Nursing Science (NS)

Forår

Undervisning på kandidat i sygepleje

  • Find din timeplan for undervisningen på mitstudie.au.dk
  • Synkronisér din timeplan med din personlige online kalender – fx på din telefon. Det gør du nemmest via https://timetable.au.dk/schedule
  • I ugerne op til semesterstart vil du kunne finde de detaljerede kursusplaner samt information om litteratur via Brightspace. Du vil blive tilmeldt Brightspace automatisk.
  • Information fra underviserne finder du ligeledes på  Brightspace.
  • Hvem kan følge undervisningen?
  • Selvbetjeningen (tilmelding og afmelding mv.) mitstudie.au.dk
  • Brug for hjælp? Kontakt studievejledningen her

Husk at oplyse om du læser på Campus Aarhus eller Campus Emdrup, når du kontakter HE Studier  - det kan have betydning for dit svar.

Valgfrit metodekursus

Der er to valgfrie videregående metodekurser i forårssemestret.

Du skal prioritere dem på samme måde som valgfagene.

Se hvordan du vælger valgfag her.

Du kan læse om de 2 faste udbud for valgfrie metoder i din studieordning.

Find din studieordning her

Eksamen - hvor og hvornår

Du vil finde eksamensplanen for sommeren 2022 her på siden inden 1. februar 2022. 

Bemærk, at du kan finde din fulde individuelle eksamensplan incl. lokaleinformation via Digital eksamen senest fra 15. maj.  

Se vejledning for afleveringer.

Offentliggørelse af karakterer
Dine karakterer kan blive offentliggjort løbende helt frem til den udmeldte deadline for offentliggørelse. Denne deadline finder du på Digital Eksamen. Først efter denne deadline vil det være muligt at tilmelde sig eventuel reeksamen via mitstudie.au.dk.

Gruppeopgaver
Særligt for eksamen i Patient og borgerrettet sygepleje samt "Valgfri videregående metode" (Videregående kvalitative metoder eller Statistik) gælder: Procedure ved individuel eksaminering af gruppeopgave

Indstillingsbetingelser
For nogle fag er der særlige betingelser du skal opfylde for at du kan gå til eksamen. Det gælder for fagene Sygeplejens teoriudvikling samt Aktuelle tendenser. Får du ikke godkendt din indstillingsbetingelse, bruger du et prøveforsøg. Vi anbefaler dig at kontakte studievejledningen i dette tilfælde. 

Læs mere om indstillingsbetingelser under Undervisning og eksamen.

Reeksamen
Du finder datoerne for reeksamen i eksamensplanen ovenfor. Du skal selv sørge for at tilmelde dig re-eksamen via mitstudie.au.dk. Vær opmærksom på den korte frist.

Se mere om reeksamen under Generelt om eksamen.

Efterår

Undervisning på kandidat i sygepleje

Husk at oplyse om du læser på Campus Aarhus eller Campus Emdrup, når du kontakter HE Studier  - det kan have betydning for dit svar.

 

3. semester:

Se endvidere under menupunktet Valgfag.

Du kan finde information om alle kurser i Kursuskataloget.

 

Valgfag på andet campus

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at følge valgfag på et andet campus, end hvor du er indskrevet, er du selv ansvarlig for eventuelle rejseomkostninger.

Eksamen - hvor og hvornår

Her finder du de foreløbige eksamensplaner for vinteren 2021/22

Bemærk, at du kan finde din individuelle eksamensplan incl. lokaleinformation via Digital eksamen fra primo november. Herefter kan datoerne betragtes som gældende.

Se vejledning for afleveringer.

Offentliggørelse af karakterer

Dine karakterer kan blive offentliggjort løbende helt frem til den udmeldte deadline for offentliggørelse. Denne deadline finder du på Digital Eksamen. Først efter denne deadline vil det være muligt at tilmelde sig eventuel reeksamen via mitstudie.au.dk.

Indstillingsbetingelser

For nogle fag er der særlige betingelser du skal opfylde for at du kan gå til eksamen. Det gælder for fagene Sygeplejens teoriudvikling samt Aktuelle tendenser. Får du ikke godkendt din indstillingsbetingelse, bruger du et prøveforsøg. Vi anbefaler dig at kontakte studievejledningen i dette tilfælde. 

Læs mere om indstillingsbetingelser under Undervisning og eksamen.

 

Særligt for eksamen i 'Aktuelle tendenser i sygepleje':

Du skal aflevere din opgaveformulering via en elektronisk blanket. Se knappen "Opgaveformulering - Aktuelle tendenser" nedenfor.  Du skal logge på med dit brugernavn - læs her, hvis du er i tvivl. Når du har indsendt blanketten, får du bekræftelse i pop-up vindue.

  • 23. november kl. 9 - Opgaveformulering indsendes via særlig blanket
  • 25. november - Vejlederfordeling offentliggøres via Digital Eksamen

 

Reeksamen

Du finder datoerne for reeksamen i re-eksamensplanen. Du skal selv sørge for at tilmelde dig re-eksamen via mitstudie.au.dk. Vær opmærksom på den korte frist.

Se mere om reeksamen under Generelt om eksamen.