Cand.soc.

Tilmeldingsperioder

 • Tilmelding til valgfag i efterårssemesteret: 1.-5. maj
 • Tilmelding til valgfag i forårssemesteret:    1.-5. november

Specifikke krav til valgfag for studerende på studieordningen for 2017

Studerende på 2017-studieordningen for cand.soc.-uddannelsen kan vælge kurser udbudt af både studienævnet for økonomi og studienævnet for erhvervsøkonomi. For fagudbuddet under studienævnet for økonomi se økonomiuddannelsernes studieportal her. 

For studerende på 2017-ordningen er de udvalgte fag fra cand.merc. i henhold til studieordningens krav driftsøkonomiske fag og er som udgangspunkt på niveauet master basic/4xxx. I oversigten over fagene vil der være indikeret ud for det enkelte fags titel, hvis faget er på niveau 5xxx.

Cand.soc. (uden tilvalg)

Hvis du følger det normerede studieforløb på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (et-faglig linje) er dine valgfag placeret på dit 1., 2. og 3. semester og svarer til i alt 90 ECTS valgfag.

Deraf kræves mindst 60 ECTS valgfrie kandidatfag inden for de økonomiske fagområder, herunder:

a. 20 ECTS på niveauerne master high (5xxx) og/eller master advanced (6xxx), inklusiv mindst ét projektfag svarende til 10 ECTS på niveauet master high (5xxx).

b. 20 ECTS på niveauet master basic (4xxx).

c. 20 ECTS på niveauet master basic (4xxx), eller master high (5xxx), eller master advanced (6xxx).

Mindst 50 ECTS af uddannelsens i alt 90 ECTS valgfrie fag skal findes inden for de driftsøkonomiske fagområder ”Economics of Business” og/eller ”Finance" og/eller "Accounting”.

Cand.soc. med kandidattilvalg på Arts, Health eller ST (med rammeudvidelse)

Hvis du følger det normerede forløb på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi med kandidattilvalg på Arts, Health eller ST (med rammeudvidelse) er dine valgfag placeret på dit 3. semester (15 ECTS) og 4. semester (30 ECTS) og svarer til i alt 45 ECTS valgfag.

Der kræves 45 ECTS valgfrie kandidatfag inden for de økonomiske fagområder på niveauerne master basic (4xxx), og/eller master high (5xxx) og/eller master advanced (6xxx).

Det anbefales, at 10 ECTS opnås ved et projektfag.

Specifikke krav til valgfag for studerende på studieordningen for 2020

Studerende på 2020-studieordningen for cand.soc.-uddannelsen kan vælge blandt en række udvalgte fag fra cand.merc.-udbuddet. 

Cand.soc. (uden tilvalg)

Hvis du følger det normerede studieforløb på den et-faglig linje på cand.soc.-uddannelsen indeholder din uddannelse 80 ECTS valgfag indenfor det erhvervsøkonomiske område.

Minimum 20 af disse ECTS skal være fag på videregående niveau.

I oversigten over valgfag herunder vil der ud for det enkelte fag være indikeret, hvis faget er på videregående niveau.

Cand.soc. med kandidattilvalg

Hvis du følger det normerede studieforløb på den to-faglig linje på cand.soc.-uddannelsen med kandidattilvalg, indeholder din uddannelse 35 ECTS valgfag indenfor det erhvervsøkonomiske område.

Minimum 10 af disse ECTS skal være fag på videregående niveau.

I oversigten over valgfag herunder vil der ud for det enkelte fag være indikeret, hvis faget er på videregående niveau.

Oversigt over valgfag

Du kan læse om de forskellige valgfag i AU Kursuskatalog ved at søge på din uddannelse: 'Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.soc.)'   

Herunder finder du de cand.merc.-fag, der udbydes til alle kandidatstuderende på erhvervsøkonomi (cand.soc.).

