Eksamensforsøg

Du har tre forsøg til at bestå en eksamen. Hvis du ikke består, afmelder dig for sent, vælger at forlade en eksamen, at aflevere blankt eller hvis du udebliver fra en eksamen, som du er tilmeldt, tæller det som et brugt eksamensforsøg.

Hvis du har brugt tre eksamensforsøg på et fag uden at bestå, vil du blive udmeldt fra universitetet.

Hvis du har brugt tre eksamensforsøg i et fag uden at bestå, kan du søge dit studienævn om dispensation til et fjerde eksamensforsøg. En forudsætning for at få dispensation til et ekstra eksamensforsøg, er at du kan dokumentere usædvanlige forhold (fx ved en lægeerklæring) i forbindelse med et af de tidligere eksamensforsøg.

Det er ikke muligt at opstille en udtømmende liste over, hvad der kan betegnes som usædvanlige forhold. Et usædvanligt forhold kan dog eksempelvis være en pludseligt opstået situation, såsom sygdom eller tab af en nærtstående i umiddelbar tilknytning til eksamen.

Lægeerklæringer som dokumentation for sygdom i forbindelse med eksamen skal så vidt muligt være fra eksamensdagen/perioden.

Førsteårsprøven

Bemærk at der gælder andre regler for fag, der er omfattet af  førsteårsprøven. Læs mere om krav og regler for fag der indgår i førsteårsprøven her.