Linjer

Undervisning på kandidat i sygepleje

  • Find din timeplan for undervisningen på mitstudie.au.dk
  • Synkronisér din timeplan med din personlige online kalender – fx på din telefon. Det gør du nemmest via https://timetable.au.dk/schedule
  • I ugerne op til semesterstart vil du kunne finde de detaljerede kursusplaner samt information om litteratur via Brightspace. Du vil blive tilmeldt Brightspace automatisk.
  • Information fra underviserne finder du ligeledes på  Brightspace.
  • Hvem kan følge undervisningen?
  • Selvbetjeningen (tilmelding og afmelding mv.) mitstudie.au.dk
  • Brug for hjælp? Kontakt studievejledningen her

Husk at oplyse om du læser på Campus Aarhus eller Campus Emdrup, når du kontakter HE Studier  - det kan have betydning for dit svar.

Valgfag på andet campus

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at følge valgfag på et andet campus, end hvor du er indskrevet, er du selv ansvarlig for eventuelle rejseomkostninger.

Eksamen på kandidat i Sygepleje

Find vintereksamensplanerne for 21/22 her.

Vi anbefaler dig at læse vigtig information omkring eksamen under menuen Generelt om eksamen samt nedenstående:

Husk at oplyse om du læser på Campus Aarhus eller Campus Emdrup, når du kontakter HE Studier - det kan have betydning for dit svar.

Anonyme eksamener

Der er to eksamenstyper, der er anonyme:

  • Alle skriftlige eksamener uden vejledning
  • Alle skriftlige eksamener, der er stedprøver og med tilsyn


At en eksamen er anonym betyder, at du skal aflevere med dit eksamensnummer. Hvis du er i tvivl om, hvad dit eksamensnummer er, kan du finde det på dit studiekort (gælder dog ikke Emdrup), eller via Digital Eksamen. Det vil være en god idé at have styr på det inden din eksamen går igang.

Indstillingsbetingelser til eksamen

Nogle kurser kræver, at du skal have godkendt indstillingsbetingelser, før du må gå til eksamen - du kan se hvilke i din studieordning.

Af studieordningen fremgår det også, at godkendes indstillingsbetingelsen for eksamen ikke inden den af kursusansvarliges fastsatte frist, bruger du et prøveforsøg og kan dermed ikke deltage i ordinær eksamen.
Fristen for godkendelse af indstillingsbetingelserne forud for re-eksamen vil være 10 dage før datoen for re-eksamen.

Du skal selv sørge for tilmelding til dit 2. forsøg, som vi anbefaler bør ligge i samme eksamenstermin. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du vælger ikke at tilmelde dig dit 2. forsøg ved re-eksamen i umiddelbar forlængelse af den ordinære eksamen, dvs. i samme eksamenstermin, så vil du først kunne tilmelde dig dit 2. forsøg ved ordinær eksamen det efterfølgende år. Se info om tilmelding til 2. og 3. forsøg.

Optagelser af undervisningen

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvilke regler der gælder, for optagelse af undervisningen. 

Læs alt om reglerne for optagelser af undervisningen her. 

1-årig licens til Stata

Du kan købe en et-årig licens til Stata (1. sep. - 31.aug.). Indkøb foregår via webshoppen og du kan læse mere om programmet, vejledning og installation her.

Kursusmateriale fra Brightspace må ikke deles andre steder

Hvis en af dine medstuderende mangler en præsentation eller andet fra Brightspace, må du gerne sende et link til Brightspace-siden, men ikke dele materialet andre steder.

Powerpoints og artikler fra Brightspace må nemlig ikke deles på f. eks. Facebook. Forskellen er, at Brightspace er et password-beskyttet netværk, og der er kun adgang for kursets studerende og underviserne.

Din underviser har ophavsret til sin præsentation og har dermed ret til at bestemme med hvem, og hvor den deles. Materialet kan også indeholde billeder eller artikler, som AU har lov til at dele på Brightspace, som ikke må deles på nettet.

Læs om at dele materiale her.

Du kan læse mere om ophavsret og undervisning på library.au.dk/studerende/ophavsret  og undervislovligt.dk.