Om undervisning på Arts

Undervisningsplaner

Tidspunkt for undervisning vil fremgå af dit skema i mitstudie.au.dk

Dit skema er som hovedregel klar i slutningen af december for forårssemesteret og i begyndelsen af juli for efterårssemesteret.

Planlægningen af undervisningen styres af antallet af tilmeldinger, for at sikre en optimal udnyttelse af undervisningslokalerne på Arts.

Holdfordeling

Hvis dine fag opdeles i hold, vil du automatisk blive sat på et hold. Hvis du vurderer, at det er nødvendigt, kan du i perioden 1.-15. september og 1.-15. februar bede om at skifte hold. Det er dog en forudsætning, at der er ledige pladser på det hold, du ønsker at skifte til.

Du skal være opmærksom på, at der her udelukkende er tale om hold på det samme kursus; det er ikke muligt at skifte mellem forskellige emner eller valgfag.

Du skal kontakte Studiecenter Arts skriftligt for at kunne skifte hold. Du skal oplyse navn, studienummer og hvilke hold, der ønskes byttet.

NB: På grund af de aktuelle coronarestriktioner vil der i efteråret 2020 ikke være mulighed for at søge om at skifte eller bytte hold.

Optagelse af undervisning

Du må som studerende ikke uden videre optage undervisningen. Det skyldes, at underviseren har den pædagogiske ledelsesret og så at sige ejer forelæsningen, og det er derfor op til den enkelte underviser at beslutte, om de studerende optage undervisningen. Spørg altid din underviser om lov, inden du optager.

Hvis en underviser vælger at lade studerende optage undervisningen, skal underviseren være opmærksom på, at der ikke må være usaglig forskelsbehandling af de studerende. Underviseren må derfor ikke uden saglige grunde give enkelte studerende lov til at optage undervisningen, hvis andre har fået nej til at optage undervisningen. Derimod vil det være lovligt at give studerende med funktionsnedsættelser en særlig adgang til optage undervisningen, selvom andre ikke må. I dette tilfælde vil der netop ikke være tale om usaglig forskelsbehandling.

Har du som studerende optaget undervisningen, må du aldrig dele optagelserne med andre. Dette skyldes reglerne om ophavsret og databeskyttelse. Hvis du ønsker at offentliggøre optagelserne, kræver det samtykke fra både underviseren og alle øvrige medstuderende, der optræder på optagelsen.

Deltagelse i undervisning uden tilmelding

Adgang til hele undervisningsforløb på Arts er forbeholdt studerende, der er tilmeldt den pågældende undervisning og eksamen.

Andre kan efter aftale med underviser deltage i enkelte undervisningsgange eller forelæsninger. Du skal altid aftale eventuel deltagelse forud for den specifikke undervisning eller forelæsning.