Sådan skriver du en god ansøgning

Sæt dig i virksomhedens sted når du skriver ansøgning

Når du skriver din ansøgning, skal du forsøge at sætte dig i virksomhedens sted. Overvej og prioritér din ansøgning efter, hvad der er mest relevant for en arbejdsgiver at vide. 

Hvor dit CV viser, hvad du kan, så er fokus i jobansøgningen, hvordan du kan det, og på hvilken måde, du passer ind i virksomheden. 

Det er vigtigt, at ansøgningen ikke bliver et referat af dit CV. Jobansøgningen skal helst ikke fylde mere end 1 side. 

Læs jobopslaget grundigt

Læs jobopslaget godt igennem og find ud af, hvilke opgaver arbejdsgiveren gerne vil have dig til at løse.

Notér hvilke af dine erfaringer og kompetencer, der er relevante at trække frem ved de forskellige opgaver. 


Overfladiske jobopslag

Du vil måske opleve, at nogle jobannoncer er overfladisk skrevet. Der kan det være relevant at kontakte virksomheden og høre, hvad de konkret mener i jobbeskrivelsen.

Ring til arbejdsgiver

Det er som regel en god idé at ringe til din fremtidige arbejdsgiver. Det viser motivation og initiativ, og det er kriterier, som arbejdsgivere sætter højt.

Men husk - du skal ikke ringe bare for at ringe. Du skal forberede dig, så du stiller målrettede, relevante spørgsmål. 
 

Lav udkast til ansøgning først

Du kan eventuelt lave et udkast til ansøgningen, inden du ringer. Det vil naturligt kaste nogle spørgsmål af sig. 

Eksempler på spørgsmål:

  • Hvilke af de (mange) opgaver prioriterer I højest i løbet af en arbejdsuge?
  • Hvilket IT-system bruger I til databehandling?
  • Når I skriver, at jeg skal arbejde i et team, hvad består dette team så af?
  • Hvilke faciliteter stiller I til rådighed, når vi skal have løst de foreskrevne opgaver i opslaget?”


Henvis til din samtale i ansøgningen

Det er en god idé at henvise til den person, du har talt med, i din ansøgning. Vedkommende kan med stor sandsynlighed huske dig, når han/hun læser dit CV igennem.

Sådan skriver du en god indledning

I indledningen kan du fx gøre det klart, at du har sat dig ind i virksomheden og de projekter, de har gang i. Det fungerer godt, fordi det viser, du har brugt tid på at lave ansøgningen. 

Forslag til indhold i den gode indledning: 

  • Hvorfor har du søgt netop dette job? 
  • Hvorfor skal de ansætte netop dig dig?
  • Hvorfor er netop deres virksomhed perfekt for dig? 
     

Do's and Don'ts

Undgå at bruge tid på, hvad virksomheden kan tilbyde dig.

Et no-go er en sætning som: ”…og derfor leder jeg efter en arbejdsplads, hvor jeg kan udvikle mig…”

Skriv hellere: ”Jeg holder meget af at arbejde med fødevarer, og jeg ser Arla som den fremmeste producent af [...]" eller "Når vi skal lave den bedst mulige kvalitetssikring af [...], så er det min erfaring, at […]”

Skriv dig ind i jobbet, og skriv hvorfor du er motiveret for at søge jobbet hos lige præcis dem. 

Vis hvordan du "løser" opgaverne i jobopslaget

I din ansøgning skal du vise arbejdsgiveren, hvordan du kan løse de opgaver, virksomheden stiller i jobopslaget. 

Det gør du ved at trække dine mest relevante erfaringer frem og bringe dem i spil ift. opgaverne. 
 

Vis det i stedet for at fortælle det

Skab billeder. Frem for at skrive, at du er struktureret, motiveret, selvstændig, passioneret og så videre, så vis det gennem dine erfaringer. 

Kom med konkrete eksempler på, hvordan du arbejder selvstændigt, hvordan du er i gruppearbejde osv. 


Ingen eller kun lidt erfaring

Har du ingen eller kun meget lidt erfaring så brug din viden og skab hypotetiske scenarier: Hvordan vil du gå til og løse den pågældende opgave? Hvilken værdi kan du skabe for virksomheden?

På den måde forholder du dig til jobbet samtidig med. at du skriver dig ind i en daglige drift.