SU

Projektorienteret forløb

Er praktik et led i din videregående uddannelse, kan du kun få SU til forløbet, hvis det er ulønnet. Dette gælder også, hvis du skal i et projektorienteret forløb, for eksempel i en virksomhed som led i din uddannelse, da forløbet er et undervisningsforløb på linje med andre fag i uddannelsen, og du derfor ikke må oppebære løn. 

Bemærk: Hvis du ved siden af dit projektorienterede studieforløb har en lønnet ansættelse samme sted (to separate kontrakter, hvor ansættelsen er uafhængig af praktikforløbet), vil du være berettiget til at modtage SU, forudsat du opfylder de almindelige betingelser for at modtage SU. Disse kan findes på www.su.dk/su/su-betingelser/.

Skal du på udlandsophold i forbindelse med dit projektorienterede forløb?

Hvis du tager dit projektorienterede forløb i udlandet, er der et par ting du skal være opmærksom på - særligt i forhold til sats og bopæl.

Det kan du læse mere om under Studieophold i udlandet her på hjemmesiden.

Erkendtlighed

Er du i  projektorienteret forløb i en virksomhed uden for dit uddannelsessted, har virksomheden mulighed for at give dig en erkendtlighed ved siden af din SU som udtryk for en påskønnelse for opholdet i virksomheden.

For at du kan opnå en erkendtlighed og fortsat modtage SU ved siden af, når du er i projektorienteret forløb i en virksomhed, skal forløbet opfylde følgende krav:

  • Du må ikke indgå som arbejdskraft under opholdet i virksomheden, og du er ikke omfattet af en instruktionsbeføjelse og dermed heller ikke et ansættelsesforhold, herunder ingen feriegodtgørelse (det følger af uddannelsesreglerne, når der er tale om ulønnet praktik)
  • Erkendtligheden må ikke ydes som en på forhånd fastsat indkomst, som du kan regne med at modtage i lighed med løn. Erkendtlighed er noget virksomheden kan vælge at give, når forløbet er slut.  
  • Det er frivilligt for virksomheden, om den vil give dig en erkendtlighed
  • Beløbet må ikke være højere end svarende til op til 3.375 kr. om måneden

Virksomheden vil typisk give erkendtligheden som pengebeløb, og du skal derfor betale skat af erkendtligheden.