Information om den nye 2019-studieordning på sygepleje

Generel info

 • Studienævn for Sundhedsvidenskab vedtog i efteråret 2018 en ny studieordning for kandidatuddannelsen i sygepleje. 
 • Den nye studieordning træder i kraft i september 2019

Hvis du er optaget på kandidatuddannelsen i sygepleje med studiestart september 2018, er du indskrevet på den tidligere studieordning (2015-studieordningen). Gennemfører du uddannelsen på normeret tid, er der ingen problemer. 

Hvis du bliver forsinket

Bliver du forsinket på uddannelsen, frivilligt eller ufrivilligt, skal du være opmærksom på, at du bliver indskrevet på den nye 2019-studieordning.

Nogle kurser fra 2015-studieordningen vil kunne meritoverføres til den nye 2019-studieordning, mens andre ikke kan. Der er derfor en risiko for, at en forsinkelse vil betyde, at du mister ECTS. Hvor stort et ECTS-tab der vil blive tale om i forbindelse med overflytning til en ny studieordning afhænger af, hvilke og hvor mange kurser du har bestået inden forsinkelsen.

Studienævnet har vedtaget overgangs- og meritregler, der er gældende ved overflytning af studerende fra 2015-ordningen til 2019-ordningen. En oversigt ses nedenfor og er desuden beskrevet i 2019-studieordningen under punkt 1.6.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte studievejledningen på Sygepleje

Overgangs- og meritregler

Studerende, der har påbegyndt kandidatuddannelsen på tidligere ordninger, og som pr. 1. september 2019 endnu ikke har været undervisningstilmeldt alle undervisningsforløb på 1. semester og/eller 2. semester, overflyttes til 2019-ordningen.

Studienævnet har vedtaget følgende meritskema i forbindelse med overflytning af studerende fra 2015-ordningen til 2019-ordningen:

2019 ordningECTSMeritgivende kurser fra
2015 studieordning
ECTS
1. semester
Epidemiologi og biostatistik10Epidemiologi og biostatistik10
Kvalitativ forskning og metode10Kvalitativ forskning og metode10
Sygepleje og samfund10Sygepleje og samfund10
2. semester
Statistik10Statistik10
Videregående kvalitative metoder10Videregående kvalitative metoder10
Sygeplejens teoriudvikling10Sygeplejens teoriudvikling10
Patient- og borgerret sygepleje10Relationer og interaktioner10
Helhedsvurdering af borgere med komplekse problemstillingerIngen merit
3. semester
Aktuelle tendenser i sygepleje10Aktuelle tendenser i sygepleje10
Valgfag10Valgfag10
Valgfag5Valgfag5
Organisering og koordinering i det nære sundhedsvæsenIngen merit
Klinisk projektIngen merit
4. semester
Speciale30Speciale30

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte studievejledningen på Health (KA.health.udd@au.dk)

Obligatoriske kurser og valgfag

Studienævn for Sygeplejes forslag til en ny studieordning for kandidatuddannelsen indeholder følgende obligatoriske kurser i rækkefølge for det 2-årige uddannelsesforløb:

1. semester

 • Epidemiologi og biostatistik (10 ECTS) (begge linjer)
 • Kvalitativ forskning og metode (10 ECTS) (begge linjer)
 • Sygepleje og samfund (10 ECTS) (begge linjer)

2. semester

 • Sygeplejens teoriudvikling og kernefaglighed (10 ECTS) (Begge linjer)
 • Patient- og borgerrettet sygepleje (10 ECTS) (NS-linjen)
 • Helhedsvurdering af borgere med komplekse problemstillinger (20 ECTS) (APN-linjen)

Studerende på NS-linjen skal hertil på 2. semester enten følge kurset Statistik (10 ECTS) eller kurset Videregående kvalitative metoder (10 ECTS) 

3. semester

 • Aktuelle tendenser i sygepleje (10 ECTS) (NS-linjen)
 • Organisering og koordinering i det nære sundhedsvæsen (10 ECTS) (APN-linjen)
 • Klinisk projekt (10 ECTS) (APN-linjen)

Studerende på NS-linjen skal hertil på 3. semester følge valgfag svarende til 20 ECTS
Studerende på APN-linjen skal hertil følge valgfag svarende til 10 ECTS

4. semester 

 • Speciale (30 ECTS) (begge linjer)