SU

Studieaktivitet

Du kan kun modtage SU, hvis du er studieaktiv.

 

Uanset hvornår du har påbegyndt dit studie, skal dit uddannelsessted kontrollere, om du er startet på uddannelsen. Senest syv måneder efter kontrollerer vi igen, om du fortsat er i gang med dit studie, og herefter kontrolleres din studieaktivitet løbende.

  • Er du startet på din uddannelse efter den 1. juli 2016, gælder det, at du er studieaktiv, så længe du ikke er mere end 6 måneder (30 ECTS) forsinket på din uddannelse.
  • Hvis du er startet på din uddannelse før 1. juli 2016, må du være op til 12 måneder (60 ECTS) forsinket, før din SU bliver stoppet.

Hvis du bliver forsinket mere end det tilladte, vil du blive erklæret studieinaktiv, og din SU vil blive stoppet.

Bemærk, at du selv er ansvarlig for at sætte dig ind i SU-reglerne, overholde frister osv. Du kan finde information om de gældende regler på su.dk. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til SU-kontoret.

FAQ

Jeg har fået partshøringsbrev, hvad skal jeg gøre?

Udbetalingen af din SU er betinget af, at du består tilstrækkeligt mange ECTS på din uddannelse.
Partshøringsbrevet informerer dig om, at du er for meget forsinket på din uddannelse og at din SU derfor vil blive stoppet den efterfølgende måned.

Når du har bestået det antal ECTS, der står oplyst i brevet, kan du søge om at få SU’en genoptaget. Du skal søge om at få SU'en genoptaget minSU, og du kan søge om at få SU’en genoptaget fra den måned, du består de manglende ECTS.

Mangler du f.eks. at få registret ECTS fra eksaminer eller merit, skal du kontakte din Studievejledning.

Du kan læse mere om studieaktivitet nedenfor og på SU-Styrelsens hjemmeside 

Jeg har fået brev om, at jeg ikke er i gang med uddannelsen

Uanset hvornår du har påbegyndt dit studie, skal SU-kontoret kontrollere, om du er i gang med dit studie. Efterfølgende kontrolleres din studieaktivet løbende. Hvis ikke der er registreret nogen eksamensforsøg (er du udeblevet fra eksamen, anses det ikke som et eksamensforsøg) eller vi ikke på anden vis kan konstatere, at du er i gang med din uddannelse, vil din SU blive stoppet.

Du kan få din SU genoptaget igen, hvis:

  • Du får registeret et eksamensforsøg – udeblivelser anses ikke som et forsøg.
  • Du bliver tildelt tillæg af klip
  • Du får registreret manglende merit fra eksempelvis et udlandsophold

Hvad er forsinkelse? Hvordan tjekker jeg, om jeg er forsinket?

Forsinkelse udregnes ud fra antallet af ECTS, du har bestået, sammenholdt med antallet af måneders SU, du har modtaget. Hvert semester består du almindeligvis 30 ECTS, og du får 6 måneders SU. Hvis du ikke består 30 ECTS på dit semester, men stadig får 6 måneders SU, bliver du forsinket afhængigt af, hvor mange ECTS, du har bestået på semesteret. Aktivitetsmæssigt svarer 5 ECTS til 1 måneds SU:

  • Har du eksempelvis bestået 5 ECTS på dit semester, men har fået 6 måneders SU, så er du 5 måneder forsinket i din uddannelse.
  • Har du bestået 10 ECTS på dit semester, men fået 6 måneders SU, så er du 4 måneder forsinket med din uddannelse osv. 

Du kan se dine forbrugte SU-klip i minSU og dine beståede ECTS i selvbetjeningen (STADS).

Hvis du er begyndt på din uddannelse efter 1. juli 2016, kan du desuden følge med i din studiefremdrift og eventuelle forsinkelse på minSU under SE DIN SU -> Studiefremdrift.

Hvad er studieaktivitet?

Hvis du skal have SU, er det ikke nok, at du deltager i undervisning og forelæsninger. Du skal også hvert semester bestå ECTS. Du regnes som studieaktiv, indtil du er mere end 6 måneder (30 ECTS) forsinket med din uddannelse.

Er du startet på din uddannelse før 1. juli 2016 regnes du som studieaktiv, indtil du er mere end 12 måneder (60 ECTS) forsinket med din uddannelse.    

Jeg har fået dispensation fra mit studie – hvorfor stopper min SU?

At du har fået dispensation fra eksempelvis studieaktivitetskravet på dit studie betyder ikke, at du også er dispenseret for studieaktivitetskravet i forhold til din SU. Det er ikke muligt at dispensere fra gældende SU-regler – herunder reglerne om studieaktivitet. Du kan læse om, hvad du skal gøre, hvis du er forsinket på grund af eksempelvis sygdom nedenfor.

Hvornår stopper min SU?

Hvis du er startet på din uddannelse efter den 1. juli 2016 gælder det, at udbetalingen af din SU stopper, når du er blevet mere end 6 måneder (30 ECTS) forsinket med din uddannelse. Din studieaktivitet bliver kontrolleret hvert semester i marts og september, og hvis du er mere end 6 måneder (30 ECTS) forsinket, bliver din SU stoppet med virkning fra henholdsvis maj og november. Inden din SU bliver stoppet, får du et brev om det i din e-boks.

Er du startet på din uddannelse før den 1. juli 2016 gælder det, at udbetalingen af din SU stopper, når du er blevet mere end 12 måneder (60 ECTS) forsinket med din uddannelse. Din studieaktivitet bliver kontrolleret hvert semester i marts og september, og hvis du er mere end 12 måneder (60 ECTS) forsinket, bliver din SU stoppet med virkning fra henholdsvis maj og november. Inden din SU bliver stoppet, får du et brev om det i din e-boks.

Jeg har mistet min SU – hvordan får jeg den tilbage?

Når du bliver erklæret studieinaktiv, og din SU derfor bliver stoppet, vil du modtage et brev, hvor det bliver beskrevet, hvordan du får din SU igen. Du kan genoptage din SU, hvis du består flere ECTS, eller hvis du tildeles tillæg af SU-klip.

Husk, at du selv skal søge om at få din SU genoptaget i minSU.

Hvad sker der, hvis jeg bliver syg og derfor forsinket på mit studie?

Hvis du bliver syg under din uddannelse og ikke kan gå op til en eller flere eksaminer, kan du søge om tillæg af SU-klip. Tildeles du tillæg af SU-klip, får du kompenseret den forsinkelse, du er ramt af på grund af din sygdom.

 

 

 

Hvad sker der, hvis jeg dumper en eksamen og bliver forsinket?

Hvis du dumper en eller flere eksaminer og dermed ikke optjener de normerede 30 ECTS, bliver du forsinket i din uddannelse, hvis du har modtaget SU under hele semesteret. Tager du reeksamen og består, så du opnår de normerede 30 ECTS, nulstilles din forsinkelse fra den dumpede eksamen. Husk, at du har lov til at blive 6 måneder (30 ECTS) forsinket, før din SU bliver stoppet. Er du startet på din uddannelse før 1. juli 2016 har du lov til at blive op til 12 måneder (60 ECTS) forsinket, før din SU bliver stoppet. 

Har praktik/projektorienteret forløb betydning for min SU?

Du skal huske at søge merit for dine optjente ECTS, ellers risikerer du, at din SU bliver stoppet, hvis du står registeret som forsinket mere end den tilladte forsinkelse i din uddannelse.