1. semester

Undervisning efterår 2018

Aarhus: Her finder du læseplanen for 1.semesters undervisning i efteråret 2018, herunder for introdagene, uge 36 og uge 37-50.

Emdrup: Her finder du læseplanen for 1.semesters undervisning i efteråret 2018, herunder for introdagene, uge 36 og uge 37-50.  

Vær venligst opmærksom på, at dit skema for ugerne 35 og 36 vil være anderledes end resten af semestret.

Information om litteratur og detaljerede kursus-/læseplaner vil blive offentliggjort af din underviser i løbet af august måned via Blackboard. Du vil blive tilmeldt e-læringsportalen Blackboard automatisk. Log ind med WAYF.   

Alle hold har 2 timers holdundervisning på hvert metodekursus. Holdene bliver sammensat tilfældigt, og de starter op i løbet af uge 36. Du vil være på det samme hold på begge metodekurser, så du på denne måde får dels et formiddagshold dels et eftermiddagshold.

Du kan finde information om kurserne på 1.semester i Kursuskataloget.

Eksamen vinter 2018-19

Ordinær eksamen

Samlet ENDELIG oversigt over 1.semesters eksaminer finder du her. Vær opmærksom på, at den omfatter de 3 sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser.

Bemærk, at du via Digital Eksamen finder din individuelle eksamensplan fra ca. 1. oktober.

Se vejledning for afleveringer

Du kan finde yderligere information om din eksamen (prøveform med mere) under de forskellige fag i Kursuskataloget og i 2015-studieordningen.

Har du spørgsmål omkring eksamen, kan du sende en mail til: eksamen.sygepleje.studadm@au.dk

Vær venligst opmærksom på, at dine karakterer kan blive offentliggjort løbende helt frem til den udmeldte deadline for offentliggørelse. Denne deadline finder du via Digital Eksamen. Først efter denne deadline vil det være muligt at tilmelde sig evt. re-eksamen via mit.au.dk.  

Indstillingsbetingelser

For nogle fag er der særlige betingelser for at blive indstillet til eksamen. På 1.semester gælder det for faget Sygeplejens teoriudvikling og kernefaglighed, hvor du skal gennemføre en obligatorisk øvelse i litteratursøgning, for at du kan blive indstillet til eksamen. 

Får du ikke godkendt din indstillingsbetingelse inden for de udstukne frister, bruger du et prøveforsøg. Vi anbefaler dig at kontakte studievejledningen i dette tilfælde.

Den kursusansvarlige vil informere dig om fristen for opfyldelse af indstillingsbetingelserne.

Læs mere om indstillingsbetingelser under Undervisning og eksamen.

Reeksamen

Se under Generelt om eksamen

Er du i tvivl om det videre forløb, så anbefaler vi, at du tager kontakt til studievejledningen på ka.health.udd@au.dk. Se yderligere information under Undervisning og eksamen.

361598 / i40