Kandidattilvalg med rammeudvidelse

Hvis du vælger et gymnasierettet tilvalg uden for Arts, skal du være opmærksom på, at nogle fagkombinationer gør, at kandidattilvalget forlænges med 30 ECTS - dette kaldes 'rammeudvidelse'.

Hvis du har rammeudvidelse på dit kandidattilvalg, kan det betyde, at dit studieprogram skal tilrettelægges særligt - ofte i dialog med studievejledningerne på dit centrale fag og på dit tilvalgsfag.

På denne side kan du finde information om, hvordan din studieplan kan sammensættes og hvad du skal være opmærksom på.

Dine muligheder afhænger af, om der på din kandidatstudieordning findes en særlig B-linje med rammeudvidelse. Tjek studieordningen for din kandidatuddannelse, for at se om det gælder for din kandidatuddannelse, inden du læser videre. 

Kandidatuddannelse: B-linje med rammeudvidelse

Hvis der på din kandidatuddannelsen findes en særlig B-linje for studerende med rammeudvidelse, vil undervisningsudbuddet på dit centrale fag være tilrettelagt sådan, at du først på dit tredje semester "vender tilbage" til dit centrale fag.

Dit studieprogram vil se ud som følger:

SemesterKurser

1. semester
(Efterår)

Kandidattilvalg (30 ECTS)
2. semester
(Forår)
Kandidattilvalg (30 ECTS)
3. semester
(Efterår)
Kandidattilvalg (15 ECTS) +
Centralt fag (15 ECTS)
4. semester
(Forår)
Profilsemester (30 ECTS)
- inkl. specialeforberedende forløb
5. semester
(Efterår)
Speciale

Kandidatuddannelse: B-linje uden plads til rammeudvidelse

Hvis der ikke findes en særlig B-linje for studerende med rammeudvidelse, vil undervisningsudbuddet på dit centrale fag være tilrettelagt efter studerende, der ikke har rammeudvidelse.

Du skal derfor selv tilrettelægge en studieplan – gerne i samarbejde med studievejledningen på dit centrale fag og på dit tilvalgsfag. 

For at kunne lægge en studieplan, skal du undersøge følgende:

 • Undersøg, hvornår du kan tage de enkelte kurser
  Tjek kursuskataloget for at finde ud af, hvornår de forskellige kurser, der ligger på dit kandidattilvalg og dit centrale fag udbydes. Nogle kurser udbydes kun i foråret/efteråret, mens andre udbydes i begge semestre.
 • Undersøg, hvilke kurser der er obligatoriske/valgfag
  Tjek studieordningerne for både kandidatuddannelsen (dit centrale fag) og kandidattilvalget for at se, hvilke fag der er obligatoriske, og om der indgår valgfag/valgbare elementer. Hvis der indgår valgfag/valgbare elementer kan der være mulighed for at tage dette på et andet semester, hvor der findes et alternativt udbud.

Derudover er det vigtigt, at være opmærksom på følgende:

 • Profilsemester
  Hvis der i din kandidatuddannelse indgår et profilsemester, er det muligt at flytte dette til et forårssemester. Udbuddet af profilfag vil dog være begrænset (og kan ses på siden 'Profilfag'). Derudover kan du også tage "Internationale valgfag". 
  Husk at du skal søge specialevejleder, før du påbegynder dit profilsemester - se fristerne under eksemplerne nedenfor. 
 • Specialesemester
  Du bliver automatisk tilmeldt specialet på det sidste semester af din kandidatuddannelse, sådan at du har mulighed for at benytte dine tre eksamensforsøg. Specialet kan derfor ikke udskydes, for at få studieplanen til at gå op. 
 • Tilmelding til undervisning og eksamen
  Tjek dine tilmeldinger til undervisning og eksamen forud for hvert semester. Du skal sikre dig, at du er tilmeldt det rigtige og alternativt sørge for at rette dine tilmeldinger.

Eksempler på studieplaner med rammeudvidelse

Herunder finder du forskellige eksempler på studieplaner, hvor kandidatuddannelser uden en særlig B-linje med rammeudvidelse kombineres med kandidattilvalg med rammeudvidelse.
Vær opmærksom på, at der er tale om vejledende eksempler.

Eksempel 1

Semester Kurser

1. semester
(Efterår)

Kandidattilvalg (30 ECTS)
2. semester
(Forår)
Kandidattilvalg (30 ECTS)
3. semester
(Efterår)
Profilsemester (30 ECTS)
- inkl. specialeforberedende forløb*
4. semester
(Forår)
Centralt fag (15 ECTS) +
Kandidattilvalg (15 ECTS)
5. semester
(Efterår)
Speciale (30 ECTS)

Eksempel 2

Semester Kurser
1. semester
(Efterår)
Kandidattilvalg (30 ECTS)
2. semester
(Forår)
Centralt fag (15 ECTS) +
Kandidattilvalg (15 ECTS)
3. semester
(Efterår)
Kandidattilvalg (30 ECTS)
4. semester
(Forår)
Profilsemester (30 ECTS)
- inkl. specialeforberedende forløb*
5. semester
(Efterår)
Speciale (30 ECTS)

* Husk, at du skal søge specialevejleder, før du påbegynder dit specialeforberedende forløb. Vær desuden opmærksom på, om der udbydes specialeforberende forløb for din uddannelsen i det pågældende semester.

 • Skal du have specialeforberedende forløb i foråret, skal du søge ved fristen 1. november.
 • Skal du have specialeforberende forløb i efteråret, skal du søge ved fristen 1. maj.

Læs mere om at søge specialevejleder.

Rammeudvidelse og SU

Hvis din studietid forlænges som følge af rammeudvidelse, er du berettiget til ekstra SU svarende til studieforlængelse.

Du selv skal huske at søge om de ekstra SU-klip - læs mere om udvidelse af SU-rammen.

Fagkombinationer med rammeudvidelse

Hvis du kombinerer dit centrale fag på Arts med et tilvalg (bachelor- og kandidattilvalg) i et af gymnasiefagene inden for naturvidenskab og teknik eller inden for samfundsfag, forlænges din kandidatuddannelse med 30 ECTS. Udvidelsen ligger på kandidattilvalget.

På Aarhus Universitet gælder det følgende tilvalg (bachelor- og kandidattilvalg):

 • Biologi
 • Datalogi
 • Erhvervsøkonomi
 • Fysik
 • Idræt
 • Kemi
 • Matematik
 • Psykologi*
 • Samfundsfag

*Hvis dit centrale fag er Nordisk, Filosofi eller Religionsvidenskab, har du ikke rammeudvidelse, hvis du kombinerer dit fag med et tilvalg i Psykologi.