ITKO

Generelt om valgfag

For studerende på ITKO indgår der på tredje semester 10 ECTS-points valgfag, der særligt sigter mod at give den enkelte studerende en individualiseret, faglig kompetenceprofil, der matcher den studerendes særlige interesser og faglige forudsætninger i bacheloruddannelsen. Valgfagene er nærmere beskrevet i fagbeskrivelserne i kursuskataloget.

Tilmelding

Valgfag i efterårssemestret

Du kan tilmelde dig valgfag i perioden 1.-5. maj 

Du kan læse om de forskellige valgfag i kursuskataloget.

Vær opmærksom på, at din tilmelding til valgfag er bindende. 

Tilmelding til valgfag sker elektronisk ved at logge ind på mitstudie.au.dk, hvorefter du klikker på ”Studieselvbetjening (STADS)”. Du skal bruge den tilmeldingsblanket, der er specifik for din uddannelse.