Cand.soc.

Tilmeldingsperioder

 • Tilmelding til valgfag i efterårssemesteret: 1.-5. maj
 • Tilmelding til valgfag i forårssemesteret:    1.-5. november

Specifikke krav til valgfag

Cand.soc. (uden tilvalg)

Hvis du følger det normerede studieforløb på kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (et-faglig linje) er dine valgfag placeret på dit 1., 2. og 3. semester og svarer til ialt 90 ECTS valgfag.

Deraf kræves mindst 60 ECTS valgfrie kandidatfag inden for de økonomiske fagområder udbudt af Det Økonomiske Studienævn, herunder:

a. 20 ECTS på niveauerne master high (5xxx) og/eller master advanced (6xxx), inklusiv mindst ét projektfag svarende til 10 ECTS på niveauet master high (5xxx).

b. 20 ECTS på niveauet master basic (4xxx).

c. 20 ECTS på niveauet master basic (4xxx), eller master high (5xxx), eller master advanced (6xxx).

Mindst 50 ECTS af uddannelsens i alt 90 ECTS valgfrie fag skal findes inden for de driftsøkonomiske fagområder ”Economics of Business” og/eller ”Finance" og/eller "Accounting”.

Cand.soc. med kandidattilvalg på BSS (uden rammeudvidelse):

Hvis du følger det normerede studieforløb på kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi med kandidattilvalg på BSS er dine valgfag placeret på dit 3. semester og svarer til ialt 30 ECTS valgfag.

Der kræves 30 ECTS valgfrie kandidatfag inden for de økonomiske fagområder udbudt af Det Økonomiske Studienævn på niveauerne master basic (4xxx), og/eller master high (5xxx) og/eller master advanced (6xxx).

Det anbefales, at 10 ECTS opnås ved et projektfag.

Cand.soc. med kandidattilvalg på Arts, Health eller ST (med rammeudvidelse)

Hvis du følger det normerede forløb på kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi med kandidattilvalg på Arts, Health eller ST (med rammeudvidelse) er dine valgfag placeret på dit 3. semester (15 ECTS) og 4. semester (30 ECTS) og svarer til ialt 45 ECTS valgfag.

Der kræves 45 ECTS valgfrie kandidatfag inden for de økonomiske fagområder udbudt af Det Økonomiske Studienævn på niveauerne master basic (4xxx), og/eller master high (5xxx) og/eller master advanced (6xxx).

Det anbefales, at 10 ECTS opnås ved et projektfag.

Oversigt over valgfag

Du kan læse om de forskellige valgfag i AU Kursuskatalog ved at søge på din uddannelse: 'Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.soc.)'   

Studerende på cand.soc.-uddannelsen kan vælge kurser udbudt af både studienævnet for økonomi og studienævnet for erhvervsøkonomi. For fagudbuddet under studienævnet for økonomi se økonomiuddannelsernes studieportal her. 

Vedrørende økonomiuddannelsernes udbud bemærk da særligt faget 5255: Strategy and Management in Public and Public-Private Organizations (P), der vil kunne opfylde studieordningens krav om 10 ECTS P-fag for studerende på den et-faglige cand.soc.-linje. Det er ikke sikkert, at kurset vil blive udbudt efter efteråret 2019, hvorfor studerende, der mangler at dække kravet om de 10 ECTS P-fag, opfordres til at følge kurset i efteråret. 

Herunder finder du de cand.merc.-fag, der udbydes til kandidatstuderende på Erhvervsøkonomi (cand.soc.).

