Studiestart Historie Bachelor 2019

Velkommen på Historie!

Her finder du alle praktiske informationer om din studiestart

Din studiestart på Historie begynder mandag i uge 35. Dette er en Introuge, som vil integrere dig både fagligt og socialt på dit nye studie og Aarhus Universitet. Til at hjælpe dig er vi en stor gruppe tutorer, som alle læser Historie på forskellige semestre. Vi har arrangeret et program, som helt sikkert vil gøre dig klar til at starte livet som universitetsstuderende.

Programmet for introugen, og meget andet, kan du finde i studiestartspjecen, som du kan downloade under punktet 'studiestartsdokumenter' længere nede på siden.

Vi glæder os til at tage imod jer. Velkommen!

Praktisk information

Den første dag i Introugen:

  • Vi mødes mandag den 26. august 2019 kl. 8.00 i Nobelauditoriet (Jens Chr. Skous vej 4, 8000 Aarhus C – bygn. 1482-105).

Sociale medier:

  • Facebook: Bliv allerede nu medlem af vores Facebook-gruppe: Historisk Introuge 2019. Her er du velkommen til at stille spørgsmål o.lign.
  • Instagram: Følg endelig også vores Instagram-profil: historiskintrouge!

Hyttetur:

  • I weekenden d. 20.-22. september 2019 har vi arrangeret en hyttetur, hvor alle nye historiestuderende og tutorer er inviterede!

Prioritering af fag:

  • Det er vigtigt, at du husker at prioritere, hvilket Bredt Emne-fag du ønsker på dit 1. semester. Bemærk, at du med dit emnevalg til 1. semester også vælger emne på dine to efterfølgende semestre, henholdsvis Kildeintroducerende Emne på 2. semester og Kildenært Emne på 3. semester.

Kontaktoplysninger på cheftutorer findes nedenfor.
For mange flere informationer: Læs studiestartspjecen!

OBS: "Bredt-emne" på 1. semester

 

På 1. semester af din bachelor har du faget "Bredt-Emne". Her er der mulighed for at vælge en række forskellige emner. Du skal prioritere, hvilket fag du helst vil have inden studiestarten. Derfor er det vigtigt, at du på Stads Selvbetjening husker at prioritere, hvilket Bredt Emne-fag du ønsker på dit 1. semester.

En liste over og beskrivelse af de forskellige valgmuligheder ligger som en pdf under menupunktet 'studiestartsdokumenter'. Bemærk, at du med dit emnevalg til 1. semester også vælger emne på dine to efterfølgende semestre, henholdsvis Kildeintroducerende Emne på 2. semester og Kildenært Emne på 3. semester.

Fristen for tilmelding er perioden 10-15. august. Har du spørgsmål til "Bredt-Emne", så kontakt studievejledningen for Historie, Klassiske og Globale studier

Studiestartsprøve

Pr. 1/9 2016 er der indført en studiestartsprøve på alle bacheloruddannelser på Arts. Prøven afholdes i løbet af september på bacheloruddannelsens første semester.

På Historie er studiestartsprøven tilknyttet disciplinen Bredt emne. Via linket kan du læse mere om prøven i kursuskataloget. Du kan også orientere dig i pdf'en under "studiestartsdokumenter'.

Det er vigtigt, at du orienterer dig om studiestartsprøven. I introugen kan din studievejleder fortælle dig mere om studiestartsprøven på din uddannelse. 

IT-systemer og vigtige links

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • mit.au.dk er til studieselvbetjening, hvor du eksempelvis kan bestille studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.

  • studerende.au.dk/arts er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.

Få overblik over IT-systemer på AU

373192 / i40