Orientation Week Cognitive Science BA 2022

Welcome to Cognitive Science!

Dear new students,

Welcome to your new degree programme! On this page, you will find the most important information about starting your studies. Your introduction week will take place in week 34, but, in many ways, the whole of your first academic year will be a transition to being a university student.

Your introduction week is organised by your student advisers, who are older fellow students on your degree programme. On the right-hand side of this page, you will find your student advisors’ contact information. You are always welcome to contact them if you have any questions about your introduction week. 

The programme for your introduction week can be found in the welcome leaflet on this page. Your student advisors have also included a lot of other practical information for you in this leaflet, so it's important to read it through.

The introduction week at the Faculty of Arts is held in accordance with the faculty's objectives and rules. Regarding the Covid19-situation we will follow official guidelines from the health authorities. See more below on the tab: "introduction week during Corona time".

On this page, you will also find a lot of other relevant information, including information about the IT systems and the commencement of studies exam. If you have any questions, please ask your student advisors or write to studiestart.arts@au.dk.

We look forward to seeing you at the Faculty of Arts, Aarhus University.

Introduction week during Corona time - a new framework, the same goal.

Aarhus University complies with all official guidelines relating to the Covid-19 situation. At the moment, we expect that social and academic events during introduction week can be held on campus and face to face.

The government has already announced the lifting of a number of restrictions:

 • The demand to wear a face mask or face shield was lifted as of 14 June
 • The 1-2 metre social distancing recommendation was lifted as of 14 June
 • The need to present documentation of a negative test result or a valid Covid passport will be lifted as of 1 August

But even though it’s great news that these rules and restrictions are being lifted and eased, we must all continue to take precautions to prevent the spread of infection and make our campus safe for everyone. If there are local outbreaks, restrictions may well be reimposed. As a result, the following guidelines apply not only during introduction week, but also for the upcoming autumn semester: 

 • Keep your hands clean – use the hand disinfectant available on campus, and wash your hands
 • Remember to air the rooms you use
 • Stay home if you feel ill

The Faculty of Arts posts information about the Covid-19 situation on the study portal’s corona information page.

(This site will not be updated in July.)

Commencement of studies exam

As of 1/9 2016 a commencement of studies exam has been introduced on all Bachelor’s degree programmes at the Faculty of Arts. This exam will be conducted in September during the first semester of the Bachelor’s degree programme.

On the Cognitive Science programme the exam is linked with the course called Cognition and Communication. You can use the link to read more about the nature of this exam in the course catalogue. Keep in mind that the course catalogue will be updated regarding the commencement of studies exam by the 1st of September!

It is important that you are well informed about the commencement of studies exam. During the introduction week your student counsellor can tell you more about the commencement of studies exam on your degree programme.

Undervisning, skema og studieteknik

Du glæder dig sikkert til at komme i gang med dit nye studium. I velkomstpjecen har dine tutorer skrevet lidt om dit første semester, og senere vil du på e-læringsplatformen Brightspace få mere information fra dine undervisere om pensum mv. Det er dine undervisere, der beslutter, hvilke informationer og materialer fra kurset I skal have og hvornår. Derfor vil du i nogle tilfælde kunne finde information allerede før studievelkomstugen, og andre gange får du først mere at vide i forbindelse med den første undervisningsgang.

Hvis du gerne vil vide, hvordan dit skema for det kommende semester ser ud, skal du logge ind på mitstudie.au.dk. Du skal dog være opmærksom på, at skemaet ofte først er klar inde på mitstudie.au.dk ganske kort tid før semesterstart. Det skyldes, at studieadministrationen først skal undervisningstilmelde og holdsætte alle nye studerende. Så fortvivl ikke, hvis du ved første login ikke kan se noget. Det skal nok komme. 

Du kan også forberede dig til din nye hverdag som universitetsstuderende ved at læse mere på AU Studypedia, som er et akademisk studieværktøj, som du kan bruge under hele dit uddannelsesforløb. Her kan du finde en masse gode råd og værktøjer til det at være universitetsstuderende bl.a. om studievaner, notatteknik, formalia i opgaver mm. AU Studypedia har lavet et helt afsnit målrettet alle jer, der er nye studerende, hvor der er øvelser og gode råd til at komme godt i gang som universitetsstuderende.

Har du særlige behov for hjælp eller støtte?

Hos Specialpædagogisk Støtte (SPS) på Aarhus Universitet kan du få information og vejledning, hvis du har særlige behov for støtte.

Det kan være på grund af:

 • Læse-, skrive eller regnevanskeligheder
 • En psykisk lidelse
 • En neurologisk lidelse
 • Et bevægelseshandicap
 • Et hørehandicap
 • Et synshandicap

Vigtigt: Du må gerne kontakte SPS allerede inden studiestart – også hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få støtte.

Læs mere her: https://studerende.au.dk/sps/

Du kan også kontakte din lokale studievejleder, hvis du har spørgsmål om at være studerende med særlige behov. Find din studievejleder her.

IT-systemer og vigtige links

Som ny studerende på AU kommer du til at møde en masse forskellige IT-platforme til forskellige formål. I starten synes du måske, at det er svært at finde rundt i. Det er helt ok, og du skal nok få styr på systemerne i løbet af din første tid på uddannelsen. I løbet af velkomstugen holder dine tutorer også en IT-introduktion for jer. Nedenfor finder du et overblik over de vigtigste systemer:

 • mitstudie.au.dk er den samlede indgang til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende. 

Brightspace er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.   

 • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, mm. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.
 • studerende.au.dk/arts er din såkaldte ”studieportal”. Det er de hjemmesider, hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.
 • EduroamDet trådløse netværk på AU hedder Eduroam. Før du kan bruge det, skal du installere det på dine enheder.
 • Zoom. På universitetet kan du møde både undervisning og andre aktiviteter såsom oplæg eller møder, der foregår digitalt via platformen Zoom. Du skal huske at benytte den officielle AU Zoom-instans og ikke gratis-versionen eller licens via Zooms egen hjemmeside. Du finder vejledning til log-in samt til brugen af zoom på AU Studypedia.
 • Vær opmærksom på, at du som studerende på AU kan få en del gratis software eller software med rabat. Læs mere på siden her: https://studerende.au.dk/it-support/software/
 • IT-sikkerhed. Når du bruger universitetets IT-systemer eller arbejder med analoge informationer, skal du være opmærksom på informationssikkerheden, så du undgår at miste dine egne eller andres oplysninger eller lække fortrolige informationer. Informationssikkerhed handler i høj grad om din adfærd, når du arbejder med informationer. Se hvad du skal være særligt opmærksom på.  
 • IT-support. Hvis du har tekniske problemer, kan du få hjælp hos Arts IT Support. Der kan godt være lidt travlt i supporten i de første uger af semesteret, så vær tålmodig :)

Vi siger fra

På Aarhus Universitet lægger vi stor vægt på, at vi behandler hinanden med respekt og ordentlighed, og vi siger fra over for chikane, mobning, vold og diskrimination i alle former. Ingen bør udsættes for dette, og denne type adfærd tolereres naturligvis heller ikke under studievelkomsten. Dette er formuleret i Arts' regler for studievelkomsten, som bl.a. også indeholder den alkoholpolitik, som gælder i velkomstugen. 

Hvis du oplever, at nogen opfører sig uacceptabelt over for dig, er der forskellige steder, du kan søge hjælp. Det kan du læse mere om på AU-hjemmesiden "Vi siger fra".