Medlemmer

Studienævnet består af 8 medlemmer, heraf 4 undervisere (VIP) og 4 studenterrepræsentanter.


VIP-repræsentanter valgt i perioden 1. februar 2024 - 31. januar 2027: 


Studenterrepræsentanter valgt i perioden 1. februar 2024 - 31. januar 2025: 

  • Sarah Kjøller Christensen (næstformand) - 202007700@post.au.dk
  • Rasmus Bøgh Vinther
  • Sebastian Vestergaard Jørgensen
  • Laura Hjortshøj     

Studienævnsmedlemmerne skal ikke kontaktes ved spørgsmål til dispensationer eller meritansøgninger. Kontakt i stedet nedenstående sagsbehandler.

Studienævnssupport: