Kandidattilvalg med vinterstart

For studerende med BA-tilvalg i Religionsvidenskab, Oldtidskundskab eller Arabisk- og Islamstudier

Hvis der på dit BA-tilvalg indgår 30 ECTS propædeutik og du ønsker at fortsætte på KA-tilvalget, skal du være opmærksom på, at dit studieforløb på kandidatuddannelsen vil være anderledes end det normerede studieforløb, der er beskrevet i studieordningen.

Som følge af de 30 ECTS propædeutik afslutter du BA-tilvalget et semester senere, end studerende på andre BA-tilvalg. Du vil derfor skulle påbegynde KA-tilvalget og din kandidatuddannelse ved vinterstart.

Find information om, hvordan og hvornår du skal søge om optagelse på din kandidatuddannelse med KA- tilvalg med vinterstart.

Dit studieforløb på kandidatuddannelsen

Dit studieforløb vil adskille sig, fordi placeringen af fagene på kandidattilvalget ikke passer sammen med placeringen af fagene på dit hovedfag. Du vil derfor kunne opleve:

  • En ujævn fordeling af ECTS på uddannelsens semestre, se eksemplet nedenfor

  • Risiko for at undervisningen i et fag falder sammen med undervisning i et andet fag

  • Risiko for at eksamensdatoer ligger tæt på eller oveni hinanden

Eksempler på, hvordan dit studieforløb kan se ud

Eksempel 1 (Profilfag: Underviserprofil)

SemesterFagAntal ECTS
1. semester
Forår
KA-tilvalg 1. semester
30 ECTS
30 ECTS
2. semester
Efterår
KA-tilvalg 2. semester
15 ECTS +
Specialeforb. forløb
10 ECTS
25 ECTS
3. semester
Forår

Profilfag: Underviserprofil
20 ECTS +
Centralt fag 2. semester
15 ECTS

35 ECTS
4. semester
Efterår
Speciale
30 ECTS
30 ECTS

Eksempel 2 (Projektorienteret forløb)

SemesterFagAntal ECTS

1. semester
Forår

KA-tilvalg 1. semester
30 ECTS
30 ECTS

2. semester
Efterår

KA-tilvalg 2. semester
15 ECTS +
Projektorient. forløb
30 ECTS

45 ECTS
3. semester
Forår
Centralt fag 2. semester
15 ECTS
15 ECTS
4. semester
Efterår
Speciale
30 ECTS
30 ECTS