Overflytning mellem Emdrup og Aarhus?

Overflytning mellem Emdrup og Aarhus

 

Muligheden for at skifte studieby er begrænset, men kræver følgende:

  • Der skal være ledige pladser på årgangen. Der optages altid flere studerende, end der reelt er studiepladser, da der er erfaring med et vist frafald i starten af uddannelsen. Derfor vil der formentlig kun blive tale om ganske få eller ingen ledige pladser.
  • Er der flere ansøgere, der ønsker at skifte studieby, og der mod forventning er ledige pladser på årgangen, sker udvælgelsen på baggrund af gennemsnittet fra sygeplejerskeuddannelsen, som blev udregnet i forbindelse med optagelsen på uddannelsen.  
  • Ansøgninger om skift af studieby vil blive behandlet 4 gange årligt: den 1. juni, den 1. september, den 15. november og den 15. februar.
  • Bliver du optaget på uddannelsen og ønsker at søge om overflytning med det samme, da kan skiftet tidligst effektueres fra den 15. oktober    
  • Hvis du ønsker at søge om skift af studieby, skal du ansøge herom via mitstudie.au.dk