SU

Forsørgere

Hvad er forsørgertillæg?

Forsørgertillæg kan tildeles studerende, der er forsørgere – enten enlige forsørgere eller sammenboende med en anden SU-modtager. Forsørgertillægget udbetales som et tillæg til din SU eller slutlån.

Forsørger sammen med SU-modtager

Din samlever er SU-modtager, hvis han eller hun har modtaget SU, fødselsklip eller slutlån i mindst én måned i foregående kvartal. Det betyder, at du muligvis kan modtage forsørgertillægget i længere tid, end du tror.

Eksempel: Hvis din samlever modtager sin sidste SU, fødselsklip eller slutlån i januar måned, er du berettiget til forsørgertillægget til og med juni måned.

Du finder mere information om forsørger som SU-samboende her

Bemærk, at man ikke kan modtage forsørgertillægget samtidig med, at man modtager fødselsklip. 

Enlig forsørger

For at få forsørgertillæg til enlige forsørgere, skal du modtage det ekstra børnetilskud fra Udbetaling Danmark – med mindre dit barn er anbragt uden for hjemmet.

Når du stopper med at være enlig forsørger, kan du modtage det enlige forsørgertillæg kvartalet ud.

Eksempel: Hvis du ikke længere er enlig forsørger i november måned, kan du modtage tillægget til og med december måned.

Du finder mere information om forsøger tillæg for enlige forsørgere her

Fravalg af forsørgertillæg

Fravælg forsørgertillæg

Hvis man fravælger SU'en eller slutlånet, fravælger man automatisk også forsørgertillægget. Fravælger man derimod forsørgertillægget, har det ingen indflydelse på ens øvrige SU-forhold.
Sker der ændringer i ens SU-forhold, f.eks. hvis man skifter uddannelse eller har holdt orlov, skal man søge om forsørgertillægget på ny.

Hvordan fravælger jeg forsørgertillægget?

Du fravælger forsørgertillægget på minSU under RET DIN SU -> Fravælg forsørgertillæg. Når du har udfyldt siden på minSU, skal du gemme kvitteringssiden og uploade den via nedenstående link.

Du kan IKKE benytte Internet Explorer som browser.