Medlemmer

Studienævnet består af 8 medlemmer, heraf 4 undervisere (VIP) og 4 studenterrepræsentanter.


VIP-repræsentanter valgt i perioden 1. februar 2021 - 31. januar 2024: 


Studenterrepræsentanter valgt i perioden 1. februar 2023 - 31. januar 2024: 

  • Sarah Kjøller Christensen (næstformand) - 202007700@post.au.dk
  • Lukas Emil Grønlund Jakobsen
  • Sebastian Wrang Lindemann Juhl
  • Rune Godske Bachmann     


Studienævnssupport - uddannelsesrådgiver: