtig godt program for uge 35. Vi vil gøre vores bedste for at ruste jer såvel fagligt som socialt, så I kan komme godt i gang og få den bedst tænkelige start på jeres nye liv som studerende på Aarhus Universitet. 

Vi vil allerede nu bede jer om at holde et skarpt øje med både jeres personlige e-mail og med Facebookgruppen “Tysk AU 2018”, der er oprettet til brug for både de nye IVK- og SLK-studerende.

I kan også med fordel allerede nu sætte kryds i kalenderen i weekenden d. 27.-29. september; i den weekend skal vi på hyttetur, hvor vi skal rystes endnu mere sammen, feste og lave en masse sjove aktiviteter!   

Studiestartsprøve

Pr. 1/9 2016 er der indført en studiestartsprøve på alle bacheloruddannelser på Arts. Prøven afholdes i løbet af september på bacheloruddannelsens første semester.

På Tysk (både IVK og SLK) er studiestartsprøven tilknyttet disciplinen Sprog og teori i praksis. Via linket kan du læse mere om prøvens art i kursuskataloget.

Det er vigtigt, at du orienterer dig om studiestartsprøven. I introduktionsugen kan din studievejleder fortælle dig mere om studiestartsprøven på din uddannelse. 

IT-systemer og vigtige links

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • mit.au.dk er til studieselvbetjening, hvor du eksempelvis kan bestille studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.

  • studerende.au.dk/arts er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.

Få overblik over IT-systemer på AU

373200 / i40