Ønske om specialevejleder

I forbindelse med valg af specialevejleder skal du udfylde formularen 'Ønske om specialevejleder'.

Frister for ønske om specialevejleder

  • Skriver du dit speciale i forårssemestret, er fristen 15. oktober
  • Skriver du dit speciale i efterårssemestret, er fristen 5. april

Vær venligst opmærksom på, at såfremt du ikke rettidigt har udfyldt og indsendt formularen for ønske om vejleder, bedes du kontakte Britta Drachmann Agerskov bdagerskov@psy.au.dk

Selvom du skriver speciale sammen med en medstuderende skal I begge søge om en vejleder.

Eksamenssprog

Bemærk venligst, at selvom eksamenssproget på Psykologi generelt er dansk (inkl. skandinaviske sprog) og engelsk, er der i forbindelse med specialevejledning og eksaminering begrænsninger i forhold til dette. Hos nogle vejledere er det kun muligt at skrive og få bedømt specialet på enten dansk eller engelsk, enkelte kun på engelsk. Denne information vil fremgå ud for de konkrete vejledere i formularen 'Ønske om specialevejleder'. 

Kvittering for registrering af vejlederønske

Du vil modtage en kvittering på e-mail, når din registrering af dit vejlederønske er modtaget. For at kunne modtage kvitteringen, skal du sikre dig, at du har skrevet den korrekte mailadresse i blanketten. Hvis du har lavet en tastefejl eller skrevet en ugyldig mailadresse, vil du nemlig ikke modtage kvitteringen. Vær derfor opmærksom på, at din AU e-mail starter med dit studienummer (der begynder med året for din indskrivning på AU), eksempelvis: 2017XXXXX@post.au.dk. 

Samtykke

Ved at bruge denne formular accepterer du, at Aarhus Universitet opbevarer og behandler de personoplysninger, du giver os, for at kunne tildele dig en specialevejleder. Dine personoplysninger opbevares indtil tildelingen af specialevejledere er afsluttet og slettes derefter. Læs mere i vores privatlivspolitik.

Tildeling af specialevejleder

Listen med tildeling af specialevejledere bliver offentliggjort på Brightspace:

  • Medio november - for dem der skriver i foråret
  • Medio maj - for dem der skriver i efteråret 

Har du spørgsmål om specialeforløbet, kan du altid kontakte studievejledningen for Psykologi