Studiestart Brasilianske studier, Kinastudier, Japanstudier, Indien- og Sydasienstudier, Ruslandstudier Bachelor 2020

Kære ny studerende på ARTS, Aarhus Universitet.

Studiestarten for nye studerende er mandag d. 24. august i uge 35, 2020. Den første uge vil være introducerende til både faglige, praktiske og sociale elementer, som er vigtige for din fremtid som studerende på ARTS, AU. På denne side vil der i begyndelsen af juli 2020 komme program for den første uge, samt anden information, som er vigtig for dig som ny studerende.

IT-systemer og vigtige links

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • mit.au.dk er til studieselvbetjening, hvor du eksempelvis kan bestille studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.

  • studerende.au.dk/arts er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.

Få overblik over IT-systemer på AU