Om undervisning på Arts

Undervisningsplaner

Tidspunkt for undervisning vil fremgå af dit skema i mitstudie.au.dk

Dit skema er som hovedregel klar i slutningen af december for forårssemesteret og i begyndelsen af juli for efterårssemesteret.

Planlægningen af undervisningen styres af antallet af tilmeldinger, for at sikre en optimal udnyttelse af undervisningslokalerne på Arts.

Holdfordeling

Hvis dine fag opdeles i hold, vil du automatisk blive sat på et hold. Hvis du vurderer, at det er nødvendigt, kan du i perioden 1.-15. september og 1.-15. februar bede om at skifte hold. Det er dog en forudsætning, at der er ledige pladser på det hold, du ønsker at skifte til.

Du skal være opmærksom på, at der her udelukkende er tale om hold på det samme kursus; det er ikke muligt at skifte mellem forskellige emner eller valgfag.

Du skal kontakte Studiecenter Arts skriftligt for at kunne skifte hold. Du skal oplyse navn, studienummer og hvilke hold, der ønskes byttet.

NB: På grund af de aktuelle coronarestriktioner vil der i foråret 2021 ikke være mulighed for at søge om at skifte eller bytte hold.

Optagelse af undervisning

Du må som studerende ikke uden videre optage undervisningen. Det skyldes, at underviseren har den pædagogiske ledelsesret og så at sige ejer forelæsningen, og det er derfor op til den enkelte underviser at beslutte, om de studerende optage undervisningen. Spørg altid din underviser om lov, inden du optager.

Hvis en underviser vælger at lade studerende optage undervisningen, skal underviseren være opmærksom på, at der ikke må være usaglig forskelsbehandling af de studerende. Underviseren må derfor ikke uden saglige grunde give enkelte studerende lov til at optage undervisningen, hvis andre har fået nej til at optage undervisningen. Derimod vil det være lovligt at give studerende med funktionsnedsættelser en særlig adgang til optage undervisningen, selvom andre ikke må. I dette tilfælde vil der netop ikke være tale om usaglig forskelsbehandling.

Har du som studerende optaget undervisningen, må du aldrig dele optagelserne med andre. Dette skyldes reglerne om ophavsret og databeskyttelse. Hvis du ønsker at offentliggøre optagelserne, kræver det samtykke fra både underviseren og alle øvrige medstuderende, der optræder på optagelsen.

Deltagelse i undervisning uden tilmelding

Adgang til hele undervisningsforløb på Arts er forbeholdt studerende, der er tilmeldt den pågældende undervisning og eksamen.

Andre kan efter aftale med underviser deltage i enkelte undervisningsgange eller forelæsninger. Du skal altid aftale eventuel deltagelse forud for den specifikke undervisning eller forelæsning.

NB: Som følge af de restriktioner, AU er underlagt pga. coronavirus, er det i foråret 2021 ikke muligt at lave aftale med underviser om at deltage i undervisning uden tilmelding. 

Undervisnings- og eksamenssprog

Hvor finder jeg information om sproget på mine kurser og eksamener?

Du kan finde information om undervisningssproget i kursuskataloget. Regler for eksamenssproget fremgår af din studieordning.  

Arts’ politik for undervisnings- og eksamenssprog

Eksamenssproget følger som hovedregel undervisningssproget.

På en række uddannelser indgås aftale med underviser/eksaminator om, at eksamen foregår på dansk, hvor undervisningen er foregået på engelsk, eller engelsk, hvor undervisningen er foregået på dansk.   

Undtaget fra denne mulighed for at lave en særlig aftale er: 

  • Fag, hvor sprogkundskaber udprøves – her er eksamenssproget altid det studerede sprog og evt. dansk (f.eks. i oversættelsesfag) 
  • Samtlige fag på uddannelser, der udbydes på engelsk. Her er der kun mulighed for undervisning og eksamen på engelsk.  

Hvis der er undervist på flere sprog, har den studerende mulighed for at vælge hvilket sprog vedkommende vil aflægge eksamen på. 

Hvis eksamen udbydes på dansk, er der desuden mulighed for at aflægge eksamen på svensk eller norsk.  

FAQ om undervisnings og eksamenssprog

Har jeg altid ret til at gå til eksamen på alle de sprog, der er angivet for et fag i studieordningen?

Nej, de sprog, der står angivet i studieordningen, er de sprog, som er mulige at udbyde et fag på. Det konkrete sprog kan derfor variere fra udbud til udbud. Du har som udgangspunkt kun mulighed for at gå til eksamen på det/de sprog, som undervisningen har været afholdt på. Du skal derfor kigge i Kursuskataloget for at se, hvilke sprog det drejer sig om i det konkrete udbud.

Herudover er der på en række uddannelser mulighed for at træffe aftaler med underviser om at gå til eksamen på et andet sprog. Det vil være angivet i studieordningen over studiediagrammet, hvis dette er muligt på den enkelte uddannelse, samt hvilke muligheder der er.

Hvis et fag undervises på flere sprog, kan jeg så selv vælge eksamenssprog?

Ja, hvis der er angivet flere sprog (f.eks. dansk og engelsk) som undervisningssprog i Kursuskataloget, kan du vælge mellem disse som eksamenssprog. Dit valg kan dog være begrænset af, hvilke emner/faglige tematikker som er mulige at arbejde med til eksamen, og om underviser, der skal vejlede i og bedømme opgaver inden for disse emner/tematikker, kan eksaminere på det pågældende sprog.

Hvis eksamen foregår på dansk, er det så et krav, at underviser også skal kunne tale dansk ved mundtlige eksaminationer, eller er det tiltrækkeligt, at underviser kan forstå dansk og svare på engelsk?

Så længe underviser forstår dansk og du dermed kan tale dansk, vil det være muligt, at underviser svarer og stiller spørgsmål på engelsk.