Studiestart Spansk (International Virksomhedskommunikation i Spansk (IVK) og Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (SLK)) Bachelor 2019

Velkommen på Spansk!

Her finder du alle praktiske informationer om din studiestart

Velkommen til dit nye studie på Aarhus Universitet. I uge 35 vil der være introduktionsuge for alle Jer nye studerende, hvor I vil blive rystet godt sammen gennem sociale aktiviteter, samt få et godt fagligt indblik i livet på universitetet. Introduktionsugen afholdes fælles for både International Virksomhedskommunikation i Spansk (Spansk IVK) og Spansk Sprog, Litteratur og Kultur (Spansk SLK).

Til at hjælpe dig er vi en gruppe tutorer fra spanskstudiet, som vil tage godt imod dig fra allerførste dag, og vi vil være behjælpelige under hele introforløbet og fremover.

Vi har strikket et godt og hyggeligt program sammen, som vil ruste dig til studielivet. Vi ved også, hvordan det er at være ny, så vi vil gøre, hvad vi kan for, at du får en rigtig god start.

Programmet for introugen og meget andet, kan du finde i studiestartspjecen, som du kan downloade under punktet 'Studiestartsdokumenter' længere nede på siden.  

 

Praktisk information

Mandag d. 26. august skal I alle møde op foran Nobelparkens kantine kl. 09, hvor vi vil tage imod Jer og guide Jer videre. Kig efter et skilt, hvor der står ’Spansk’ på!

Adresse: Jens Chr. Skous Vej 4, 8200 Aarhus N

I kan finde headtutorernes kontaktoplysninger i højre margen på denne side eller i studiestartspjecen.

Vi har lavet en fælles Facebookgruppe for både IVK og SLK, hvor I også har mulighed for at komme i kontakt med os og hinanden. Gruppen hedder: ”Spansk AU 2019”.

Udover introduktionsugen i uge 35 har vi arrangeret en hyttetur fredag d. 27. til søndag d. 29. september. I kan læse mere om denne i studiestartspjecen.

Sørg for at læse studiestartspjecen grundigt igennem, da al nødvendig information findes her omkring din studiestart. Derudover er det vigtigt, at I gennemgår tjeklisten til studiestarten, som kan findes under relevante links i studiestartspjecen.

 

Studiestartsprøve

Pr. 1/9 2016 er der indført en studiestartsprøve på alle bacheloruddannelser på Arts. Prøven afholdes i løbet af september på bacheloruddannelsens første semester.

På Spansk (både IVK og SLK) er studiestartsprøven tilknyttet disciplinen Sprog og kommunikation I. Via linket kan du læse mere om prøvens art i kursuskataloget.  

Det er vigtigt, at du orienterer dig om studiestartsprøven. I introduktionsugen kan din studievejleder fortælle dig mere om studiestartsprøven på din uddannelse. 

IT-systemer og vigtige links

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • mit.au.dk er til studieselvbetjening, hvor du eksempelvis kan bestille studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.

  • studerende.au.dk/arts er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.

Få overblik over IT-systemer på AU

373198 / i40