Økonomi

Finansiering af dit studie- eller praktikophold

Et studieophold i udlandet medfører for det meste ekstraomkostninger. Det gør det, fordi du skal tegne syge- og rejseforsikring, leveomkostningerne i dit værtsland kan være højere, end du er vant til, ligesom der vil være ekstra rejseudgifter etc. Derfor er det en god idé at begynde at overveje finansieringen af dit udlandsophold i god tid.

Du kan selv være med til at bestemme, hvor dyrt dit ophold skal være. Hvis du vælger et værtsland, som ligger tæt på Danmark, kan du holde rejseomkostningerne nede. Du kan også spare penge ved at tage til et land, hvor det er billigere at leve end i Danmark.

Hvis du vælger at rejse til en hovedstad eller en populær storby, skal du regne med, at dine boligomkostninger kan blive meget høje. 

På denne side kan du fx starte med at læse hjemvendte studerendes evalueringer, hvor du bl.a. kan se, hvor store udgifter de har haft til mad, bøger og bolig samt finde anden nyttig information. Du kan også læse evalueringer fra hjemvendte studerende i MoveOn.

Læs mere om forskellige finansieringsmuligheder herunder:

Stipendier

Erasmus- og Nordplus/Nordlys-stipendier

Når du tager på udveksling gennem enten Erasmus- eller Nordplus/Nordlys-programmet, bliver du automatisk taget i betragtning til et stipendie. Stipendiets størrelse varierer efter, hvor mange stipendiemidler der er til rådighed i det år, du rejser ud. I MoveOn, hvor du kan finde en beskrivelse af alle AU's udvekslingsaftaler, kan du se, når en aftale hører under Erasmus- eller Nordplus/Nordlys-programmet.

Erasmus-stipendier gives også til praktikophold i Europa. 

  • Læs mere om stipendierne under punktet "Økonomi" i venstremenuen.

Fakultetsstipendier

Som studerende på AU kan du søge et fakultetsstipendie. Fakultetsstipendiet gives normalt ikke, hvis du er Erasmus- og Nordplus-studerende.

  • Læs mere om stipendierne under punktet "Økonomi" i venstremenuen.

Udlandsstipendiet

Rejser du ud på egen hånd, kan du søge om udlandsstipendiet til at dække den studieafgift, du skal betale, helt eller delvist.

  • Læs mere om Udlandsstipendiet under punktet "Udlandsstipendiet" i venstremenuen.

Stipendier til specifikke lande

Ønsker du at studere i USA kan du få både vejledning og søge om legater hos Fulbright Denmark.

AU får af og til opslag om stipendier og legater, du kan søge. Følg med på vores Facebookside, hvor vi slår det op. Sti­pen­dierne skal søges direkte hos stipendiegiveren.

Skat af stipendier

Stipendier, der er bevilget via AU til studerende til studie- og praktikophold i udlandet, udbetales, uden at der trækkes skat. De indberettes af AU's lønkontor til kommunen som B-indkomst.

Det er vigtigt, at du selv sørger for dokumentation for samtlige større udgifter under studieopholdet, så du kan dokumentere efterfølgende over for SKAT, at dine stipendier rent faktisk er blevet brugt på et studieophold i udlandet.

 

Legater

Der er gode muligheder for at finansiere dit ophold i udlandet ved hjælp af legater, der kan være et godt supplement til dit budget. Du bør dog altid kunne finansiere dit ophold på anden vis fx via stipendier, opsparing eller lån.

Der findes flere databaser på internettet, hvor du kan finde information om specifikke legater samt gode råd om, hvordan du søger.

Du kan også investere i Legathåndbogen eller bestille den på biblioteket. Check også hjemvendte studerendes evalueringer og se, hvor meget et udlandsophold koster, og hvilke legater andre studerende har været heldige at få tildelt.

Tips til legatsøgning

  • Start i god tid.
  • Brug tid på din ansøgning og sørg for, at den er tilpasset den fond, du søger.
  • Legatsøgning er på mange måder som jobsøgning – din ansøgning skal overbevise nogen om, at du er den rigtige kandidat.
  • Tænk på, hvad andre får ud af det? Fonde har ofte et specifikt formål, og hvordan bidrager du og dit udlandsophold til det?
  • Husk at skrive takkebrev!

Hjælp til legatsøgning

Skat og SU

Du kan tage din SU med til udlandet, uanset om du vælger et stu­die­op­hold inden for AU's udvekslingsaftaler eller rejser ud på egen hånd. Du skal blot være opmærksom på følgende:

  • Dit studieophold skal være fuldt meritgivende. Du skal altså søge og opnå forhåndsgodkendelse for at have ret til at modtage SU under dit udlandsophold.
  • Du skal kunne dokumentere din studieaktivitet

Få yderligere oplysninger om SU i udlandet hos SU-styrelsen eller på AU's SU-kontor.