SU

Fødsels-støtte (fødselsklip)

Hvis du bliver forælder, mens du er studerende, kan du søge om fødsels-støtte. 

Fødsels-støtte er ekstra SU som indsættes i dit klippekort.

Hvor meget fødsels-støtte kan jeg få?

Fødsels-støtte (fødselsklip) er ekstra SU som indsættes i dit klippekort. Begge forældre kan få tildelt op til 9 måneder med fødsels-støtte hver. Det er efterfølgende muligt at overføre op til tre måneders fødsels-støtte til den anden forælder, hvis begge forældre er SU-berettigede. Klippene skal bruges i den uddannelse, som du er i gang med, når du bliver forælder.

Enlige forsørgere kan få tildelt op til 12 måneders ekstra SU i forbindelse med fødslen eller adoptionen. Er du enlig forsørger, skal du modtage ekstra børnetilskud fra Udbetaling Danmark for at få op til 12 måneders fødsels-støtte.

OBS: Vær opmærksom på at du ikke kan få fødsels-støtte udbetalt samtidig med, at du modtager forsørgertillæg eller forhøjet SU-lån til forsørgere.

Hvordan kan jeg få min fødsels-støtte udbetalt?

Fødsels-støtte kan udbetales på tre forskellige måder – som enkelt, dobbelt eller som enkelt med almindlige SU (miksklip). Fødsels-støtten svarer beløbsmæssigt til et almindeligt SU-klip.
Du bestemmer selv, hvordan du ønsker fødsels-støtten udbetalt, og du har mulighed for at kombinere de forskellige udbetalingsformer - du behøver ikke at vælge samme udbetalingsform alle måneder i din udbetalingsplan.

Bemærk
Du er berettiget til fødsels-støtte, selvom du har opbrugt dine almindelige SU-klip. Men for at få tildelt fødsels-støtten må du ikke være erklæret studieinaktiv i måneden inden, du ønsker fødsels-støtten udbetalt.

Enkelt fødsels-støtte (Enkeltklip)

Enkelt fødsels-støtte udbetales som ét fødselsklip om måneden, og du har således mulighed for at få udbetalt fødsels-støtten svarende til det antal, du har fået tildelt. Der er ingen krav om studieaktivitet ved denne udbetalingsform, idet du modtager fødsels-støtte i stedet for din almindelige SU, og du kan dermed holde barsel uden at følge dit studie.

Dobbelt fødsels-støtte (Dobbeltklip)

Dobbeltfødsels-støtte udbetales som to fødselsklip om måneden. Der er ingen krav om studieaktivitet ved denne udbetalingsform, idet du modtager fødsels-støtte i stedet for din almindelige SU, og du kan dermed holde barsel uden at følge dit studie. Hvis du får SU-lån, bliver det også fordoblet i de måneder, du får udbetalt fødsels-støtte

Fødsels-støtte med almindelig SU (Miksklip)

Miksklip udbetales som ét fødselsklip og ét almindeligt SU-klip om måneden. For at få fødsels-støtte med almindelige SU, skal du stadig have mere almindelig SU tilbage i dit klippekort. Får du SU-lån, bliver det også fordoblet i de måneder, du får udbetalt fødsels-støtte med almindelige SU. Du får to klip udbetalt om måneden, i de måneder du vælger fødsels-støtte med almindelige SU. Læser du på en ungdomsuddannelse, har du ikke mulighed for at vælge denne udbetalingsform.

Eftersom du får udbetalt almindelig SU sammen med din fødsels-støtte, er der ved denne udbetalingsform krav om, at du skal være studieaktiv. Du er derfor underlagt de almindelige regler for studieaktivitet.  

Læs mere om de tre udbetalingsformer 

Er du i tvivl om du kommer til at leve op til SU's studieaktivitetskrav under din barsel, eller med din udbetalingsplan af fødsels-støtte?

Så kan du få lavet et tjek af din studie - og udbetalingsplan her hos SU-kontoret.
I tjekket kigger vi både på, om du overholder aktivitetskravet, om du har nok SU til at dække din uddannelse, og om der er andre ting du skal være opmærksom på - f.eks. forlængelse af din uddannelse.

Hvordan søger jeg?

Du skal søge om fødsels-støtte via minSU under "Søg SU". 

Der vil i ansøgningsmodulet være mulighed for overføre fødsels-støtte til den anden forælder, ligesom det er muligt selv at planlægge, hvordan og hvornår du ønsker at få den ekstra SU udbetalt i den digitale udbetalingsplan. Du kan også udfylde og ændre i din udbetalingsplan senere.

Hvornår kan jeg søge?

Som mor kan du tidligst få udbetalt fødsels-støtte to måneder før termin, mens du som far/medmor tidligst kan få udbetalt fødsels-støtte fra den måned, barnet bliver født. Du kan tidligst søge om fødsels-støtte én måned før udbetalingen. Det betyder, at hvis du f.eks. ønsker at modtage fødsels-støtte i marts, kan du tidligst søge i februar.

Hvad hvis jeg skifter uddannelse eller får barn udenfor uddannelse?

Du skal bruge dine fødselsklip i den uddannelse, du er i gang med, når du får barnet. Det vil sige inden, du afbryder eller afslutter uddannelsen.

Du kan ikke overføre de ekstra klip til en ny uddannelse, heller ikke fra en bachelor til en kandidatuddannelse.

Hvis du skifter til en ny uddannelse, for eksempel fra en bachelor- til en kandidatuddannelse, har du imidlertid mulighed for at søge fødsels-støtte på samme vilkår, som hvis du får barn inden, du starter på en videregående uddannelse.

Hvad hvis jeg får barn under orlov?

Får du barn imens du er på orlov fra dit studie, har du mulighed for at søge om fødselsstøtte når du afslutter din orlov. Man kan ikke få fødselsstøtte udbetalt under sin orlov.

For at regne ud hvor mange måneders fødsels-støtte du kan få, skal du se på, hvor mange hele kalendermåneder, der ligger imellem fødselsmåned og den måned, du genoptager studie efter orlov. Det antal måneder, der er gået, skal du trække fra 9 (eller 12 hvis du er er enlig forsørger).

Eksempel:

Hvis du bliver forælder i for eksempel april (imens du er på orlov) og genoptager uddannelsen i september, kan du få 5 måneder med fødsels-støtte (der går 4 hele måneder mellem fødsel og start på din uddannelse (maj, juni, juli og august), og når du trækker 4 fra 9, er der 5 måneder tilbage).