IV-fag

Internationaliseringsvalgfaget giver dig mulighed for at begå dig fagligt på et fremmedsprog og for at arbejde med et fagligt tema inden for de humanistiske uddannelsers fagområder.

Du opnår kompetencer til at begå dig fagligt i en tværfaglig undervisningssammenhæng og får dermed et tværfagligt perspektiv på dit eget fagområde.

IV-fagene udbydes både i efterårs- og forårssemestre. Tjek din studieordning på mitstudie.au.dk, hvis du er i tvivl om, hvornår du skal have IV-fag.

Herunder finder du informationer omkring IV-fagene. Husk også at orientere dig om de forskellige frister via links nedenfor

Udbudte IV-fag

Forud for undervisningstilmeldingsperioden for det kommende semester, kan se alle de udbudte IV-fag og læse mere om deres faglige indhold i kursuskataloget.

Tilmelding til IV-fag

Du bliver ikke automatisk tilmeldt IV-fag og skal derfor selv tilmelde dig/angive dine 4 prioriteter på studieselvbetjeningen (STADS) i tilmeldingsperioden.

Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan herefter ikke framelde dig eller skifte IV-fag.

Find tilmeldingsfristerne her: Undervisnings- og eksamenstilmelding

Fordeling af pladser på IV-fag

Du skal være opmærksom på, at der er pladsbegrænsning på de enkelte IV-fag og at oprettelsen af IV-fagene, er betinget af antallet af tilmeldte studerende. Det er derfor vigtigt, at du vælger fire IV-fag i prioriteret rækkefølge. Hvis der er flere ansøgere, end der er pladser, fordeles pladserne ved lodtrækning.

Hvornår får jeg at vide, hvilket IV-fag jeg har fået?
Pladserne bliver fordelt efter fristens udløb. Når du har fået tildelt plads, vil IV-faget fremgå med status ”Plads” i Studieselvbetjeningen. Indtil da vil de have status ”Under behandling”.

Hvis du ikke får plads på dine prioriteter
Hvis du ikke får en plads på et af de fire IV-fag du har prioriteret, skyldes det enten, at der ikke er plads eller at IV-faget ikke bliver oprettet. Du vil i så fald blive kontaktet med henblik på at vælge et nyt blandt de IV-fag, der har ledige pladser.

Forhåndsgodkendelse og merit

Som studerende på Arts har du mulighed for at erstatte et eller flere kurser/moduler i din uddannelse med et kursus/modul fra en anden uddannelse på Aarhus Universitet eller et andet universitet i Danmarks eller udlandet.

Inden du kan søge optagelse på et kursus/modul uden for din egen uddannelse, skal du have en forhåndsgodkendelse.

Kurser, som ønskes meritoverført eller forhåndsgodkendt til IV-fag, skal leve op til følgende:

  • Kurset skal være på 10 ECTS
  • Kurset skal være på bachelorniveau
  • Kursets udbudssprog skal være engelsk eller et andet fremmedsprog
  • Kursets faglige tema skal være relevant for de humanistiske uddannelsers fagområder
  • Kurset skal give dig et tværfagligt perspektiv på dit eget fagområde

Læs mere om, hvordan du søger om forhåndsgodkendelse og merit

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller problemer med din tilmelding til IV-fag, kan du kontakte Studiecenter Arts.