Ønske om specialevejleder

Vær venligst opmærksom på, at såfremt du ikke rettidigt har udfyldt og indsendt formularen for ønske om vejleder, bedes du kontakte Britta Drachmann Agerskov bdagerskov@psy.au.dk

I forbindelse med valg af specialevejleder skal du udfylde formularen 'ønske om specialevejleder'. 

  • Skriver du dit speciale i forårssemestret, er fristen 15. oktober
  • Skriver du dit speciale i efterårssemestret, er fristen 5. april

Bemærk venligst, at selvom eksamenssproget på Psykologi generelt er dansk (inkl. skandinaviske sprog) og engelsk, er der i forbindelse med specialevejledning og eksaminering begrænsninger i forhold til dette. Hos nogle vejledere er det kun muligt at skrive og få bedømt specialet på enten dansk eller engelsk, enkelte kun på engelsk. Dette vil fremgå af tilmeldingsblanketten. 

Listen med tildeling af specialevejledere bliver offentliggjort på Brightspace:

  • Medio november - for dem der skriver i foråret
  • Medio maj - for dem der skriver i efteråret 

Du modtager automatisk en kvittering på e-mail, når din tilmelding er modtaget.

Har du spørgsmål til tilmeldingen eller andet, kan du altid kontakte studievejledningen for Psykologi