Bachelortilvalg

Et bachelortilvalg er normeret til 45 ECTS og er placeret på sidste år af din bacheloruddannelse.

Optagelse på bachelortilvalg kræver i første omgang, at dit centrale fag kan kombineres med et tilvalg. Det fremgår af studieordningen for dit centrale fag.

Du kan læse mere om bachelortilvalg her:

Som studerende på Arts har du desuden disse muligheder på bachelortilvalget:

Tilvalg på et andet fakultet ved Aarhus Universitet

De andre fakulteter på Aarhus Universitet udbyder også en række tilvalg, som studerende på Arts kan vælge.

Vær opmærksom på studiestrukturen på bachelortilvalget

På Arts er kurserne på bachelortilvalget tilrettelagt sådan, at man skriver bachelorprojekt i efterårssemestret (5. semester).

På andre fakulteter kan kurserne på tilvalget være placeret sådan, at bachelorprojektet skrives i forårssemesteret (6. semester).

I sådanne tilfælde har du mulighed for at søge dispensation til at flytte dit bachelorprojekt, så det passer med strukturen på dit tilvalg.

Hvis du fortsætter på et kandidattilvalg på et andet fakultet

Hvis du har centralt fag inden for gymnasiefagrækken, har du mulighed for at læse videre på et kandidattilvalg.

Når du læser et kandidattilvalg på et andet fakultet, skal du have en rammeudvidelse, som forlænger din uddannelse med et semester. Det vil have betydning for dit studieprogram på din kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om rammeudvidelse her:

Individuelt tilrettelagt tilvalg i udlandet (ITTU)

Hvis du overvejer et udlandsophold som en del af dit tilvalg, skal du i stedet for et ordinært bachelortilvalg vælge et individuelt tilrettelagt tilvalg i udlandet, ITTU.

Du kan læse mere om reglerne og betingelserne for ITTU her:

OBS! Studerende ved flg. BA-uddannelser kan ikke søge om ITTU: International Virksomhedskommunikation, Uddannelsesvidenskab og Teologi.

Overført tilvalg

I stedet for at læse et tilvalg på Aarhus Universitet kan du vælge et helt tilvalg ved et andet universitet i Danmark. Dette kaldes et overført tilvalg. Du skal altid søge om forhåndsgodkendelse af tilvalget.

OBS! Det fremgår af din studieordning, om der kan indgå et tilvalg i din uddannelse. Studerende på International Virksomhedskommunikation kan ikke søge om overført tilvalg

Regler for overført tilvalg

 • Det overførte tilvalg skal vægte præcis 45 ECTS (eksklusiv evt. propædeutik)
 • Det overførte tilvalg skal være baseret på en studieordning, tilvalgspakke eller et studieprogram, der er godkendt af et studienævn eller en lignende instans - det er ikke muligt selv at sammensætte en individuel fagpakke
 • Det overførte tilvalg skal ligge uden for dit centrale fags faglige område
 • Adgang til overført tilvalg kræver, at du har bestået 60 ECTS på dit centralfag (eksklusiv propædeutiske fag), senest den 15. april i ansøgningsåret. Vær desuden opmærksom på, at der kan gælde specifikke adgangskrav for det overførte tilvalg, du søger ind på.
 • Du kan ikke søge om optagelse på et af AU’s egne tilvalg, når du har søgt om godkendelse af et overført tilvalg.
 • Overvejer du et overført tilvalg med propædeutik? Så skal du være opmærksom på, at der maksimalt må indgå 60 ECTS propædeutik i din samlede bacheloruddannelse. Hvis du læser på en bacheloruddannelse, hvor der indgår propædeutik, har det betydning for hvilke bachelortilvalg, du kan få godkendt som overført tilvalg.

Sådan gør du

 • Du ansøger om godkendelse af det overførte tilvalg via formularen til forhåndsgodkendelse på mitstudie.au.dk. Husk at vedlægge en studieordning for det overførte tilvalg. Formularen bruges også til andre typer af forhåndsgodkendelse, så der kan være felter, der ikke passer til din ansøgning. Du må gerne vedhæfte en forklaring til din ansøgning i en særskilt fil, hvis du synes, at ansøgningen ellers bliver uklar.
 • Du kan godt søge om forhåndsgodkendelse af flere overførte tilvalg ved samme uddannelsesinstitution, men du kan naturligvis kun følge ét af disse. Du skal huske at give besked til den person, der har udstedt din forhåndsgodkendelse om, hvilket af de evt. flere forhåndsgodkendte tilvalg, du er kommet ind på. Du kan ikke søge om forhåndsgodkendelser af overførte tilvalg ved flere forskellige uddannelsesinstitutioner. 
 • Du skal søge om at få meritoverført dine beståede resultater efter hvert semester. Du skal benytte skemaet til 'meritansøgning' på mitstudie.au.dk og vedlægge dokumentation for dine resultater, fx en kopi af eksamensbevis.
 • Frist for ansøgning om forhåndsgodkendelse af overført tilvalg er 15. februar.
 • Du skal også være opmærksom på de frister for ansøgning om optagelse, som findes på det universitet, hvor du søger ind på dit overførte tilvalg.

FAQ

Hvad gør jeg, hvis mit overførte tilvalg ikke bliver oprettet?

 • Hvis dit overførte tilvalg ikke oprettes, kan du efterfølgende søge om optagelse på en af Arts’ tilvalg med ledige pladser.

Overføres mine karakterer fra det overførte tilvalg automatisk til AU?

 • Nej. Du skal selv indsende dine eksamensresultater fra det overførte tilvalg. Det gør du ved at benytte meritansøgningsskemaet på mitstudie.au.dk. Du skal vedlægge officiel dokumentation for dine karakterer, fx en kopi af eksamensudskrift eller eksamensbevis.