Speciale

Tilmelding til og aflevering af specialer

Du bliver automatisk tilmeldt til specialet når du påbegynder kandidatuddannelsen . Du skal altså ikke selv tilmelde dig på STADS.

Du er dog selv ansvarlig for at udfylde en specialekontraktformular senest 15. august/15. januar.

Afleveringsfrister for specialet er:

  • Specialet påbegyndes 1. september: Aflevering 1. januar (første hverdag i januar) for specialer på 30 ECTS og 1. juni for specialer på 60 ECTS.
  • Specialet påbegyndes 1. februar: Aflevering 1. juni for specialer på 30 ECTS og 1. november for specialer på 60 ECTS.

I menuen kan du læse kort om vilkårene for specialer, vejledning, specialekontrakt mm. 

Vejledning

Undervejs i specialeforløbet får du individuel vejledning af din hovedvejleder. Hvis du skriver speciale sammen med en medstuderende, modtager I vejledning sammen.

Ud over en hovedvejleder kan du også have en projektvejleder. Projektvejlederen kan være en videnskabelig medarbejder ved Aarhus Universitet, ved en anden offentlig forskningsinstitution eller ved en privat forskningsinstitution/virksomhed. Hovedvejleder har altid det formelle ansvar for den faglige vejledning og for bedømmelsen af specialet. 

Du skal selv træffe aftale med en vejleder. Inden du kontakter en vejleder, skal du have gjort dig nogle konkrete tanker om emnet og metodevalget for dit speciale.     

Det er muligt at modtage vejledning i den specialeperiode, du er tilmeldt i.

For 30 ECTS specialer:

  • fra 1. september til 1. januar og fra 1. februar til 1. juni.


For 60 ECTS specialer

  • fra 1. september til 1. juni og fra 1. februar til 1. november.

Du skal tilknyttes en vejleder senest hhv. 1. juni og 15. december.

Du får mulighed for at høre mere om vejledere og vejledning på specialeseminaret som afholdes to gange årligt. 

Download liste over vejledere

Gode råd ved specialeskrivning

 

Forbered dig i god tid

Tidligt i semesteret før, du påbegynder dit speciale, skal du begynde at få indkredset det område, som du ønsker at skrive speciale om. Det er desuden en god ide at søge materialer på fx bibliotekerne, så du har de ønskede materialer hjemme, når du skal til at bruge dem i specialeforløbet. Der er god hjælp at hente til informationssøgning både på fagbibliotekerne på AU og på Statsbiblioteket. Det er desuden en rigtig god ide, at du allerede nu begynder at tænke over, hvem du kunne tænke dig at have som vejleder. 

Skriveprocessen

Specialeskrivningen løber over 4 mdr. i 1 semester (9 mdr. i 2 semestre, hvis du skriver et eksperimentelt speciale), og det kræver en god portion selvdisciplin. Det er utrolig vigtigt, at du får etableret en stabil arbejdssituation og en fast arbejdsrytme.

Når du udarbejder din projektformulering skal du huske, at specialet skal kunne skrives på 4 mdr./9 mdr.     

Vejledning for skriftlige opgaver på Idrætsvidenskab

Nedenfor finder du vejledningen, der gælder til alle skriftlige opgaver på idrætsvidenskab. Her kan du læse om b.la. omfang og anslag, citater og litteraturhenvisning.   

Vejledning for skriftlige opgaver på Idrætsuddannelsen 

Vejledning om vejledning

Her kan du læse en række guidelines til, hvordan du som studerende på det humanistisk-samfundsvidenskabelige spor får mest ud af dine vejledninger med forventninger, der er afstemt med vejleder.

Bøger om opgaveskrivning

I AU Studypedia kan du læse mere generelt om opgaveskrivning på universitetet.

Download hæftet Opgaveskrivning - En vejledning i udarbejdelse af akademiske opgaver af Carsten Høy og Jan Kahr Sørensen

Se Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensens Opgaveskrivning på de videregående uddannelser - en læreRbog eller køb den her.

Når du samarbejder med en virksomhed, kan du ofte blive mødt med et krav om fortrolighed. Læs mere om AU's retningslinier for fortrolighed ved erhvervssamarbejde her.