SU

Sygdom

Hvis du er blevet forsinket på din uddannelse på grund af sygdom, har du mulighed for at søge om tillæg af SU-klip.  

Hvordan søger jeg?

Ønsker du at søge om tillæg af SU-klip på grund af sygdom, skal du indsende følgende via blanketløsningen nederst på denne side:

  1. Du skal udfylde en ansøgning på minSU -> SØG SU -> Tillæg af klip. Når du har udfyldt ansøgningen, skal du gemme kvitteringssiden, som skal uploades sammen med følgende:
  2. En lægeerklæring fra en læge eller psykiater som i en bagudrettet periode oplyser at du har været syg. Lægeerklæringen skal angive, at du på grund af din sygdom ikke har kunnet være studieaktiv, eller har haft væsentlig nedsat studieaktivitet. 
    Se vejledning til, hvad lægeerklæringen skal indeholde.
    NB: En erklæring fra en psykolog er ikke i sig selv tilstrækkelig dokumentation – en psykologerklæring skal altid suppleres med en lægeerklæring.
  3. Din egen korte redegørelse om hvad din sygdom har betydet for din studieaktivitet.

Hvis du bliver forsinket under dit speciale

Bliver du forsinket under specialeskrivningen, skal du foruden ovenstående vedlægge dokumentation for forsinkelsen. Det kan eksempelvis være en dispensation for udsættelse af afleveringsfristen, din specialekontrakt og en ny/revideret specialekontrakt eller anden officiel dokumentation for din forventede afleveringsdato.

Hvornår kan jeg søge?

Du kan søge om tillæg af klip, når der kan registreres en forsinkelse i de studieadministrative systemer. Det betyder, at du for indeværende semester tidligst kan søge når eksamensperioden er overstået og alle eksaminer er registrerede, således at vi kan se, om du bliver forsinket i dette semester. Det kan man som regel i henholdsvis februar for efterårssemesteret og august for forårssemesteret.  

Behandlingstid på din ansøgning

Den vejledende sagsbehandlingstid er 2-3 uger. Der tages forbehold for ferieperioder samt for indhentning af yderligere dokumentation.

Modtager du handicaptillæg 

Det er muligt, efter en konkret vurdering af dine forhold, at få tillæg af klip for en periode, hvor du også har fået handicaptillæg. Dette hvis du bliver forsinket grundet en opblussen/forværring af den sygdom, som du modtager handicaptillæg for eller, hvis du lider af en anden sygdom end den, som du modtager handicaptillæg for. Bemærk! Det skal tydeligt fremgå af lægeerklæringen, at der er tale om en forværring af den lidelse, du modtager handicaptillæg for eller at du søger på baggrund af en anden lidelse end den, du modtager handicaptillæg for.

Du kan ikke benytte Internet Explorer som browser.