Sådan tilmelder du dig undervisning

OBS: Tilmeldingsfunktionerne på STADS / studie-selvbetjening er ikke tilpasset smartphones. Vi anbefaler, at du bruger en computer.

Du er som udgangspunkt automatisk tilmeldt al obligatorisk undervisning. Hvis du er blevet afmeldt og skal tilmeldes obligatorisk undervisning igen, skal du skrive til Studiecenter Arts via kontaktformularen på Studieportalen: Skriv til Studiecenter Arts

Skal du tilmeldes valgfag, skal du gøre følgende:

  1. Log på studieselvbetjeningen (STADS) via mitstudie.au.dk
  2. Vælg fanebladet 'Undervisning'
  3. Vælg 'Tilmeld'
  4. Vælg det relevante kursus i dropdown-menuen:

Tjek om du har valgmuligheder – fx sted, hold, prioritering eller lektionsgruppe. Er der ingen valgmuligheder, skal du gå videre.

5) Når du har sat flueben ud for det relevante fag, trykker du ’bekræft tilmelding’

Du kan læse mere om valgfag og tilmelding her: Tilvalg, valgfag mv. på Arts

Hvis du skal begynde på en ny bacheloruddannelse, et tilvalg eller en kandidatuddannelse til september, vil der som hovedregel først være åbent for tilmelding i begyndelsen af august.

Find tilmeldingsfristerne på siden om undervisningstilmelding.

Problemer med tilmelding?

Hvis du har haft orlov, har fået dispensation, har været på barsel eller af andre årsager ikke selv kan tilmelde dig - eller hvis du iøvrigt har problemer med at til- eller afmelde dig - skal du kontakte Studiecenter Arts inden fristens udløb. Gem din kvittering som dokumentation for, at du har henvendt dig rettidigt.

Ved problemer med login og tekniske problemer