Studiestart Informationsvidenskab Bachelor 2019

Velkommen på Informationsvidenskab!

 Her finder du alle praktiske informationer om din studiestart

Din studiestart er i uge 35 – reserver ugen. På denne hjemmeside kan du finde oplysninger, der angår din studiestart på Informationsvidenskab. 

Din første uge er en introuge. Ugen drejer sig om at integrere dig, fagligt og socialt, på dit studie og på Aarhus Universitet. Vi er en gruppe studerende fra Informationsvidenskab, som vil være dine tutorer i introugen og fremefter. I introugen har vi lavet et hyggeligt og festligt program, som har til formål at ryste dig sammen med dine nye studiekammerater, og gøre dig klar til undervisningen ugen efter. 

Vi ved godt hvordan det er at være ny, så derfor vil vi gøre vores bedste for at hjælpe dig godt i gang – så hvis du allerede nu har spørgsmål vedrørende introugen, skal du endelig bare tage kontakt!

Praktisk information

 

Introduktionsugen starter mandag d. 26. august kl. 09:00 på Helsingforsgade 12, 8200 Aarhus N.

Find information og program for hele introugen i studiestartspjecen for digital design. Den finder du under ’studiestartsdokumenter’ herunder.

Studiestartsprøve

Pr. 1/9 2016 er der indført en studiestartsprøve på alle bacheloruddannelser på Arts. Prøven afholdes i løbet af september på bacheloruddannelsens første semester.

På Informationsvidenskab er studiestartsprøven tilknyttet disciplinen It, menneske og samfund. Via linket kan du læse mere om prøvens art i kursuskataloget.  

Det er vigtigt, at du orienterer dig om studiestartsprøven. I introduktionsugen kan din studievejleder fortælle dig mere om studiestartsprøven på din uddannelse. 

IT-systemer og vigtige links

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • mit.au.dk er til studieselvbetjening, hvor du eksempelvis kan bestille studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.

  • studerende.au.dk/arts er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.

Få overblik over IT-systemer på AU

1438792 / i40