Om undervisning på Arts

Undervisningsplaner / skema

Du kan se, hvor og hvornår din undervisning finder sted i dit skema i mitstudie.au.dk

Dit skema er som hovedregel klar i slutningen af december for forårssemesteret og i begyndelsen af juli for efterårssemesteret.

Der kan ske ændringer i dit skema - også efter semestret er begyndt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker dit skema løbende.

Planlægningen af undervisningen styres af antallet af tilmeldinger, for at sikre en optimal udnyttelse af undervisningslokalerne på Arts.

Holdfordeling

På en række kurser foregår undervisningen eller dele af undervisningen på (mindre) hold.

Hvis der er særlige grunde til, at du ikke kan følge holdundervisningen på det skemalagte tidspunkt, er det muligt at anmode om at blive flyttet over på et andet hold.

Du skal være opmærksom på, at det – udover en særlig grund – også kræver, at der er plads på et af de andre hold.

Hvis der på samme semester af din uddannelse er flere holdopdelte kurser, kan det få betydning for din holdplacering på de andre kurser, hvis du skifter hold.

Det er udelukkende muligt at skifte hold på det samme kursus; det er ikke muligt at skifte mellem forskellige emner eller valgfag.

Sådan gør du

Du ansøger om holdskifte ved at sende en mail til Studiecenter Arts med begrundelse, navn og studienummer. Derefter vil vi undersøge, om det er muligt at flytte dig til et andet hold.

Fristen for at ansøge om at skifte hold er den sidste fredag inden semesterstart.

Optagelse af undervisning

Som studerende må du hverken optage undervisning eller dele underviserens optagelser af undervisning, som ligger i et kursusrum i Brightspace eller på Panopto uden underviserens og dine medstuderendes samtykke. Dette skyldes reglerne om ophavsret og databeskyttelse.

Hvis du optager eller deler en optagelse uden samtykke, er det et brud på universitetets ordensregler og en krænkelse af undervisernes ophavsret. Brud på ordensreglerne håndteres i overensstemmelse med AU’s disciplinære regler. 

Deltagelse i undervisning uden tilmelding

Adgang til hele undervisningsforløb på Arts er forbeholdt studerende, der er tilmeldt den pågældende undervisning og eksamen.

Andre kan efter aftale med underviser deltage i enkelte undervisningsgange eller forelæsninger. Du skal altid aftale eventuel deltagelse forud for den specifikke undervisning eller forelæsning.

Undervisnings- og eksamenssprog

Hvor finder jeg information om sproget på mine kurser og eksamener?

Du kan finde information om undervisningssproget i kursuskataloget. Regler for eksamenssproget fremgår af din studieordning.  

Arts’ politik for undervisnings- og eksamenssprog

Eksamenssproget følger som hovedregel undervisningssproget.

På en række uddannelser indgås aftale med underviser/eksaminator om, at eksamen foregår på dansk, hvor undervisningen er foregået på engelsk, eller engelsk, hvor undervisningen er foregået på dansk.   

Undtaget fra denne mulighed for at lave en særlig aftale er: 

  • Fag, hvor sprogkundskaber udprøves – her er eksamenssproget altid det studerede sprog og evt. dansk (f.eks. i oversættelsesfag) 
  • Samtlige fag på uddannelser, der udbydes på engelsk. Her er der kun mulighed for undervisning og eksamen på engelsk.  

Hvis der er undervist på flere sprog, har den studerende mulighed for at vælge hvilket sprog vedkommende vil aflægge eksamen på. 

Hvis eksamen udbydes på dansk, er der desuden mulighed for at aflægge eksamen på svensk eller norsk.  

FAQ om undervisnings og eksamenssprog

Har jeg altid ret til at gå til eksamen på alle de sprog, der er angivet for et fag i studieordningen?

Nej, de sprog, der står angivet i studieordningen, er de sprog, som er mulige at udbyde et fag på. Det konkrete sprog kan derfor variere fra udbud til udbud. Du har som udgangspunkt kun mulighed for at gå til eksamen på det/de sprog, som undervisningen har været afholdt på. Du skal derfor kigge i Kursuskataloget for at se, hvilke sprog det drejer sig om i det konkrete udbud.

Herudover er der på en række uddannelser mulighed for at træffe aftaler med underviser om at gå til eksamen på et andet sprog. Det vil være angivet i studieordningen over studiediagrammet, hvis dette er muligt på den enkelte uddannelse, samt hvilke muligheder der er.

Hvis et fag undervises på flere sprog, kan jeg så selv vælge eksamenssprog?

Ja, hvis der er angivet flere sprog (f.eks. dansk og engelsk) som undervisningssprog i Kursuskataloget, kan du vælge mellem disse som eksamenssprog. Dit valg kan dog være begrænset af, hvilke emner/faglige tematikker som er mulige at arbejde med til eksamen, og om underviser, der skal vejlede i og bedømme opgaver inden for disse emner/tematikker, kan eksaminere på det pågældende sprog.

Hvis eksamen foregår på dansk, er det så et krav, at underviser også skal kunne tale dansk ved mundtlige eksaminationer, eller er det tiltrækkeligt, at underviser kan forstå dansk og svare på engelsk?

Så længe underviser forstår dansk og du dermed kan tale dansk, vil det være muligt, at underviser svarer og stiller spørgsmål på engelsk.