Fagene er i henhold til studieordningens krav driftsøkonomiske fag og er - medmindre andet er angivet - på niveauet master basic/4xxx:

 

Forårssemesteret 2020

Marketing

 • Marketing Communications (5 ECTS)
 • Pricing Strategy (5 ECTS)
 • Marketing Channels and Brand Relationships (10 ECTS) – 5xxx-fag 

Business-to-Business Marketing and Purchasing

 • Business-to-Business Purchasing Management (10 ECTS)
 • Business-to-Business Sales and Marketing Strategy (10 ECTS) 

Strategy, Organisation and Leadership

 • Strategy and Business Development (10 ECTS) 

Innovation Management and Business Development

 • Managing Innovation (10 ECTS)
 • Business Development, Innovation and Strategy (10 ECTS)
 • Financing Innovation and Entrepreneurship (5 ECTS)
 • Entrepreneurship (5 ECTS) 

Finance and International Business

 • International Financial Accounting I (5 ECTS)
 • Corporate Valuation (10 ECTS)- 5xxx-fag 

Management Accounting and Control

 • International Financial Accounting II (5 ECTS)

 

Efterårssemesteret 2019:

Marketing

 • Marketing Theory (5 ECTS)
 • Customer Value and Innovation (5 ECTS)
 • Economic Psychology (10 ECTS) 

Strategy, Organisation and Leadership

 • Emerging Markets, Their Institutions and Challenges (10 ECTS)
 • Organisation Theory (10 ECTS) 

Business-to-Business and Purchasing

 • Innovation in Buyer-Supplier Relationships (5 ECTS) 

Innovation Management and Business Development

 • Appropriating Innovation, Managing Intellectual Property (5 ECTS)
 • Innovation Challenge: Hands-on Project (10 ECTS)
 • Classic Reading in Innovation and Entrepreneurship (5 ECTS) 

Finance and International Business

 • International Finance (10 ECTS) - 5xxx-fag
 • Corporate Finance (10 ECTS)

Revision

 • Regnskabsteori (5 ECTS)

Business Intelligence

 • Business Forecasting (10 ECTS)
 • R for Business Analytics (5 ECTS)
 • Business Intelligence and Data Management (10 ECTS)

International Economic Consulting

 • Cost Benefit Analysis (10 ECTS)

 

Tilmelding

Du tilmelder dig valgfag i Studieselvbetjeningen (STADS). Du skal bruge den tilmeldingsblanket, der er specifik for din uddannelse.

Timesammenfald
Det kan ikke garanteres, at der ikke bliver timesammenfald mellem dine valgfag, når timeplanerne for semesteret er lavet færdige. Skulle dette være tilfældet, vil du få mulighed for at vælge om. 

Aflysning
Hvis valgfaget bliver aflyst eller hvis der ikke er plads i din valgfagsblok/faget ikke er godkendt til din uddannelse, vil du blive kontaktet senest 14 dage efter tilmeldingsfristen. Du vil herefter få mulighed for at vælge et nyt valgfag. Dog kan din tilmelding godt fremstå som godkendt i mellemtiden. 

Deltagerbegrænsning
Såfremt et valgfag med deltagerbegrænsning bliver overtegnet, vil der blive trukket lod om pladserne.

Har du efter tilmeldingsfristen ikke fået de ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, vil du blive kontaktet via din studiemail, så du får mulighed for at dig tilmelde dig fag, hvor der er ledige pladser efter tilmeldingsrunden. 

AU Summer University
For fag på AU Summer University er tilmeldingsperioden anderledes. Du kan her læse mere information om tilmelding og udbuddet af valgfag på AU Summer University.

Afmelding af valgfag

Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag efter tilmeldingsrunden, er bundet af deres valg. Det vil sige, at efter tilmeldingsfristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udbyttes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram.  

Når du er er tilmeldt et fag, kan dette derfor kun frameldes igen i forbindelse med:

 • Projektorienteret forløb (praktik) i henhold til reglerne herfor
 • Udvekslingsophold i henhold til reglerne herfor
 • Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner 

Dispensation til framelding 
Hvis ingen af de 3 ovennævnte frameldingsårsager gør sig gældende for dig, kan studienævnet give tilladelse til at framelde eller udskifte valgfag, såfremt der foreligger usædvanlige forhold, der konkret vurderes at have indflydelse på din mulighed for at gennemføre faget. Du søger om dispensation via mit.au.dk.

Studienævnet har ikke mulighed for at give dispensation til udskiftning af valgfag, når der er aflagt eksamensforsøg i faget. Dette gælder, uanset om du har fået 'U'(udeblevet) eller en numerisk karakter i faget.