Arabisk- og Islamstudier

Generel information

Som kandidatstuderende på Arabisk- og Islamstudier har du mulighed for at komme i praktik. Praktikken er en god mulighed for at afprøve dine faglige færdigheder i en konkret jobmæssig sammenhæng. Det giver dig desuden muligheden for at profilere dig selv og dine kompetencer.

Praktikopholdet skal være fagligt udfordrende og kvalificerende. Derfor skal praktikopholdet så vidt muligt give dig erfaringer med én eller flere afgrænsede opgaver, som i øvrigt vil kunne varetages af en akademisk uddannet medarbejder. Det er ikke et krav, at praktikanten udfører opgaverne alene, men disse skal rumme selvstændige udfordringer, så praktikanten selv skal gøre sig overvejelser over og give bud på, hvordan opgaverne kan løses. Der lægges dog også vægt på, at praktikanten deltager i praktikstedets hverdag og mere rutineprægede arbejde og dermed får et indblik i og erfaring med praktikstedets overordnede arbejdsgang.

Da praktikforløbet er en del af din uddannelse, skal praktikken have relevans for uddannelsen og dennes teori og metoder. Praktikopholdets relevans skal altid forhåndsgodkendes af dit studienævn.

Det projektorienterede forløbs omfang

Kravene til det projektorienterede forløbs omfang er beskrevet i din studieordning.

Sådan finder du en projektvejleder

Praktikkoordinatoren på Arabisk- og Islamstudier fungerer også som projektvejleder.

Få inspiration til dit projektorienterede forløb