Valgfag

Valgfagsudbud

Du kan finde Studienævnets udbud af valgfag dels på Campus Emdrup dels Campus Aarhus på denne side. Antallet af udbud er baseret på antallet af studerende på hvert Campus.

I Aarhus udbyder vi valgfag til de tre sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser, som er kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab, den sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelse samt kandidatuddannelsen i sygepleje (NS/APN). Endvidere er nogle af valgfagene i Aarhus også forhåndsgodkendt for studerende fra instituttets andre uddannelser, nemlig kandidatuddannelsen i folkesundhed og kandidatuddannelsen i idræt.

I Emdrup er valgfagene rettet mod studerende på kandidatuddannelsen i sygepleje (NS/APN). Se desuden under ”Valgfag på et andet Campus”.

 

Semesterstart er uge 36 og -slut uge 51. Detaljerede kursusplaner finder du via Blackboard fra medio august.

Aarhus

Informations møde

Vi sigter efter at afholde informationsmøde sidst i april – og vender tilbage med nærmere info. Samtidig arbejder vi på at lave en demo/video, hvor du kan se hvordan du skal tilmelde dig og prioritere blandt valgfagene. Vi skal nok holde dig orienteret om status på denne side.

Informationsmøde om valgfagstilmelding afholdes på Campus Aarhus:

               dato følger

På oversigten over valgfagenes placering kan du se på hvilke ugedage, i hvilke tidsrum og i hvilke uger det enkelte valgfag ligger, så du kan planlægge dit 3. semester.

Emdrup

Informations møde

Vi sigter efter at afholde informationsmøde sidst i april – og vender tilbage med nærmere info. Samtidig arbejder vi på at lave en demo/video, hvor du kan se hvordan du skal tilmelde dig og prioritere blandt valgfagene. Vi skal nok holde dig orienteret om status på denne side.

Informationsmøde om valgfagstilmelding afholdes på Campus Emdrup:

               dato følger

Mødet vil blive transmitteret fra Campus Aarhus.

På oversigten over valgfagenes placering kan du se på hvilke ugedage, i hvilke tidsrum og i hvilke uger det enkelte valgfag ligger, så du kan planlægge dit 3. semester.