 

Forår 2021

Forårssemesteret 2021

Marketing

Business-to-Business Marketing and Purchasing

Strategy, Organisation and Leadership

Innovation Management and Business Development

Finance and International Business

Management Accounting and Control

Commercial and Retail Management

Business Intelligence 

Operations and Supply Chain Analytics

International Economic Consulting 

Fælles valgfag

Efterår 2020

Commercial and Retail Management:

 • Introduction to Value Chain Management (5 ECTS)
 • Retail Strategy and Commercial Innovation (10 ECTS)
 • Consumer Behaviour in a Retail Setting (5 ECTS)

Marketing

 • Marketing Theory (5 ECTS)
 • Customer Value and Innovation (5 ECTS)
 • Economic Psychology (10 ECTS) 

Strategy, Organisation and Leadership

 • Organisational Theory (10 ECTS)
 • Strategic Leadership: Psychology and Practice (10 ECTS)

Business-to-Business and Purchasing

 • Innovation in Buyer-Supplier Relationships (5 ECTS) 

Innovation Management and Business Development

 • Appropriating Innovation, Managing Intellectual Property (5 ECTS)
 • Innovation Challenge: Hands-on Project (10 ECTS) - Obligatorisk for studerende på 2020-ordningen
 • Classic Reading in Innovation and Entrepreneurship (5 ECTS) 

Finance and International Business

 • International Finance (10 ECTS) - 5xxx-fag / videregående niveau
 • Corporate Finance (10 ECTS)

Auditing

 • Regnskabsteori (5 ECTS)

Business Intelligence

 • Machine Learning for Business Intelligence 1 (10 ECTS)
 • Business Forecasting (5 ECTS)
 • Business Intelligence and Data Management (10 ECTS)

International Economic Consulting

 • Cost Benefit Analysis (10 ECTS)
 • Developing and Emerging Economies (5 ECTS)

International Business

 • Emerging Markets, Their Institutions and Challenges (10 ECTS)

Operation and Supply Chain Analytics

 • Tools for Analytics (5 ECTS)
 • Business Process Modelling and Simulation (5 ECTS)

Shared MSc electives:

 • Organisational Crisis Management (10 ECTS)
 • Solving Business Problems with R (10 ECTS)
 • Sustainable Production and Consumption - The Cross-Disciplinary Challenge (5 ECTS)
 • Sustainable Production and Consumption - The Cross-Disciplinary Challenge (10 ECTS)

Tilmelding

Du tilmelder dig valgfag i Studieselvbetjeningen (STADS). Du skal bruge den tilmeldingsblanket, der er specifik for din uddannelse.

Timesammenfald
Det kan ikke garanteres, at der ikke bliver timesammenfald mellem dine valgfag, når timeplanerne for semesteret er lavet færdige. Skulle dette være tilfældet, vil du få mulighed for at vælge om. 

Aflysning
Hvis valgfaget bliver aflyst eller hvis der ikke er plads i din valgfagsblok/faget ikke er godkendt til din uddannelse, vil du blive kontaktet senest 14 dage efter tilmeldingsfristen. Du vil herefter få mulighed for at vælge et nyt valgfag. Dog kan din tilmelding godt fremstå som godkendt i mellemtiden. 

Deltagerbegrænsning
Såfremt et valgfag med deltagerbegrænsning bliver overtegnet, vil der blive trukket lod om pladserne.

Har du efter tilmeldingsfristen ikke fået de ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, vil du blive kontaktet via din studiemail, så du får mulighed for at dig tilmelde dig fag, hvor der er ledige pladser efter tilmeldingsrunden. 

AU Summer University
For fag på AU Summer University er tilmeldingsperioden anderledes. Du kan her læse mere information om tilmelding og udbuddet af valgfag på AU Summer University.

Afmelding af valgfag

Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag efter tilmeldingsrunden, er bundet af deres valg. Det vil sige, at efter tilmeldingsfristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udbyttes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram.  

Når du er er tilmeldt et fag, kan dette derfor kun frameldes igen i forbindelse med:

Du kan afmelde dig fag, hvis du kan dokumentere en af ovenstående  begrundelser. Men afmelding er kun muligt, hvis fagtilmeldingen på AU og gæstefag/udveksling/projektorienteret forløb er placeret på samme semester. Du kan derfor ikke afmelde fag på AU, til fordel for fag eller andre studierelevante aktiviteter, som foregår på et senere semester eller f.eks. i sommerperioden mellem to semestre.

Dispensation til framelding 
Hvis ingen af de 3 ovennævnte frameldingsårsager gør sig gældende for dig, kan studienævnet give tilladelse til at framelde eller udskifte valgfag, såfremt der foreligger usædvanlige forhold, der konkret vurderes at have indflydelse på din mulighed for at gennemføre faget. Du søger om dispensation via mitstudie.au.dk.