Studiestart på Antropologi Bachelor 2024

Velkommen på Antropologi

Her finder du alle praktiske informationer om din studiestart

Kære ny studerende på ARTS, Aarhus Universitet.

Studievelkomsten for nye studerende er i uge 35, 2024. Den første uge vil være introducerende til både faglige, praktiske og sociale elementer, som er vigtige for din fremtid som studerende på ARTS, AU. På denne side vil der i begyndelsen af juli komme program for den første uge, samt anden information, som er vigtig for dig som ny studerende.

Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på alle bacheloruddannelser på Arts. Prøven afholdes i løbet af september på bacheloruddannelsens første semester.

På Antropologi er studiestartsprøven tilknyttet disciplinen Antropologiens faghistorie og grundbegreber. Prøvens tidspunkter og evt. andre bestemmelser såsom prøvebeskrivelse og prøveform samt dato for prøvens første og andet forsøg vil fremgå af kursusplanen i Brightspace.

Det er vigtigt, at du orienterer dig om studiestartsprøven. I introduktionsugen kan din studievejleder fortælle dig mere om studiestartsprøven på din uddannelse. 

Undervisning, skema og studieteknik

Undervisning og pensum
Du glæder dig sikkert til at komme i gang med dit nye studium. I velkomstpjecen har dine tutorer skrevet lidt om dit første semester, og senere vil du på e-læringsplatformen Brightspace få mere information – herunder pensumlister – fra dine undervisere. Dette vil du høre mere om i introugen og ved semesterstart.

Skema
Hvis du gerne vil vide, hvordan dit skema for det kommende semester ser ud, skal du logge ind på mitstudie.au.dk. Du skal dog være opmærksom på, at skemaet ofte først er klar inde på mitstudie.au.dk ganske kort tid før semesterstart.

Hjælp til studieteknik
For mange kan måden at læse på Universitetet på være anderledes end det, man kan være vant til på fx de gymnasiale uddannelser. Derfor har Universitetet lavet en række tiltag, der kan hjælpe dig godt på vej som universitetsstuderende. På AU Studypedia kan du fx finde en masse gode råd om bl.a. studievaner, formalia i opgaver, studegrupper osv.

Har du særlige behov for hjælp eller støtte?

Hos Specialpædagogisk Støtte (SPS) på Aarhus Universitet kan du få information og vejledning, hvis du har særlige behov for støtte.

Det kan være på grund af:

 • Læse-, skrive eller regnevanskeligheder
 • En psykisk lidelse
 • En neurologisk lidelse
 • Et bevægelseshandicap
 • Et hørehandicap
 • Et synshandicap

Vigtigt: Du må gerne kontakte SPS allerede inden studiestart – også hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få støtte.

Læs mere her: https://studerende.au.dk/sps/

Du kan også kontakte din lokale studievejleder, hvis du har spørgsmål om at være studerende med særlige behov. Find din studievejleder her.

IT-systemer og vigtige links

Som ny studerende på AU kommer du til at møde en masse forskellige IT-platforme til forskellige formål. I starten synes du måske, at det er svært at finde rundt i. Det er helt ok, og du skal nok få styr på systemerne i løbet af din første tid på uddannelsen. I løbet af velkomstugen holder dine tutorer også en IT-introduktion for jer. Nedenfor finder du et overblik over de vigtigste systemer:

 • mitstudie.au.dk er den samlede indgang til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer, hvor du fx kan finde din indskrivningsbekræftelse og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende. 
 • Brightspace er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.   
 • EduroamDet trådløse netværk på AU hedder Eduroam. Før du kan bruge det, skal du installere det på dine enheder.
 • Vær opmærksom på, at du som studerende på AU kan få en del gratis software eller software med rabat. Læs mere på siden her: https://studerende.au.dk/it-support/software/
 • IT-sikkerhed. Når du bruger universitetets IT-systemer eller arbejder med analoge informationer, skal du være opmærksom på informationssikkerheden, så du undgår at miste dine egne eller andres oplysninger eller lække fortrolige informationer. Informationssikkerhed handler i høj grad om din adfærd, når du arbejder med informationer. Se hvad du skal være særligt opmærksom på.  
 • IT-support. Hvis du har tekniske problemer, kan du få hjælp hos Arts IT Support. Der kan godt være lidt travlt i supporten i de første uger af semesteret, så vær tålmodig :)

Vi siger fra

På Aarhus Universitet lægger vi stor vægt på, at vi behandler hinanden med respekt og ordentlighed, og vi siger fra over for chikane, mobning, vold og diskrimination i alle former. Ingen bør udsættes for dette, og denne type adfærd tolereres naturligvis heller ikke under studievelkomsten. Dette er formuleret i Arts' regler for studievelkomsten, som bl.a. også indeholder den alkoholpolitik, som gælder i velkomstugen. 

Hvis du oplever, at nogen opfører sig uacceptabelt over for dig, er der forskellige steder, du kan søge hjælp. Det kan du læse mere om på AU-hjemmesiden om chikane