Orientation Week Cognitive Science BA 2022

Welcome to Cognitive Science

Here you will find all you need to know about your orientation week

Dear new student at ARTS, Aarhus University.

The introduction week for new students will begin on monday the 28th of august in week 35, 2023. The first week will be introductory to both academic, practical and social elements that are important to your future as a student at ARTS, Aarhus University. In the summer of 2023 the programme for the introduction week and other relevant information will appear on this page.

Commencement of studies exam

As of 1/9 2016 a commencement of studies exam has been introduced on all Bachelor’s degree programmes at the Faculty of Arts. This exam will be conducted in September during the first semester of the Bachelor’s degree programme.

On the Cognitive Science programme the exam is linked with the course called Cognition and Communication. You can use the link to read more about the nature of this exam in the course catalogue. Keep in mind that the course catalogue will be updated regarding the commencement of studies exam by the 1st of September!

It is important that you are well informed about the commencement of studies exam. During the introduction week your student counsellor can tell you more about the commencement of studies exam on your degree programme.

Teaching, timetables and study techniques

We hope you are looking forward to getting started on your new degree programme. In the welcome leaflet, your student advisors have written a little about what you can expect in your first semester, and, later, you will receive further information about your curriculum from your teachers on the e-learning platform Brightspace. It is your teachers who decide which course information and materials you receive and when. Therefore you will sometimes be able to find information about your course before your introduction week, but you will sometimes only be given this information during your first lesson.

If you would like to know what your timetable for the first semester looks like, you must log in to mystudies.au.dk. Please be aware that the timetable is often only ready on mystudies.au.dk shortly before the start of the semester. This is because the studies administration first have to register and allocate places for all the news students on courses. So please don’t worry if your timetable is not ready the first time you log in. It will arrive.

You can also prepare for your new life as a university student by reading more on AU Studypedia, which is an academic study tool that you can use throughout your degree programme. Here you can find a lot of good advice and tools for being a university student, including good study habits, note-taking techniques and assignment formalities. AU Studypedia has devoted a whole section to new students. In this section, you can find exercises and good advice to get off to a good start as a university student.

Zero tolerance

At AU, we place a high priority on treating each other with decency and respect, and we have zero tolerance for any form of harassment, bullying, violence or discrimination. No one should have to experience this - not during the welcome week neither. 

If you experience any kind of this behaviour, please be aware of the different places where you can find help and counselling. Learn more at our Zero tolerance webpage. 

Har du særlige behov for hjælp eller støtte?

Hos Specialpædagogisk Støtte (SPS) på Aarhus Universitet kan du få information og vejledning, hvis du har særlige behov for støtte.

Det kan være på grund af:

 • Læse-, skrive eller regnevanskeligheder
 • En psykisk lidelse
 • En neurologisk lidelse
 • Et bevægelseshandicap
 • Et hørehandicap
 • Et synshandicap

Vigtigt: Du må gerne kontakte SPS allerede inden studiestart – også hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få støtte.

Læs mere her: https://studerende.au.dk/sps/

Du kan også kontakte din lokale studievejleder, hvis du har spørgsmål om at være studerende med særlige behov. Find din studievejleder her.

IT-systemer og vigtige links

Som ny studerende på AU kommer du til at møde en masse forskellige IT-platforme til forskellige formål. I starten synes du måske, at det er svært at finde rundt i. Det er helt ok, og du skal nok få styr på systemerne i løbet af din første tid på uddannelsen. I løbet af velkomstugen holder dine tutorer også en IT-introduktion for jer. Nedenfor finder du et overblik over de vigtigste systemer:

 • mitstudie.au.dk er den samlede indgang til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende. 

Brightspace er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.   

 • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, mm. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.
 • studerende.au.dk/arts er din såkaldte ”studieportal”. Det er de hjemmesider, hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.
 • EduroamDet trådløse netværk på AU hedder Eduroam. Før du kan bruge det, skal du installere det på dine enheder.
 • Zoom. På universitetet kan du møde både undervisning og andre aktiviteter såsom oplæg eller møder, der foregår digitalt via platformen Zoom. Du skal huske at benytte den officielle AU Zoom-instans og ikke gratis-versionen eller licens via Zooms egen hjemmeside. Du finder vejledning til log-in samt til brugen af zoom på AU Studypedia.
 • Vær opmærksom på, at du som studerende på AU kan få en del gratis software eller software med rabat. Læs mere på siden her: https://studerende.au.dk/it-support/software/
 • IT-sikkerhed. Når du bruger universitetets IT-systemer eller arbejder med analoge informationer, skal du være opmærksom på informationssikkerheden, så du undgår at miste dine egne eller andres oplysninger eller lække fortrolige informationer. Informationssikkerhed handler i høj grad om din adfærd, når du arbejder med informationer. Se hvad du skal være særligt opmærksom på.  
 • IT-support. Hvis du har tekniske problemer, kan du få hjælp hos Arts IT Support. Der kan godt være lidt travlt i supporten i de første uger af semesteret, så vær tålmodig :)

Vi siger fra

På Aarhus Universitet lægger vi stor vægt på, at vi behandler hinanden med respekt og ordentlighed, og vi siger fra over for chikane, mobning, vold og diskrimination i alle former. Ingen bør udsættes for dette, og denne type adfærd tolereres naturligvis heller ikke under studievelkomsten. Dette er formuleret i Arts' regler for studievelkomsten, som bl.a. også indeholder den alkoholpolitik, som gælder i velkomstugen. 

Hvis du oplever, at nogen opfører sig uacceptabelt over for dig, er der forskellige steder, du kan søge hjælp. Det kan du læse mere om på AU-hjemmesiden "Vi siger fra".