Studiestart Brasilianske studier, Kinastudier, Japanstudier, Indien- og Sydasienstudier, Rusland- og Balkanstudier Bachelor 2019

Velkommen på Globale studier!

Her finder du alle praktiske informationer om din studiestart

Velkommen på én af Globale Studiers uddannelser, og velkommen til Aarhus Universitet. På denne side kan du finde informationer om din studiestart og et link til din introduktionspjece, som indeholder al nødvendig information omhandlende din introduktionsuge. Det er vigtigt, at du læser din introduktionspjece grundigt.

Globale Studier er en fælles betegnelse for Kinastudier, Japanstudier, Indien- og Sydasienstudier, Brasilianske Studier og Rusland- og Balkanstudier. Alle uddannelserne har det til fælles, at deres hovedformål er at gå i dybden med et specifikt land eller område. I introduktionsugen er vi samlet på tværs af alle studierne, så du kan lære dine nye medstuderende at kende; både dem fra dit studie, men også de studerende fra dine nabostudier.

Vi husker tydeligt hvordan det var at starte på universitet; en oplevelse, der på godt og ondt er både spændende og nervepirrende. Af samme grund står vores tutorhold klar med et fantastisk program, der som sit eneste formål sigter efter at give dig den suverænt bedste start på livet som universitetsstuderende. Vi har planlagt en sjov, spændende og intensiv introduktionsuge samt en hyttetur, som vil finde sted i starten af oktober.

Vi glæder os til at møde jer alle sammen!

Praktisk information

Vi glæder os til at møde jer alle sammen. Årets introduktionsuge finder sted i uge 35, og starter mandag d. 26 august 2019. Deltager du i introduktionsugen, skal du møde op til morgenmad hos én af dine tutorer mandag d. 26 august kl. 08.00. Kort inden introduktionsugen vil du blive kontaktet af en af dine tutorer med yderligere information om hvor du skal møde op.

Vi håber rigtig meget, at du har mulighed for at deltage i både introduktionsugen samt hytteturen. Dog, såfremt du skulle blive forhindret, vil vi alligevel på det kraftigste opfordre alle til at prioritere at komme onsdag d. 28.08.2019 til arrangementet ’undervisere introducerer fag’. Her vil du møde dine undervisere for første gang, få en studiegruppe, og blive introduceret til de fag, som du skal have på første semester.

Tilmeld dig gerne vores Facebookgruppe - find linket, og læs samtidig en hel masse mere om både introduktionsugen og hytteturen i introduktionspjecen.

Studiestartsprøve

Pr. 1/9 2016 er der indført en studiestartsprøve på alle bacheloruddannelser på Arts. Prøven afholdes i løbet af september på bacheloruddannelsens første semester. 

Det er vigtigt, at du orienterer dig om studiestartsprøven. I introduktionsugen kan din studievejleder fortælle dig mere om studiestartsprøven på din uddannelse. 

På Brasilianske studier er studiestartsprøven tilknyttet disciplinen Begyndersprog 1.  

På Kinastudier er studiestartsprøven tilknyttet disciplinen Begyndersprog 1.

På Japanstudier er studiestartsprøven tilknyttet disciplinen Begyndersprog 1.

På Indien- og Sydasienstudier er studiestartsprøven tilknyttet disciplinen Begyndersprog 1.

På Ruslandstudier er studiestartsprøven tilknyttet disciplinen Begyndersprog 1.

IT-systemer og vigtige links

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • mit.au.dk er til studieselvbetjening, hvor du eksempelvis kan bestille studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.

  • studerende.au.dk/arts er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.

Få overblik over IT-systemer på AU

372344 / i40