Processpil

Processpil er juridiske konkurrencer i procedure. Deltagerne får udleveret en fiktiv sag og skal herefter udarbejde processkrifter og efterfølgende deltage i mundtlige procedurer.

Omfanget varierer afhængig af konkurrencen, men alle er enige om, at det er en god og anderledes måde at få juraen ind under huden på. Samtidig er det også en god måde at lære studerende fra andre lande at kende.

Du får en kompetent vejledning og er ikke overladt til dig selv, du lærer at procedere for et kompetent dommerpanel, og ikke mindst indgår du i et team og får nogle rigtig gode oplevelser med dine medstuderende og vejledere.

Deltagerne i processpillene kan desuden benytte retssalen på Juridisk Institut til at træne og simulere retssager i.

Hugo Sinzheimer Moot informationsmøde

Kom til onsdagsbar hos Kammeradvokaten. Her kan du møde tidligere deltagere inklusive vinderne fra 2019 og dine kommende coaches, få alt at vide om processpillet og hvordan du kommer på med på holdet i foråret 2020.

Onsdag 23. oktober kl. 16-19 hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith, Åboulevarden 49, 8000 Aarhus C.

 

Vis Moot

 • Vis Moot er et internationalt processpil med deltagelse af over 280 universiteter fra hele verden.
 • Processpillet vedrører international køberet og involverer også altid voldgiftsretlige problemstillinger.
 • Det samlede forløb strækker sig over 2 semestre og inkluderer forberedelsen af en opgave, prøvekonkurrence (pre-moots) i New York og Tyskland og endelig den mundtlige forhandling i påskeugen i Wien.
 • Deltagerne i Vis Moot kan gå til eksamen i faget, som tæller med 20 ECTS.

Læs mere om Vis Moot

Hugo Sinzheimer Moot

 • Hugo Sinzheimer Moot er et EU-retligt processpil med deltagelse fra 13 universiteter i Europa.
 • Kammeradvokaten Advokatfirmaet Poul Schmidt er samarbejdspartner for Hugo Moot processpillet
 • Processpillet vedrører EU-arbejdsretlige emner, f.eks. hindringer for fri bevægelighed, diskrimination og ligebehandling, lovvalgsregler og fundamentale rettigheder. Faget foregår på engelsk.
 • Kurset ligger i forårssemesteret hvert år, og holdet udvælges i november. Deltagerne skal udarbejde processkrifter og deltage i mundtlige forhandlinger ved finalen. Deltagerne får vejledning af coaches fra instituttet og fra Kammeradvokaten.
 • Deltagerne kan gå til eksamen i faget. Det tæller 20 ECTS.
 • Læs mere om Hugo Sinzheimer Moot

Processpil i Skatteret

 • Landsskatteretten og Aarhus Universitet arrangerer hvert år i samarbejde med Karnov Group og Danmarks Skatteadvokater et processpil i skatteret for AU-studerende, som er tilmeldt faget Skatteret 1 eller har bestået dette.
 • Processpillet går ud på at føre en fiktiv sag ved Landsskatteretten, organiseret med en skriftlig og en mundtlig runde.

Læs mere om processpillet i Skatteret

Den Nordiske Procedurekonkurrence

 • Den Nordiske Procedurekonkurrence tager udgangspunkt i en case om krænkelse af en eller flere rettigheder efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
 • Som deltager i konkurrencen vil du få erfaring med at skrive processkrifter og forberede en mundtlig procedure, som procederes for nordiske højesteretsdommere samt dommere fra Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Deltagerne kommer fra hele Norden, og konkurrencen finder sted i en af de nordiske hovedstæder.
 • Deltagelse i Den Nordiske Procedurekonkurrence kan tælle 10 ECTS på kandidatuddannelsen og således overføres med samme vægt som et sædvanligt kursusfag.

Læs mere om den Nordiske Procedurekonkurrence

Praktiske oplysninger

 • Deltagerne i processpil/procedurekonkurrencer kan få et kontor til rådighed på instituttet
 • Instituttet har sin egen retssal, som deltagerne kan benytte til at træne og simulere virkeligheden
 • Deltagerne kan anvende instituttets biblioteksfaciliteter på samme vilkår som instituttets ansatte.
 • Juridisk Institut råder over udstyr til videooptagelser, som holdene kan låne ved henvendelse til instituttet.
 • Universitetet råder desuden over udstyr til videokonferencer. Også dette udstyr kan lånes. Henvendelse herom rettet til IKT-værstedet på telefon 8942 6274 (13.00 - 17.00) eller support@iktlab.au.dk. Henvendelse bør rettes i god tid.