Studiestart Filosofi Bachelor 2019

Velkommen på Filosofi!

Her finder du alle praktiske informationer til din studiestart

Kære nye filosofistuderende

Stort tillykke med din optagelse på Filosofi på Aarhus Universitet. Du står nu foran en ny tid som universitetsstuderende. Din første tid på Aarhus Universitet vil byde på både introuge og hyttetur, hvor du vil få mulighed for at møde dine nye medstuderende og blive introduceret til både det faglige og det sociale fællesskab. Dine tutorer har planlagt det hele, og de glæder sig til at vise dig til rette på Filosofi.

Introugen foregår fra den 26/8 til den 30/8, og hytteturen er fra den 11/10 til den 13/10.

Her på hjemmesiden kan du finde alt den praktiske information, som du har brug for, forud for din studiestart. Under ’Studiestartsdokumenter’ vil du finde intropjecen, som indeholder programmet for selve introugen, samt anden vigtig information.

Tilvalgsstuderende

Starter du på tilvalg i filosofi, skal du ikke lade dig skræmme væk af, at vi skriver ’nye filosofistuderende'. Dette omfatter nemlig også dig. Du er mere end velkommen til at deltage i introugen og hytteturen, ja faktisk så velkommen at vi også sætter dig i en studiestartsgruppe!
Alle aktiviteter i introugen med få undtagelser vil foregå sammen med bachelor i filosofi. En af dagene vil studievejlederen komme og fortælle lidt om at være tilvalgsstuderende på filosofi og svare på jeres eventuelle spørgsmål. Vi glæder os til at se dig!    

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmålet til noget, lige fra dit mødested mandag morgen til problemer med tilmelding til de forskellige arrangementer, så er du meget velkommen til at kontakte enten dine tilknyttede tutorer eller cheftutor Julie.

Udover denne studiestartshjemmeside, er der også oprettet en Facebookgruppe, som du finder via følgende link: https://www.facebook.com/groups/1433503456791392/

Denne side vil først fungere som en kommunikationsvej mellem tutorerne og dig som ny studerende, og vil herefter blive til din årgangs (fælles) side.  

Vi glæder os meget til at se dig den 26. august!

De bedste hilsner fra

Cheftutor Julie og tutorerne for Filosofi 2019

Praktisk information

Hvor starter jeg mandag morgen?

Mandag den 26. august kl. 8 om morgenen, er du inviteret til morgenmad hjemme hos én af dine tutorer. Til morgenmaden vil du møde din studiestartsgruppe, samt de tutorer, som er tilknyttet lige netop din gruppe. Det er derfor MEGET VIGTIGT, at du holder dig opdateret på denne side, da der cirka en uge inden introugens begyndelse, vil kunne findes information om, hvilken studiestartsgruppe du er i, samt kontaktoplysninger på dine tutorer og adresse på din morgenmadsvært.

Programændringer

Hvis der skulle ske ændringer i programmet, så vil ændringerne blive lagt op herinde, så husk at holde dig opdateret her på siden i tiden op til introugen. Derudover vil oplysninger om ændringer også blive annonceret i en Facebookgruppe, som er oprettet helt særligt til studerende på din årgang på Filosofi (Se ’Spørgsmål og kontakt’ nedenfor).

Tilmelding til arrangementer

Deltagelsen i introugen er (næsten) gratis.

Det eneste du skal betale for, er fællesspisning mandag aften og deltagelsen i Filosofisk Sammenkomst. Hytteturen er desværre ikke gratis, og information om beløb vil komme senere.

Links til tilmelding vil komme på facebook (har du ikke facebook, kontakt da cheftutor Julie for link). 

Studiestartsdokumenter

Studiestartspjece Filosofi 2019

Studiestartsprøve

Pr. 1/9 2016 er der indført en studiestartsprøve på alle bacheloruddannelser på Arts. Prøven afholdes i løbet af september på bacheloruddannelsens første semester.

På Filosofi er studiestartsprøven tilknyttet disciplinen Filosofifagets metodik. Via linket kan du læse mere om prøvens art i kursuskataloget.  

Det er vigtigt, at du orienterer dig om studiestartsprøven. I introduktionsugen kan din studievejleder fortælle dig mere om studiestartsprøven på din uddannelse. 

IT-systemer og vigtige links

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • mit.au.dk er til studieselvbetjening, hvor du eksempelvis kan bestille studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.

  • studerende.au.dk/arts er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.

Få overblik over IT-systemer på AU

372170 / i40